Saltar apartados

La Universitat d'Alacant i la Fundació "L'Alcúdia" reafirmen la seua col·laboració

Han firmat un conveni de col·laboració que permetrà continuar finançant la seua activitat docent, investigadora i cultural

ColaboracionUA_Alcudia

Reunió de l'últim Patronat de la Fundació Universitària L'Alcudia

 

Alacant. Dimecres, 19 de juliol de 2017

La Universitat d’Alacant i la Fundació Universitària “L’Alcúdia” d’Investigació Arqueològica han signat un conveni de col·laboració que permetrà a la institució acadèmica continuar la col·laboració amb la Fundació, finançant l’activitat docent, investigadora i cultural d’aquesta, que en aquest any arriba a la quantitat de 317.000 euros.

El conveni és una exigència legal per a poder continuar amb la relació existent fins ara i el van firmar el rector de la Universitat, Manuel Palomar i Carles Cortés, en representació de la Fundació Universitària “L’Alcúdia”.

 

Balanç dels projectes

 

Projecte Domus-L’Alcúdia. Viure a Ilici

Directora del projecte: Sonia Gutiérrez Lloret (directora del Consell Científic L’Alcúdia i de l’INAPH)

Web del projecte: https://web.ua.es/va/proyectodomus/

Treballs fets sobre la zona

La primera campanya d’excavació en el sector 4F ha suposat la posada en marxa d’una de les línies de foment de la investigació a l’Alcúdia desenvolupades per la Universitat d’Alacant en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx. Els treballs s’han centrat en un espai comprès entre dos domus (cases aristocràtiques romanes), al nord-oest de l’Alcúdia, d’on procedeixen alguns dels materials més emblemàtics de l’Alcúdia, com els gots ibers amb representacions de deesses i el mosaic de Sailacos, dels segles II i I a. de C.

S’ha excavat una àmplia superfície, on han aparegut restes de nous habitatges i el que és nou a l’Alcúdia, s’han documentat les fases més recents de la seua història, quan va ser un important bisbat bizantí i visigot, i es pot reconèixer per primera vegada indicis de la primerenca ocupació musulmana. Les excavacions demostren que la ciutat d’Ilici-l’Alcúdia va veure l’arribada dels musulmans l’any 713 (pacte de Tudmir), abans de la fundació de l’actual Elx el segle X, per a convertir-se gradualment en un espai agrícola.

Temps

Excavació del 13 de febrer al 17 de març; treball de laboratori fins al 12 d’abril. Estudi i publicació en curs. 14 investigadors, 2 tècnics, 16 estudiants i 1 peó de l’Ajuntament d’Elx.

Descobriments

En els abocadors i nivells d’ús més moderns s’han trobat materials molt representatius, entre els quals destaquen peces singulars d’una gran ressonància mediàtica, com la ja famosa figureta de Venus en os, una llucana amb una escena eròtica, un ídol púnic i diversos objectes romans. El registre bioarqueològic sistemàtic constitueix una altra de les innovacions principals de la intervenció, ja que el mostreig sistemàtic de llavors, carbons i pòl·lens ens permetrà conèixer l’evolució del paisatge durant l’antiguitat en el camp d’Elx.

Treball desenvolupat específicament pels peons

El peó municipal va treballar amb gran aprofitament del 15 de febrer al 14 de març, i va fer tasques de suport en l’excavació, garbellat i llavat de materials, i es va integrar plenament en l’equip.

 

Excavacions en les termes orientals de l’Alcúdia

 

Projecte ASTERO- PATRIMONI VIRTUAL

Direcció del projecte: Jaime Molina Vidal

Professor de l’Àrea d’Història Antiga UA

Grup d’investigació: Patrimoni Virtual-Universitat d’Alacant

Xarxes socials: @proyectoalcudia

Web: “Arqueologia i socialització del coneixement a l’Alcúdia d’Elx. Les Termes Orientals i àrees circumdants (ASTERO)”.

Treballs fets sobre la zona

S’han desenvolupat noves excavacions en el sector oriental de l’Alcúdia d’Elx (7-F) en el qual a finals dels anys 90 del segle XX es va trobar un complex termal d’època augusta i altimperial (segles I-II d. de C.), que presentava diferents fases constructives posteriors d’època baiximperial i tardana (segles III al VII).

La campanya ha concentrat els esforços en la delimitació del complex termal i la comprensió de les fases i les funcions d’aquest.

Temps

L’excavació en les termes orientals s’ha desenvolupat entre el 27 de febrer i el 7 d’abril del 2017 amb la participació d’estudiants del màster de Patrimoni Virtual i del màster d’Arqueologia i Gestió Integral del Patrimoni, com també d’estudiants del grau d’Història.

S’ha tingut la col·laboració de l’equip de prospecció geofísica arqueològica de la Universitat de Cadis dirigit pel professor Lázaro Lagóstena.

Descobriments

S’ha trobat l’entrada principal de les termes pel costat occidental i s’ha excavat part del carrer que hi donava accés. En la mateixa porta, s’ha descobert una part de la paret despresa plena de grafits que presenten principalment noms personals.

D’altra banda s’ha descobert el vertader nucli termal en el sector oriental en el qual hem pogut excavar el frigidarium (sala freda) i part d’una sala calefactada pavimentada amb un magnífic mosaic policromo figurat. Es tracta d’una ampliació de les termes amb noves sales més grans i luxoses que s’han pogut datar en l’últim quart del segle I d. de C., fet que indica un creixement de la població i de la importància de la ciutat romana.

S’ha estudiat el sistema de clavegueres i desguassos i s’ha determinat una part del sistema d’evacuació d’aigües i residus. No obstant això, no s’ha pogut arribar a delimitar completament el complex termal, un objectiu que esperem aconseguir en pròximes campanyes.

Així mateix hem desenvolupat un programa paral·lel de socialització del coneixement que ha suposat la col·laboració en la campanya d’excavacions de grups d’estudiants del col·legi CEIP Sant Ferran i de l’IES Sixto Marco d’Elx, que culminarà amb l’extensió del programa de realitat virtual que es desenvoluparà al llarg de tot l’any 2017.

Treball desenvolupat específicament pels peons

Hem tingut el suport d’un peó finançat per l’Excm. Ajuntament d’Elx que s’ha implicat plenament en les tasques d’excavació i ha sigut d’una gran ajuda en les faenes d’excavació dels nous espais termals. El resultat de la col·laboració ha sigut òptim.

 

Projecte Dames i herois. Després de la Ilici ibèrica. Projecte l’Alcúdia: investigació arqueològica interdisciplinària en el Sector 11

Director del Projecte: José Uroz Sáez

Catedràtic d’Història Antiga de la Universitat d’Alacant

Xarxes socials: @proyectoIliciIbericaUA

Sector d’excavació en el jaciment:

El lloc on va aparèixer la Dama d’Elx l’any 1987

Període d’excavació:

Mesos d’abril i maig de 2017

Treball desenvolupat específicament pels peons:

Quatre peons proporcionats per l’Ajuntament d’Elx (José Daniel Rodríguez Lozano, José Antonio Marín Rodríguez, Adrián Beas Mateu, Antonio David García Pérez).

Ocupació dels peons:

La mateixa que la dels estudiants i els especialistes, és a dir, les faenes típiques de l’excavació arqueològica, extracció d’unitats estratigràfiques, extracció dels objectes trobats, llavat i embossat del material. Tot això, fet amb una gran professionalitat

Visita prevista a la nostra excavació:

Durant el recorregut es veurà el tall estratigràfic, des del paviment romà fins als nivells inferiors corresponents a l’època ibèrica, juntament amb el monument dedicat a la Dama; el tall següent, amb la troballa dels murs localitzats pel georadar; es mostraran alguns dels objectes trobats: restes escultòriques, monedes, gland de plom (bala de fona), material d’importació de Grècia i d’Itàlia, ceràmica ibèrica amb decoració zoomorfa.

 

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464