Saltar apartados

Una investigació de la Universitat d'Alacant revela l'augment de les desigualtats de gènere entre comunitats autònomes espanyoles

En matèria econòmica, analitzant ingressos mitjans anuals per càpita i la taxa d’activitat, s’observa que les desigualtats augmenten sempre desfavorables a les dones

En l’estudi participa, entre d’altres, la professora M. Teresa Ruiz Cantero, directora del Grup de Investigació de Salut Pública de la Universitat d’Alacant

 

Alacant. Dijous, 28 de juliol de 2016

L’any 2006, Espanya ocupava una de les millors posicions en el rànquing de l’índex d’equitat de gènere. La Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes del 2007 va ser probablement un indicador i un producte d’aquelles condicions d’equitat de gènere, i el seu objectiu era fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i oportunitats entre tots dos sexes en eliminar la discriminació de les dones en els àmbits polític, civil, laboral, econòmic, social i cultural. Però, des del 2008, la crisi econòmica i les retallades han acabat minant les bones dades. En aquest marc, un estudi fet pel Grup de Investigació de Salut Pública de la Universitat d’Alacant, publicat per la revista Gaceta Sanitaria, revela l’augment de les desigualtats entre comunitats autònomes espanyoles l’any 2014 respecte del 2006, que desfavoreix encara més les dones.

Finançat per l’Institut de la Dona, l’estudi analitza l’índex d’equitat de gènere modificat (IEGM), que permet identificar aquelles situacions en què hi ha equitat desfavorable tant en les dones com en els homes, en les 17 comunitats autònomes espanyoles els anys 2006, 2011 i 2014.

El treball, que analitza la bretxa de gènere de l’activitat econòmica, educació i apoderament, estableix un rànquing de l’equitat de gènere aconseguida per les comunitats autònomes. Així, permet comprovar que hi ha diferències significatives entre les diferents comunitats i també una divergència temporal, al no evolucionar millor les regions menys equitatives (l’IEGM oscil·la entre -1 i 1, sent 0 l’equitat; el valor negatiu, desfavorable a les dones; i el valor positiu, desfavorable als homes).

Bretxa de gènere

Les desigualtats entre comunitats autònomes són més patents en la dimensió d’apoderament, en la qual s’analitza, entre d’altres aspectes, el percentatge de dones i homes amb càrrecs polítics o llocs directius. S’observa que la bretxa de gènere en apoderament l’any 2014 segueix sent desfavorable a les dones, excepte a les Canàries (0,1053), Múrcia (0,0047) i La Rioja (0,0109). Sobreïx Catalunya, amb alts valors d’inequitat de gènere en la bretxa d’apoderament els anys 2006, 2011 i, sobretot, el 2014.

La investigació revela que és la gran bretxa entre homes i dones en càrrecs polítics la que més dibuixa la inequitat de gènere a Espanya. En la majoria de les comunitats autònomes va empitjorar el 2011 i es va dispersar àmpliament el 2014, més que el 2006, i ha persistit el biaix desfavorable a les dones. L’apoderament de les dones es va reduir l’any 2014, per ocupar menys escons parlamentaris i fonamentalment menys conselleries de lliure designació. Des del Grup de Investigació de Salut Pública expliquen que “malgrat la Disposició addicional segona de la Llei d’Igualtat, que al·ludeix a la paritat en les candidatures electorals, els resultats mostren una disminució de les vies de participació política de les dones, i reflecteixen la no acceptació dels governs autònoms i dels partits polítics de polítiques públiques orientades a la construcció de comunitats on tota la ciutadania participe en el disseny del marc i del teixit social”.

En matèria d’econòmica, que és la que analitza els ingressos mitjans anuals per càpita i la taxa d’activitat de dones i homes s’observa que les desigualtats entre comunitats autònomes augmenten el 2011 i més el 2014, i sempre desfavorables a les dones. En concret, encara que totes les comunitats autònomes van reduir la bretxa de gènere en aquesta matèria entre els anys 2006 i 2011, sis la van augmentar entre el 2011 i el 2014: Extremadura, Navarra, Múrcia, Castella-la Manxa, La Rioja i el País Basc (-0,0068, -0,0033, -0,0022, -0,0015, -0,0012 i -0,0012, respectivament).

Només en educació, la bretxa de gènere és desfavorable per als homes, a causa de la menor taxa de matriculació en estudis universitaris. No obstant això, un fet preocupant és que la bretxa de gènere va disminuir l’any 2014 per la reducció, en dos terços de les comunitats autònomes, de les matriculacions universitàries de les dones.

L’equitat de gènere és un determinant de les desigualtats en salut, i per fortuna, pràcticament totes les comunitats autònomes tenen una major equitat de gènere el 2014 que el 2006. Però, sens dubte “una de les raons de l’augment de la dispersió de l’equitat de gènere entre comunitats autònomes són les polítiques d’austeritat aplicades de forma diferent segons les comunitats autònomes que subjauen en la reculada de la promoció de la igualtat entre homes i dones”, explica M. Teresa Ruiz Cantero, directora del Grup de Investigació de Salut Pública de la Universitat d’Alacant. “A l’empara de la crisi s’han fet retallades pressupostàries per a les polítiques de gènere, reculades en els marcs normatius i reformes com l’eliminació dels organismes d’igualtat estatal i de les comunitats autònomes”, hi afig.

 

Referència bibliogràfica:

José Fernández-Sáez, María Teresa Ruiz-Cantero, Marta Guijarro-Garvi, Carmen Rodenas-Calatayud, Mónica Martí-Sempere, María Dolores Jiménez-Alegre. "Tiempos de equidad de género: descripción de las desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014"Gaceta Sanitaria 2016.

 

Notícies relacionades:

Els homes continuen liderant la investigació en epidemiologia i salut pública

La violència contra les dones gitanes i la millora en l’atenció primària de salut d’aquestes, a debat a la Seu Ciutat d’Alacant

Un estudi de la UA confirma que els metges prescriuen més analgèsics a les dones

 

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464