Emprendimiento Social en Accessibilitat Digital Accessibilitat Digital

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Accessibilitat Digital   Accessibilitat Digital
Accessibilitat Digital

Emprendimiento Social en Accessibilitat Digital

 

EMPRENEDORIA SOCIAL

Aquest tipus d'emprenedoria s'observa en aquelles activitats emprenedores que es caracteritzen per un marcat Impacte Social; aquest impacte es dirigeix a mitigar un problema detectat o a augmentar la qualitat de vida de les persones. Actualment pot afirmar-se que l'emprenedoria social facilita solucions innovadores davant dificultats palpables i quotidianes.

L'emprenedoria social, també conegut com a Indústria 4.0, permet que l'empresa s'involucre a detectar necessitats socials amb afany de pal·liar-les.

Es tracta d'una nova lectura de la Responsabilitat Social Corporativa a la qual se suma la variable innovació i la possibilitat de transformar les condicions de sectors desfavorits.  

Aplicat al context universitari ens trobem davant la possibilitat no sols de crear valor social sinó de possibilitar noves vies professionals en indagar en qüestions socials emergents, en definitiva, es promouen activitats que ajuden respecte a l'ocupació a:

  • creació
  • foment
  • consolidar jaciments

 

EMPRENEDORIA EN ACCESSIBILITAT DIGITAL

Aquesta cerca constant d'oportunitats amb una eminent visió innovadora té un exemple paradigmàtic en l'emprenedoria en accessibilitat digital, on al mateix temps que innova no perd de vista ni la inclusió ni la diversitat.

Suposa una aposta per la transformació i la innovació en diversos àmbits: social, econòmic, formació, salut..., possibilitant la creació de projectes amb un repte tecnològic on la Universitat tenen molt a dir.

L'educació superior treballa per a aportar solucions a les barreres que la tecnologia, a vegades, crea i d'aquesta manera permet un apoderament efectiu de les persones amb diversitat funcional.

La nostra Universitat aposta per ser un canal de transmissió de coneixement bidireccional, la qual cosa permet la interacció entre emprenedors i investigadors.

Aquesta modalitat d'emprenedoria social on la innovació tecnològica i l'accessibilitat són els protagonistes tindrà com a resultats solucions a les necessitats de persones amb diferents capacitats.

Anàlisi de les demos de productes de suport en congrés DRT4ALL

A aquest afany per cercar solucions se suma la doble perspectiva que volem transmetre a les empreses: la incorporació de persones amb diversitat funcional dins de les seues estructures, així com el disseny dels seus productes o serveis: conjugar la normalització amb el disseny universal.

La tecnologia ha de garantir la igualtat d'oportunitats, per això el desenvolupament de nous productes ha de tenir en compte la inclusió de totes les persones en tots els àmbits de la vida.

  • EMPRENEDORS EN LA UA
  • MÉS INFORMACIÓ