Text i idioma Accessibilitat Digital

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Accessibilitat Digital   Accessibilitat Digital
Accessibilitat Digital

Text i idioma

Text clar

Abans de començar a elaborar un document, hem de pensar en el tipus de persones a les quals es dirigeix, les idees més importants a transmetre i la seua estructura. Per a açò utilitzarem un llenguatge senzill, prescindint d'estructures gramaticals complexes i usarem frases curtes. El missatge que volem transmetre amb el nostre text ha de ser detectat de forma clara pels usuaris.

Tant si incloem abreviatures o acrònims en el nostre contingut, haurem d'indicar-ho d'una forma correcta.

 

La tipografia

La tipografia utilitzada és un element fonamental del nostre document. És aconsellable utilitzar fonts de tipus Sant Serif com per exemple: Arial o Verdana ja que afavoreixen la llegibilitat del text i per tant, la seua comprensió. Aquest aspecte és important per a persones amb baixa visió.

Hem d'utilitzar tipus de fonts que estiguen presents en la majoria d'aplicacions o Sistemes Operatius, per a garantir així la interoperabilitat dels nostres documents. Per exemple, si utilitzem un tipus de font Colibrí en Word, però després volem modificar aqueix document en Open Office ens advertirà que aqueix tipus de font no està disponible i haurem de seleccionar un altre tipus de font i d'aquesta manera, pot canviar bastant el document, ja que no totes les fonts tenen la mateixa grandària.

La grandària de la font ha de ser suficient, no aconsellant-se baixar de 12 punts (0.84 em) i recomanant-se utilitzar la grandària de 14 punts (1.171 em). No obstant açò no es recomana especificar la grandària de fonts en px ni en pt, sent necessari utilitzar unitats en percentatges, ja siga amb % o amb em.

Si volem realitzar la conversió de pt a em, podem utilitzar un convertidor de pt a em online.

Addicionalment, no hem d'especificar tipus ni grandàries de font del text en l'atribut style="" dins del codi Html, açò és a causa que és una pràctica habitual que persones amb algun tipus de discapacitat especifiquen en el seu navegador un tipus i grandària de font que s'ajuste a les seues necessitats. I aquestes preferències substitueixen les regles que hàgem definit en les nostres regles d'estil, i en el cas dels atributs style="" no se substituirà.

Per exemple, si volem aplicar la font Arial i la grandària de 14 punts, en la nostra fulla d'estils CSS, afegirem al començament la següent regla:

bodi {

font-family: Arial;

font-size: 1.17en;

}

 

Format del text

Hem de tenir en compte una sèrie de consideracions en alinear el text. Si pensem centrar contingut hauria de ser curt i no ocupar més d'un parell de línies doncs resulta més dificil de llegir.

En aquest sentit no és aconsellable justificar el text del document, doncs dificulta la seua lectura i per tant, la seua llegibilitat. En el cas de persones amb Dislèxia, el text justificat a cada extrem del document crea una sèrie de 'rius' en el contingut que els impedeix una fàcil comprensió.

Finalment, és imprescindible incloure un interlineat suficient que millore la lectura de les frases.

 

Text en imatges

No és aconsellable incloure text en imagenes a causa que dificulta la seua llegibilitat. A més poden produir-se problemes amb el contrast entre colors de fons i text de la imatge. D'altra banda quan la imatge s'amplia, varia la qualitat de la imatge i resultarà més complicada de llegir. Persones amb baixa visió que utilitzen un magnificador de pantalla a grans nivells d'ampliació, veuran dificultada la seua lectura.

 

Idioma

Tant si treballem documents amb diversos idiomes com si apareixen termes d'una altra llengua, haurem de marcar sempre l'idioma al que pertany cada part del text. Açò és de vital importància a causa que els lectors de pantalles, utilitzats persones cegues, necessiten conèixer l'idioma del text per a realitzar una correcta pronunciació.

Posem l'exemple que escrivint un text en castellà, introduïm la paraula People, per a referir-nos a la revista amb aquest nom. Si no indiquem d'una manera correcta que aqueix text està en anglès, el lector de pantalla llegirà 'people' mentre que si ho hem marcat correctament en el seu idioma, en aquest cas l'anglès, llegirà 'pipol'.

A continuació, veurem com realitzar aquesta tasca de diverses formes i amb diferent abast en Word.

 

Establir l'idioma per defecte d'un document

Per defecte l'idioma en la qual és interpretada la nostra pàgina web és el que defineix l'atribut lang="" de l'etiqueta. En el cas que no hàgem especificat cap, l'idioma per defecte de nostre assetge web serà l'idioma en el qual està el nostre Sistema Operatiu. Si tenim, per exemple, Microsoft Windows 7 en Español, per defecte l'idioma dels documents serà el castellà.

Per exemple, si el nostre document està en en anglès, haurem d'escriure el següent codi html:

lang="en">

 

Page title

 

 

Theis page is the english version

< /bodi>


 

Establir l'idioma d'un fragment de text

Si volem canviar l'idioma d'un text determinat, haurem d'especificar-ho amb l'atribut lang="" en l'etiqueta que conté el text. Per exemple, introduïm un text en espanyol en una pàgina en anglès:

 

 

Page title

 

 

Theis page is the english version

< p lang="és">Anar a la versió en Español d'est assetge web

< /bodi>