Saltar apartados

El Ministeri de Ciència i Innovació aprova els projectes multidisciplinaris de l'INAPH de la UA "Paisatges romans en el sud de la Província Tarragonina" i "CONTEXT"

Paisatge romà de l'àrea meridional de la Provincia Tarraconensis i alta edat mitjana en dos enclavaments arqueològics d’Albacete són els objectes dels estudis multidisciplinaris

 

Tolmo1
Paisajes_romanos2
Geoarqueologia
Geofisica


Alacant. 30 de juny de 2020

Dos projectes de l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la UA (INAPH) de la Universitat d'Alacant han sigut aprovats pel Ministeri de Ciència i Innovació per a ser executats en la recent Resolució de la convocatòria 2019 de projectes d'R+D+I.

«Paisatges romans al sud de la província tarraconense. Anàlisi arqueològica de l'estructura territorial i model socioeconòmic» és el títol del projecte aprovat i que serà dirigit pels catedràtics Ignasi Grau Mira, de l'Àrea d'Arqueologia, i Jaime Molina Vidal, d'Història Antiga, amb la participació dels investigadors Julia Sarabia i Daniel Mateo. A més, compten amb un equip d'Investigació format per Raquel San Quirico, investigadora predoctoral UA; M. A. Calabuig, del Museu de Banyeres de Mariola; J. Bolufer, del Museu de Xabia, i C. Fredes, arqueòloga de l'Alfàs del Pi.

La investigació té com a finalitat fer l'estudi integrat del paisatge romà de l'àrea meridional de la Provincia Tarraconensis, en l'actual zona d'Alacant i sud de València, entre els segles I a. de la n. e. i III d. de la n. e. Aquest espai va constituir el solar dels territoris romans de les ciutats de Saetabis, Alone i Dianium. Els investigadors se centraran en aquest últim espai com a principal cas d'estudi.

El propòsit principal del projecte és analitzar l'economia romana en les seues múltiples facetes, des dels models de producció, llauradors o especialitzats, fins a les xarxes d'intercanvi comercial a escala regional i interregional. Aquesta línia es desenvolupa a través d'una aproximació multidisciplinària, des de l'estudi del poblament rural i explotació del camp fins a l'estudi qualitatiu i quantificació estadística de les evidències d'intercanvi a diferents escales. Així mateix, es pretén aprofundir en els agents i grups socials implicats en la configuració i dinàmiques paisatgístiques, especialment els models de pagesia romana.

Inspirats en recents estudis de paisatges romans del Mediterrani, la premissa de treball és que l'estudi comparatiu i complementari d'espais periurbans i allunyats ha de realitzar-se de forma integrada. Així, l'equip d'investigació analitzarà estructures espacials i patrons d'assentament complementaris i diferents, amb la finalitat d'integrar-los territorialment i econòmicament, i substituir els esquemes de centralitat i protagonisme urbà.

Aquesta proposta científica es basa en dues línies desenvolupades en investigacions anteriors. La primera és la proposta d'una metodologia d'investigació multidisciplinària del paisatge arqueològic mitjançant l'ús de tecnologia geoespacial, amb eines SIG, GPS, reconeixement superficial per georeferenciació, prospecció geofísica, modelització amb LIDAR, excavacions arqueològiques puntuals i anàlisi espacial. Aquesta experiència científica ha permès a l'equip científic desplegar tota una sèrie de metodologies de caràcter no destructiu amb un elevat grau de refinament en la informació obtinguda. La segona línia d'investigació se centra en l'anàlisi del paisatge romà en tots els seus components i no solament els principals nuclis rurals en els quals s'ha centrat la investigació tradicional.

El propòsit principal és analitzar l'economia romana en les seues múltiples facetes, des dels models de producció, llauradors o especialitzats, fins a les xarxes d'intercanvi comercial a escala regional i interregional. Aquesta línia es desenvolupa a través d'una aproximació multidisciplinària, des de l'estudi del poblament rural i explotació del camp fins a l'estudi qualitatiu i quantificació estadística de les evidències d'intercanvi a diferents escales. Així mateix, es pretén aprofundir en els agents i grups socials implicats en la configuració i dinàmiques paisatgístiques, especialment els models de pagesia romana.

El segon projecte aprovat pel Ministeri és «El context com a eina: escales d'aplicació en els processos de canvi en l'alta edat mitjana (CONTEXT)». Està liderat per les investigadores principals Carolina Doménech Belda, professora titular, secretària de l'INAPH i especialista en numismàtica i anàlisi contextual de la cultura material, i Sonia Gutiérrez Lloret, catedràtica d'Arqueologia i directora del Grup d'Investigació Arqueologia i Patrimoni Històric, codirectora científica d’El Tolmo de Minateda i especialista en cultura material altmedieval i en anàlisi de l'espai social. Forma part de l'equip científic Julia Sarabia Bautista, professora ajudant doctora, directora científica de la vila romana de Balazote i especialista en arqueologia del paisatge, teledetecció i poblament rural.

L'equip de treball està integrat per Lorenzo Abad Casal, catedràtic emèrit d'Arqueologia de la UA; Victoria Amorós Ruiz, especialista en dades espacials, SIG, SIA i cultura material altmedieval Espanya i Magrib; Pablo Cánovas Guillén, tècnic de patrimoni i museus a l'Ajuntament d'Hellín, actual coordinador del Parc Arqueològic Tolmo de Minateda; Blanca Daina Parres, doctora en Filosofia i Lletres (Arqueologia) UA i codirectora del Projecte Tolmo de Minateda; José María Moreno Narganes, personal investigador en Formació (FPU) en la línia d'investigació: arqueologia dels espais domèstics, i Diana López Arroyo, personal investigador en formació (FPI) dins de la línia d'investigació: paisatge i poblament rural andalusí.

El projecte CONTEXT sorgeix del desenvolupament d'una línia d'investigació que utilitza el context arqueològic com a unitat d'anàlisi. Aquest enfocament contextual ha permès dissenyar eines conceptuals que fan possible tractar el registre arqueològic des d'una perspectiva sinòptica i holística. La constatació de la potencialitat del context com a eina per a caracteritzar materialment el canvi cultural i social operat en l'alta edat mitjana mediterrània, posada de manifest en projectes anteriors, ha palesat la necessitat de focalitzar aquesta eina conceptual en un espai d'estudi concret, que proporcione un vertader i contrastat laboratori arqueològic, amb registres amplis ben contextualitzats. Per això, el projecte es desenvoluparà fonamentalment a partir de l'anàlisi de dos àmbits d'estudi vinculats a la trajectòria de l'equip investigador a la Meseta meridional de la península Ibèrica: els enclavaments d’El Tolmo de Minateda, a Hellín, i d’El Camino Viejo de las Sepulturas, a Balazote. L'elecció de tots dos emplaçaments obeeix a raons de coherència geogràfica, cronològica, històrica, temàtica i metodològica.

Tots dos llocs arqueològics, El Tolmo de Minateda i El Camino Viejo de las Sepulturas, mostren una seqüència i un desenvolupament històric similar, però en àmbits clarament diferenciats, urbà i rural, cosa que permetrà caracteritzar, comparar i contrastar les dinàmiques de canvi entre el final del món antic i l'inici de l'edat mitjana en llocs arqueològics de naturalesa diferent en relació amb l'objectiu principal d'aquest projecte, que és comprendre les transformacions que arranquen en l’antiguitat tardana i es desenvolupen amb el canvi social que va comportar la islamització després de ser incorporats com a territoris adscrits a la cora de Tudmir.

Per a aconseguir aquest objectiu, es pretén utilitzar la informació contextual com a eina metodològica i aplicar-la en tres escales espacials diferents: una escala microespacial mitjançant l'espacialització de diversos ítems que, analitzats de manera conjunta i superant els compartiments estancs en l'anàlisi arqueològica, permeten detectar espais socials, funcionals, ideològics o marcadors de gènere en diferents àmbits; un nivell mesoespacial en el qual l'associació de les unitats anteriors i la incorporació d'eines de teledetecció no intrusiva possibilite l'anàlisi global del jaciment, i, finalment, un nivell macroespacial que permetrà analitzar l'espai periurbà, el territori circumdant amb vinculacions històriques, funcionals, paisatgístiques o productives amb l'assentament estudiat, fins i tot altres assentaments menors que donen accés a estudiar com s'articula la xarxa de llogarets en relació a la ciutat d’El Tolmo o a l'antiga vila romana de Balazote.

Les investigadores creuen que l'estudi de tots aquests elements permetrà plantejar diferents problemàtiques històriques d'un període complex com és l'alta edat mitjana i possibilitarà, alhora, la contrastació del context com a eina metodològica fonamental per a l'estudi d'aquest període.

Els resultats del projecte CONTEXT poden contribuir a caracteritzar la societat altmedieval de l'antic territori de Tudmir amb marcadors de complexitat econòmica, estratificació social, desenvolupament tecnològic i trets culturals i identitaris, atès que permetran contrastar l'ús de l'anàlisi contextual com a eina metodològica fonamental per a l'estudi d'aquest període.

A més, pretenen posar a l'abast de la comunitat científica no solament els resultats interpretatius concloents sinó també la documentació exhaustiva que els sosté en una web GIS o cartografia en la web, una plataforma de treball conjunta que utilitze les eines i el sistema de documentació d'aquest projecte amb la finalitat que puga servir a altres grups d'investigació que treballen en línies similars

Aquest projecte continua la línia de l'anterior «El lloc de les coses: relació entre la cultura material i els espais construïts gràcies a l'arqueologia (segles VI-XIV)», que va ser finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, ha estat actiu fins al desembre de 2019 i les investigadores principals del qual han sigut Carolina Doménech Belda i Sonia Gutiérrez Lloret.

Els projectes de l'INAPH han sigut aprovats en la Convocatòria 2019 de projectes d'R+D+I que concedeix el Ministeri de Ciència i Innovació dins del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'R+D+I, i del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017 -2020.

 

 

 

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464