Saltar apartados

Comunicat de la CRUE en representació dels rectors de les universitats espanyoles: La ciència com a base d'un futur estable i de progrés

 

Alacant, 28 d'octubre de 2013

Els rectors de les universitats espanyoles alcem de nou la veu, després dels comunicats de novembre de 2012 i maig de 2013, per demanar al govern una aposta ferma i estratègica d'augment en la inversió en R+D+I, en aquest context de greu crisi econòmica, que tantes retallades ha provocat. La recerca és, sens dubte, una forma d'eixir d'aquesta situació i així ho han demostrat aquells països que han apostat per la ciència.

L'escàs augment de 214 milions d'euros en la partida de la R+D+I, que recull l'avantprojecte dels PGE de 2014, ens causa decepció en constatar que aquest increment no compensa ni tan sols la caiguda de 461 milions que va patir el pressupost de 2013 enfront del de 2012, i molt menys l'enorme reducció patida en els quatre últims anys. Novament s'ha ignorat la reivindicació que, de forma permanent i argumentada, fa tant la CRUE com els diferents col·lectius representats en la plataforma Carta Oberta per la Ciència.

La necessària capacitat d'innovació tecnològica no s'aconseguirà sense uns pressupostos generals de l'Estat que financen prou la recerca bàsica i l'aplicada. Els països més desenvolupats del nostre entorn han comprès, a diferència del que ocorre a Espanya, que la inversió en R+D+I ens proporcionarà majors nivells de desenvolupament, de qualitat de vida i de prosperitat, que impliquen menors taxes de desocupació de joves, directament i indirectament involucrats en tasques d’R+D+I. La CRUE reivindica, una vegada més, que els diners destinats a polítiques d'R+D+I no és una despesa, al contrari, és una inversió (1€ invertit en R+D+I, produeix com a mínim 1,5€).

Però l'adequat nivell d'inversió en R+D+I només serà un motor del coneixement i de l'economia del país si s'associa a l'enfortiment de les polítiques de finançament per a recursos humans, com a base capital insubstituïble de l'avanç de la recerca, el progrés del coneixement i la seua transferència a l'economia productiva. La societat espanyola difícilment entendrà que no hi haja una tornada de la inversió dels seus impostos en la formació d'investigadors, que es veuen obligats a deixar el país per a desenvolupar amb eficiència l’activitat investigadora fora de les nostres fronteres. La CRUE reivindica que s'impulsen de forma estable i decidida programes que asseguren la incorporació al sistema d'un nombre suficient de tècnics i investigadors predoctorals i postdoctorals; l'enorme reducció dels fons dedicats a aquests programes en els últims anys ha donat lloc a una pèrdua de capital humà que es reflecteix ja en l'economia i productivitat del nostre país. A més, la dràstica reducció dels recursos humans destinats a R+D+I representa un enorme desavantatge per a la competitivitat dels grups de recerca espanyols en el nou marc del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Aquesta pèrdua de capital humà es veu agreujada per la minsa, injusta i sens dubte insuficient taxa de reposició d'efectius que s'aplica a les universitats espanyoles, en la qual es du a terme més d'un 60% de la recerca que es desenvolupa en el nostre país. Poder contractar un sol investigador per cada deu que es jubilen és condemnar la R+D+I d'Espanya, i amb això la competitivitat del sistema d'innovació i del teixit productiu, a un desmantellament inexorable i a una ruïna segura en pocs anys.

La CRUE ha acollit amb satisfacció el fet que el govern haja millorat el finançament del CSIC. Així mateix, recorda que en les universitats es duen a terme dos terços de la producció científica nacional i és per tant un element crucial i motor del progrés econòmic i social. La Universitat espanyola ha de suportar a més la subordinació de les despeses en R+D+I als objectius de dèficit de la comunitat autònoma en què se situa. Això condueix, sense remei, a no poder desenvolupar projectes i programes de recerca que, tot i estar ben avaluats, no es financen per haver d’aconseguir l'objectiu de dèficit, i s’augmenta així la ineficiència del sistema.

Aquesta ineficiència s'agreuja amb la incomprensible falta de coordinació interministerial en els programes de recursos humans d' R+D+I, principalment, així com per les ingents traves administratives, burocràtiques i de gestió que llastren l'activitat científica i fan malbé el sistema d' R+D+I. A més, els injustificables retards, alguns de molts mesos, en la publicació de convocatòries de programes de recursos humans i de finançament de projectes, estan posant en greu perill la mera supervivència de molts grups de recerca d'elevada qualitat, i amb això, el manteniment d'importants línies de recerca i innovació.

Igualment, es fa necessari reclamar, una vegada més, la posada en marxa de l'Agència Estatal de Recerca i exigir que es garantisca una gestió eficient de l’R+D+I regida per un finançament suficient i sostenible, i per una planificació estratègica i independent.

Les enormes retallades pressupostàries han col·locat la recerca a Espanya en una situació gravíssima: solament un canvi de política, radical i immediat, dirigit a dotar-la d'un nivell de finançament comparable a la dels països del nostre entorn, pot evitar que el nostre país perda, una vegada més, el tren de la modernitat i d'un futur de benestar basat en la innovació i l'avanç del coneixement.

Demanem, per tant, que el Govern prenga urgentment decisions per a salvar l’R+D+I a Espanya i hi done suport. Decisions que impedisquen que s'esfonse el fràgil sistema que, amb l'esforç dels investigadors i amb els diners dels impostos dels ciutadans, hem construït i desenvolupat en les últimes dècades fins a acostar-lo als llocs de lideratge en els quals el nostre país mereix estar. Tan sols així serà possible eixir d'una manera sòlida, estable i duradora de la crisi econòmica que ens afecta.

 

Comenta aquesta notícia en Facebook o en Twitter.

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464