Saltar apartados

XXII Conferència Nacional de Deganats de Lletres

Declaració de la XXII Conferència Nacional de Deganats de Lletres

 

Granada, juny de 2014

Les deganes i els degans de Lletres de les universitats públiques espanyoles, reunits en la XXII Conferència de Deganats de Lletres, celebrada a Granada el passat 16 de maig, tenim l'obligació de transmetre a l'opinió pública les serioses dificultats que afronten els estudis d'humanitats al nostre país. Indispensables en una universitat que vulga respondre a les necessitats d'una societat democràtica, corren el perill de veure's postergats, i més en temps de crisi, com un luxe cultural prescindible. Tan cega i instrumentalista visió de les humanitats és la que de vegades s'encarna en la legislació educativa i en el finançament públic, per la qual cosa toca reivindicar-ne el valor com a sabers sobre les nostres realitats humanes i dels documents de cultura que constitueixen el llegat que ens ha sigut transmès. Aquests sabers nodreixen el teixit cultural indispensable perquè la nostra societat no estiga òrfena de referències de sentit a l’hora d’articular la convivència democràtica i sostenir valors sobre els quals assentar les institucions de la vida en comú.

En defensar les humanitats des dels deganats de Lletres reivindiquem alhora l'autonomia universitària, tan assetjada des de diferents poders, els quals només veuen en la universitat una fàbrica de coneixements per al rendiment immediat o un gran centre d'estudiants encaminats a un mercat de treball àvid de mà d'obra barata, tot i que qualificada. La universitat ha de comptar amb la realitat del mercat, però transcendint les immediates aspiracions de benefici econòmic i tenint present que el seu servei a la societat va més enllà, com correspon a una societat de ciutadans lliures, amb judici crític i participació democràtica. Des de la talaia de les nostres facultats no podem deixar d'assenyalar els riscos de privatització d’allò públic que pesen sobre les institucions universitàries, especialment per la introducció gradual d'una privatització de la gestió, segons criteris importats de l'àmbit de l'empresa, que suposen una distorsió dels objectius formatius i investigadors de les universitats en tant que institucions públiques. Aquest risc s'agreuja en algunes comunitats autònomes, on els exponencials augments en la pujada de taxes, vinculats a les successives retallades en l'aportació nominativa, constitueixen de fet un canvi de model, que apunta a la gradual semiprivatització de les universitats públiques.

Els qui estem al capdavant dels deganats de Lletres de les universitats espanyoles també sentim la urgència de fer arribar a l'opinió pública, des de la realitat de les nostres facultats, la nostra preocupació per la situació en què es troba la universitat com a institució de formació superior i de recerca científica. Com també han denunciat els rectors, l'estudi, la docència i la recerca passen per difícils moments, a causa de les fortes retallades pressupostàries enmig de la profunda crisi en què estem. Les mesures de control del dèficit que s'apliquen des del govern d'Espanya estan provocant danys a les nostres universitats que poden ser irreversibles. La gravetat d'aquestes conseqüències no es limita a la vida acadèmica, sinó que incidint sobre l'accés dels joves als estudis universitaris, sobre la qualitat de la docència i sobre el desplegament de la recerca, afecten de ple la societat a la qual les universitats es deuen. Queden així minvades les possibilitats de contribuir des del coneixement a un desenvolupament que ajude a superar la crisi.

Els degans i deganes de les facultats de Lletres, a la vista del que hi ocorre, ens veiem obligats a denunciar la fallida de la igualtat d'oportunitats que suposa el major cost de l'accés a l'ensenyament superior, atesa la concurrència, alhora, d'una política de beques més restrictiva i d'un fort increment de les taxes acadèmiques. Les dificultats que s'acumulen sobre la mobilitat d'estudiants, per retallades que afecten les dotacions per al programa Erasmus, com les que pràcticament acaben amb altres programes, com Sèneca, són indici a més d'una situació que en general s'allunya dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior. El conegut com pla Bolonya està sota mínims quant a les possibilitats de realització efectiva. Davant les dificultats que han acompanyat la implantació dels nous plans d'estudi, des dels deganats de Lletres compartim la necessitat d'una major coordinació quant a criteris docents, com reclama de manera especial la novetat dels treballs de finalització de grau en les titulacions que s'imparteixen.

Igualment, deganes i degans de Lletres estem d'acord a denunciar la precarietat laboral d'un alt percentatge del professorat universitari, malgrat l’alta qualificació, així com el bloqueig que es produeix sobre legítimes aspiracions de promoció del professorat. Tot això a causa de l'aplicació d'una taxa de reposició d'ocupació pública del 10 %, que, en el cas de les universitats, arriba a una irracionalitat absolutament indefensable. La regressió que comporta per a les nostres universitats implica un futur tan seriosament amenaçat que és un deure inexcusable dels responsables acadèmics fer tot el possible perquè les amenaces no esdevinguen destí. Plantegem, per tant, a les administracions públiques competents la necessitat de modificar com més prompte millor aquesta nefasta situació. Això comporta escometre l'estabilització del professorat en situació d'inestabilitat o de clamorosa precarietat, a més de tenir en compte que les places que es traguen a concurs per a promoció del professorat ja en situació de funcionariat públic no computen a l'efecte de taxa de reposició com a places de nova creació.

Des dels Deganats de Lletres manifestem la nostra preocupació per la manera com és avaluada la recerca que es produeix en el camp de les Humanitats per part de les instàncies corresponents, tant estatals com autonòmiques. Reiterem la necessitat que, en justícia, es tinguen en compte criteris adequats per al camp que es tracta, i no merament importats d'altres àmbits de coneixement. Una comissió de la XXII Conferència de Deganats de Lletres mantindrà reunions amb les agències avaluadores i els organismes implicats per a aconseguir acords entorn dels criteris d'avaluació de la docència i recerca apropiats per al camp de les Humanitats.

Manifestem també la nostra disconformitat amb els usos dels anomenats "sexennis o trams de recerca", els quals, de concebre's originàriament com a mitjans per a l'estímul de la recerca als quals el personal docent i investigador podria acollir-se voluntàriament, han acabat sent en l'actualitat instruments de jerarquització acadèmica i de discriminació laboral, vistes les perverses utilitzacions que se'ls estan donant per a distribuir càrregues docents o accedir a l'acompliment de determinades funcions acadèmiques.

Estem convençuts que en assenyalar els punts exposats i fer-ho endefensa de les Humanitats, ho fem també en defensa de la universitat pública i de la formació superior i la recerca científica, tan necessàries per a eixir de la crisi que pateix Espanya.

 

 

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464