Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Unitat d'Accessibilitat Digital

Sistemes d'escolta assistida

A continuació us expliquem tres sistemes d'escolta assistida que utilitzen ones de freqüència modulada, FM. Aquests sistemes poden comunicar en uns casos un emissor amb diversos receptors, per exemple un esdeveniment. I en altres casos un emissor a un sol receptor, com seria una classe per a un alumne.

 

Bucle magnètic portàtil

Aquest sistema permet que un únic transmissor com una taula d'àudio d'un saló d'actes, micròfons portàtils, etc. puga emetre per a diversos receptors.

 

Components:

Transmissor (u): Emissora FM estacionari portàtil de gran potència

Emet un senyal FM. Aquest senyal està limitat a unes desenes de metres. En la imatge següent es mostra una emissora de la marca Llisten. Podem connectar a aquesta emissora, qualsevol senyal d'àudio mitjançant un cable jack de 3,5 mm , com pot ser l'eixida d'àudio d'una taula de barreges d'un saló d'actes o el receptor d'un sistema sense fil de micròfon.

Triarem un canal FM d'entre els vuit predefinits pel fabricant perquè emeta el senyal. També podem regular la potència d'emissió per a tenir un major o menor abast depenent de les característiques de la sala.

Bucle magnètic: Emissor FM portàtil per a utilitzar en esdeveniments.

 

Receptor (varis): Receptora FM portàtil

Podem utilitzar uns auriculars o llaç d'inducció connectats a aquest canal. L'audició serà perfecta, amb so nítid i sense soroll, i independent de la distància a la qual estiguem. En la següent imatge es mostra un Receptor FM portàtil de la marca LLISTEN. Els receptors s'hauran de connectar al canal seleccionat per l'emissor que estiga emetent.

Podem escoltar el so rebut connectant al port jack de 3,5%u202Fmm a uns auriculars o un llaç d'inducció. En el receptor podem augmentar o reduir el volum d'àudio per a adaptar-ho a les nostres necessitats d'audició.

Bucle magnètic: Receptor FM portàtil per a connectar al canal FM de l'emissor

Auriculars i llaç d'inducció

Podem connectar uns auriculars, com els que es mostren en la següent imatge:

Auriculars per a receptor de bucle magnetico

Però també, podem connectar un llaç d'inducció com el que es mostra en la següent imatge. Aquest llaç d'inducció es connecta igualment al port jack de 3,5%u202Fmm del receptor FM i l'usuari li'l col·loca al voltant del coll, d'ací el nom de "llaç". Aquest cable situat al voltant del coll crea un camp magnètic que és induït pels implants coclears o audiòfons de persones amb discapacitat auditiva i transformen aqueix senyal en so de gran qualitat.

Els audiòfons han de ser analògics i disposar de la posició T -telebobina- per a poder induir aquests camps magnètics. En el cas d'audiòfons digitals no podrem accedir a aquesta característica.

Llaç d'inducció per a receptor de bucle magnetico

En la Universitat d'Alacant tenim un bucle amb un emissor per a utilitzar-ho en salons d'actes, com els que es van utilitzar en la Jornada sobre Tecnologies Accessibles i Productes de Suport de la Universitat d'Alacant , i 4 receptors amb 4 auriculars normals i 4 llaços d'inducció.

En aquests casos s'ha de col·locar de forma molt visible un cartell que indique que la sala disposa de bucle magnètic, com pots veure en la imatge.

Cartell indicador existència bucle magnetico

Emissor / Receptor FM

Es tracta d'un sistema similar a l'anterior, però en aquest cas, la comunicació és individual; solament hi ha un emissor emetent i un receptor rebent en el canal FM.

En la UA prestem pack d'emissor i receptora FM a estudiants amb discapacitat auditiva. Aquests estudiants al començament de la classe faciliten al professor, perquè es connecte, l'emissor amb un micròfon de solapa i est li'l col·loca prop de la boca perquè el so tinga el menor soroll i la qualitat més gran possible.

 

Components:

Transmissor (u): Emissor amb micròfon per a solapa

En la següent imatge es mostra un emissor FM al qual se li ha connectat un micròfon de solapa i un receptor FM al qual se li ha connectat uns auriculars de diadema.

Emissora FM

 

Receptor (u): Receptora FM connectada a auriculars o llaç d'inducció

L'estudiant se senta normalment en classe amb el seu receptor i segons les seues necessitats, connecta uns auriculars o un llaç d'inducció per a escoltar la veu del professor de forma nítida.

 

Receptor de telebobina

Aquest sistema simula el funcionament d'un implant coclear o la posició T d'un audiòfon analògic. Aquest receptor és capaç d'induir el camp magnètic existent en bucles magnètics fixos realitzats mitjançant obra en sales i permetrà escoltar aqueix senyal amb uns auriculars.

 

Components

En la següent imatge es mostra un receptor de telebobina al qual se li han connectat uns auriculars de diadema.

Receptor de bucle