Enllaços Accessibilitat Digital

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Accessibilitat Digital   Accessibilitat Digital
Accessibilitat Digital

Enllaços

Enllaços descriptius

Un hipervínculo (també anomenat enllaç, vincle, o hiperenlace) és un element molt utilitzat i senzill que ens permet referenciar a una part concreta d'un document, a un altre document o qualsevol altra informació situada en una adreça d'internet, fins i tot posar-nos en contacte amb algú a través de la seua adreça de correu electrònic.

Els enllaços han de ser clarament recognoscibles mitjançant un estil propi, diferenciant-se així de la resta de contingut del nostre document. L'estil per defecte d'un enllaç és text de color blau i subratllat.

Es recomana que el text o frase de l'enllaç no siga excessivament llarg i que no hi haja un nombre excessiu d'enllaços per paràgraf (és preferible un per paràgraf).

El text d'un enllaç ha de transmetre clarament el seu propòsit, fins i tot fóra del context del text que ho envolta.

No hem de crear enllaços el text dels quals siga demostratiu, com "punxa ací" o "descarregar ara" ni tampoc el propòsit del qual siga explicat en un element adjacent, per exemple amb la frase: Descarrega les teues anotacions en "aquest enllaç" .

Els usuaris de productes de suport, tenen eines específiques per a llistar els enllaços d'un document i accedir al contingut amb major rapidesa. Si no respectem les normes anteriors, el llistat resultant d'enllaços podria ser del tipus:

 • Aquest enllaç
 • Punxa ací
 • Descàrrega ara

Vegem un exemple pràctic. Volem incloure un enllaç al formulari d'inscripció a una Jornada d'Accessibilitat. Vegem diverses possibilitats:

 1. Inscribete en la Jornada d'Accessibilitat punxant ací . ¡Malament!
 2. Inscriu-te en la Jornada d'Accessibilitat en el següent enllaç . ¡Malament!
 3. Inscriu-te en la Jornada d'Accessibilitat en el formulari d'inscripció: http://www.ua.es/inscripcion-jornada-accesible . ¡Regular!
 4. Pots inscriure't a través del formulari d'Inscripció Jornada Accessibilitat . ¡Bé!

Com podem comprovar les opcions 1 i 2, no són accessibles, ja que el text de l'enllaç no transmet el seu propòsit. No obstant açò, les opcions 3 i 4 són més accessibles, cadascuna en el seu context, és a dir:

 • Si és un document que està pensat per a ser imprés, l'opció més recomanable serà la 3, ja que apareix l'adreça de destinació de l'enllaç.
 • Si és un document que està pensat per a utilitzar-se solament de manera digital, l'opció més correcta serà la 4.

 

Inserir un enllaç

Per a inserir un enllaç en Word seguirem els següents passos:

 1. Seleccionem la pestanya Inserir .
 2. Seleccionem el text o ens situem en el punt on volem inserir l'enllaç.
 3. En la barra d'eines premem en Hipervínculo . Barra d'eines inserir hipervinculo
 4. En la finestra que apareix, introduïm el text que tindrà el nostre enllaç que dependrà de la destinació:
  1. Si volem redirigir a un lloc d'internet, escrivim l'adreça de destinació en el camp Adreça.
  2. Si volem redirigir a un altre document del nostre ordinador, en comptes d'indicar una adreça, seleccionarem el fitxer que desitgem a Cercar en
  3. Si volem redirigir a un punt en concret del nostre document seguim els passos de l'apartat Marcadors .
  Finestra inserir enllaç
 5. Per a finalitzar, premem sobre Acceptar .

 

Context d'enllaços

Si la destinació de l'enllaç és un document situat en internet i per tant, es va a canviar el context actual, és altament recomanable especificar el format i la grandària que ocupa el fitxer entre parèntesi dins de l'enllaç.

En ocasions, és vital conèixer el format i la grandària del fitxer per a evitar confusions. Imaginem les següents situacions:

 • L'usuari no disposa d'una connexió a internet, per la qual cosa no podrà accedir a l'enllaç.
 • L'usuari no disposa de tarifa plana en la seua connexió a internet, i desitja esperar a descarregar el fitxer des d'un punt Wi-Fi gratuït.
 • L'usuari no té instal·lat en el seu dispositiu el programa necessari per a visualitzar el document.
 • El format del document no és accessible per a un usuari de productes de suport.

Seguint l'exemple de l'apartat anterior, vegem com enllaçaríem el programa de la jornada d'accessibilitat:

"Per a més informació de les activitats consulta el programa de la jornada d'accessibilitat (PDF 1Mb) ".

 

Més informació sobre un enllaç

En ocasions és necessari incloure més informació sobre el propòsit i/o la destinació d'un enllaç, és a dir, avisar a l'usuari de què es va a trobar en prémer sobre l'enllaç.

Per a incloure informació addicional en pantalla sobre un enllaç en Word, seguim els següents passos:

 1. Seleccionem la pestanya Inserir .
 2. Situem el cursor sobre l'enllaç existent o sobre on desitgem inserir un de nou.
 3. Seleccionem Hipervínculo  en la barra d'eines.
 4. Premem sobre el botó Info. en pantalla... 
 5. En la nova finestra que apareix, escrivim la informació addicional que desitgem i premem a Acceptar . Finestra informació en pantalla d'enllaç
 6. Per a finalitzar premem a Acceptar.

Seguint amb l'exemple anterior, ara volem afegir un enllaç al video de presentació de la jornada d'accessibilitat que tenim en YouTube:

"Si ho desitges, pots accedir al vídeo de presentació de la Jornada per a conèixer més detalls de la ubicació i instal·lacions."

La informació addicional en pantalla per a aquest enllaç seria: "El video està allotjat en YouTube, s'obrirà en el teu navegador o si la tens instal·lada, en la seua aplicació".

Com podem veure en la següent imatge, en situar el cursor sobre l'enllaç, apareixerà en pantalla la informació addicional.

Demostració d'informació en pantalla d'enllaç

Enllaços interns

Podem utilitzar enllaços interns per a donar la possibilitat a l'usuari d'anar directament a una part concreta del document i així millorar la navegació. Disposem de marcadors i de referències creuades en Word per a fer-ho.

 

Referències creuades

Aquesta eina ens permet referenciar seccions del document, nombres de pàgina, títols, il·lustracions, i tots aquells elements que consten en l'estructura del document. 

Podem inserir una referència creuada en Word seguint aquests passos:

 1. Seleccionem la pestanya Referencies .
 2. Situem el cursor on volem inserir l'enllaç.
 3. En la barra d'eines premem en Referència creuada .
 4. En la nova finestra que apareix podrem seleccionar el tipus d'element que volem referenciar (títol, taula, il·lustració...)
 5. Ara seleccionarem un dels elements que apareceren del tipus seleccionat. Barra d'eines i finestra de referència creuada
 6. Premem a Inserir i tanquem la finestra.

Les dades d'una referència creuada s'actualitza automàticament en realitzar canvis sobre els elements del nostre document, millorant així el seu manteniment. 

 

Marcadors

Els marcadors ens permeten crear marques en punts concrets del nostre document per a accedir a elles de forma directa. Un exemple d'açò és per a la creacion d'índexs o glossaris de termes.

Per a crear marcadors i inserir enllaços que porten a ells, seguim els següents passos en Word:

 1. Seleccionem la pestanya Inserir.
 2. Ens situem en el punt que volem que siga la destinació de l'enllaç.
 3. En la barra d'eines premem sobre Marcador. Barra d'eines inserir marcador
 4. Escrivim un nom sense espais, i premem a  Agregar. Finestra afegir marcador
 5. Seleccionem ara el text que farà d'enllaç al nostre marcador.
 6. En la barra d'eines seleccionem Hipervínculo.
 7. En la nova finestra que apareix premem sobre Marcadors. Inserir enllaç
 8. Seleccionarem el marcador que acabem de crear o el que desitgem i premem a Acceptar.  Selecció marcador de destinació
 9. Finalitzem prement a Acceptar. 

 

Ús del color     Gràfiques