Declaració d'accessibilitat

Introducció a l'accessibilitat Digital

L'accessibilitat és el grau en el qual totes les persones poden percebre, comprendre i navegar per la informació continguda en un document digital independentment de les seues capacitats tècniques, cognitives o físiques .

 

Declaració d'accessibilitat de la UA

La Universitat d'Alacant s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seues aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web del domini www.ua.es o l'equivalent web.ua.es.

També pots consultar la declaració d'accessibilitat per a aplicacions mòbils de la Universitat d'Alacant.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al contingut Web en la seua versió 2.1, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

  1. Pel fet que s'utilitza un gestor de continguts i existeixen centenars d'usuaris actualitzant i creant continguts nous, no es pot garantir que els mateixos siguen conformes amb les WCAG 2.1. No obstant això, ens comprometem a revisar els mateixos periòdicament i a solucionar els problemes que els usuaris ens notifiquen.
  2. Existeixen continguts multimèdia antics de vídeo, àudio o vídeo i àudio que no compleixen amb el Nivell AA d'accessibilitat per no comptar amb subtítols o transcripció textual. També contingut multimèdia pregravat o publicat abans de l'entrada en vigor del RD 1112/2018.
  3. Existeixen continguts multimèdia en directe.
  4. Es poden trobar arxius ofimàtics en PDF, Word, PowerPoint i altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018, els quals no complisquen amb tots els requisits d'accessibilitat.
  5. Serveis de mapa i cartografia online.
  6. Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per la Universitat d'Alacant.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25 d'octubre de 2019 després de la revisió de la pàgina principal pel personal tècnic de la Universitat i per usuaris amb diferents discapacitats.

Observacions i dades de contacte

Si tens alguna consulta, queixa o suggeriment sobre l'accessibilitat dels llocs web o aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat d'Alacant, o si ho desitges, sol·licitar informació en format accessible pots fer-nos-les arribar.

Formulari de consultes, queixes i suggeriments

Si necessites informació de com utilitzar aquest lloc web amb productes de suport o ajudes tècniques, pots escriure'ns a l'e-mail accesibilidad@ua.es .

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant una instància genèrica en el Registre General de la Universitat d'Alacant o una instància des de la Seu Electrònica, així com en la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de la Universitat d'Alacant.

Contingut opcional

Dreceres de teclat

Per a poder navegar per aquest lloc web de manera accessible, s'han programat un grup de tecles d'accés ràpid que arrepleguen els blocs d'informació d'interès general en els quals està organitzada la web.

Tecla Pàgina
1 Inici de la UA
2 Notícies
3 Mapa del lloc
4 Cercador
6 Sol·licitud d'Informació
7 Seu Electrònica
8 Condicions d'Ús
9 Contacte / Suggeriments
0 Declaració d'Accessibilitat
S Saltar al contingut
O UACloud

Depenent del sistema operatiu i del navegador que s'utilitze, la combinació de tecles serà la següent:

Navegador Combinació de tecles
Explorer ALT + drecera i després ENTER
Firefox ALT + MAJÚSCULES + drecera
Chrome ALT + drecera
Safari Control + Opció + atalle
Opera MAJÚSCULES + ESC + drecera

Nota: Els navegadors nomenats en la taula corresponen als més utilitzats pels usuaris. En cap cas pretén ser una llista dels recomanats per la Universitat d'Alacant.

 

Grandària del text

El disseny accessible d'aquesta web permet que l'usuari puga triar la grandària de text que necessite. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s'utilitze.

Una manera de modificar la grandària de text en ordinadors Windows és utilitzar la combinació de tecles CTRL i + per a augmentar la grandària del text, i CTRL i - per a reduir-lo. En ordenadors MAC s'utilitza la combinació CMD i + per a augmentar i CMD i - per a reduir la grandària del text.

També es poden seguir aquests passos segons el navegador per a modificar la grandària del text:

Navegador Acció a realitzar
Explorer Veure > Grandària del text
Firefox Veure > Grandària
Chrome Icona dels tres puntets > Configuració > Aspecte > Grandària de la font
Safari Visualització > ampliar/reduir
Opera Veure > escala