Saltar apartados

IV Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

Alacant, 31 de maig de 2013

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats organitzen el IV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que se celebrarà a Vinaròs i Morella entre el 25 i el 27 d’octubre de 2013, i que compta amb la col·laboració del Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (Universitat de Barcelona i Universitat de Vic) i del Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic (Universitat Autònoma de Barcelona i Consorci per a la Normalització Lingüística).

 

Destinataris

Aquest curs de formació s'adreça a llicenciats i graduats en Filologia, preferentment en Filologia catalana, Traducció i Humanitats i a estudiants del darrer any de grau d’aquestes titulacions que no tinguen o compten amb poca experiència docent en el camp de l'ensenyament de la llengua.

Nombre de places: 40.

 

Objectiu

Contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en
universitats de l’exterior.

 

Calendari

Divendres, 25 d’octubre

Matí: Obertura (Vinaròs)

Migdia: Bloc 1 (Vinaròs)

Vesprada: Bloc 1 (Vinaròs)

Dissabte, 26 d’octubre

Matí: Bloc 2 (Morella)

Vesprada: Bloc 3 (Morella)

Nit: Cloenda (Morella)

Diumenge, 27 d’octubre

Matí: Visita cultural (Morella)

 

Informació i sol·licitud d’inscripció (del 3 de juny al 13 de setembre).


Les persones interessades a participar al curs hauran d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud d’inscripció que trobaran a www.vives.org/formularis/curs_didactica.php dins del termini establert.

Més informació:
Xarxa Vives d’Universitats
Edifici Àgora
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 72 89 93
Fax: 964 72 89 92
A/e: xarxa@vives.org

 

Selecció dels participants (del 16 al 20 de setembre)

La selecció dels participants es farà per ordre d’arribada de les sol·licituds d’inscripció per mitjà del procediment descrit anteriorment, tenint en compte la preferència per persones llicenciades i graduades en Filologia catalana o altres filologies, Traducció i Humanitats o bé que n’estiguen cursant el darrer any; pels candidats que estiguen en possessió d’algun certificat de llengua catalana equivalent al nivell C2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües i per les persones sense experiència ni formació en l’àmbit de didàctica de la llengua i que no hagen participat en edicions anteriors del Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. També es valoraran els motius pels quals les persones interessades sol·liciten de participar-hi.

S’estableix una limitació en la participació al curs d’un màxim de persones d’una mateixa universitat, aquest nombre màxim es determinarà en funció de les sol·licituds presentades i d’acord amb els criteris preferents esmentats més amunt.

A les persones seleccionades se’ls comunicarà el dia 20 de setembre que poden inscriure’s al IV Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Les persones que no hagen estat seleccionades passaran a formar part d’una llista de reserva.

 

Inscripció i ajuts a la mobilitat (del 23 al 30 de setembre)

Les persones seleccionades per participar al curs hauran de formalitzar la inscripció amb el pagament de 120 EUR per transferència bancària en concepte de matrícula, fent-hi constar el nom i el cognom, al compte bancari que se’ls indicarà i hauran d’enviar un missatge electrònic a xarxa@vives.org adjuntant-hi el rebut de pagament corresponent.

La inscripció inclou la participació en el curs, el material didàctic, l’allotjament en règim de pensió completa i el transport en autocar Vinaròs/Morella i Morella/Vinaròs.

Ajuts DRAC-Hivern

Les persones interessades podran sol·licitar un ajut a la mobilitat DRAC-Hivern de la Xarxa Vives d’Universitats per assistir a aquest curs. Els ajuts cobreixen les despeses d’allotjament i matrícula fins a un màxim de 420 € i es podrà pagar les despeses de desplaçament en funció de la universitat de procedència. Per a més informació i sol·licituds consulteu els punts d’informació habituals de la vostra Universitat i el web www.vives.org/drac.

 

Reconeixement

Obtenció d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament com a mèrit per a convocatòries de professors de llengua /català /valencià a les universitats de l’exterior.
Condicions:

Certificat d’assistència: assistència al 90% de les sessions.

Certificat d’assistència i aprofitament: assistència al 90% de les sessions i lliurament d’un treball d’aplicació pràctica dels coneixements adquirits (resultat d’Apte).

 

Contingut

Bloc 1: Introducció a la didàctica de la llengua

Bloc 2: Estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres

Bloc 3: Estratègies de dinamització dels estudis de llengua i cultura a l’exterior.

 

PROGRAMA

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464