Saltar apartados

La Universitat d'Alacant publica l'ABC de la protecció contra la COVID-19 per a l'inici del curs

Es tracta d’un exhaustiu Protocol en què es detallen principalment les mesures de caràcter preventiu que regulen l’inici de l’activitat docent i com afecten a cadascun dels col·lectius universitaris

 

 

Alacant. Dimecres, 9 de setembre de 2020

La Universitat d’Alacant, UA, ha fet un Protocol d’actuació per al començament del curs universitari 20/21 en què. seguint les pautes marcades per les autoritats sanitàries i acadèmiques pertinents, arreplega totes les mesures preventives necessàries per a iniciar el curs amb totes les garanties davant de l’actual situació epidemiològica. Elaborat com un ABC de la prevenció, el document, que se centra en els aspectes sanitaris relacionats amb l’activitat docent, s’estructura en funció de les particularitats de cada col·lectiu universitari. A més, recull una sèrie d’aspectes preventius de caràcter estructural que s’han implementat per la institució acadèmica des de l’inici de la pandèmia.

Com assegura el vicerector de Campus i Tecnologia, Ferran Verdú, de qui depèn el Servei de Prevenció de la UA, l’objectiu que persegueix aquest Protocol «és donar resposta a preguntes bàsiques com què fer abans d’acudir a la Universitat, com afrontarem el dia a dia a les aules i laboratoris, quins aspectes s’han de tenir en compte si apareixen símptomes i quins són aquests símptomes, i com s’ha preparat la nostra institució davant d’aquestes eventualitats».

Com a norma general, es recomana no accedir als recintes universitaris si es tenen símptomes compatibles amb la COVID-19, si hi ha un diagnòstic positiu o s’està en període d’aïllament preventiu. Una vegada al campus, és obligatori mantenir les distàncies de seguretat, l’ús d’hidrogels i desinfectants i de la màscara en tots els espais universitaris.

Per a completar aquest protocol sanitari, la Universitat d’Alacant ha emès un Comunicat a tot l’estudiantat i personal docent, a través del correu electrònic, en què s’arrepleguen les instruccions relatives a la docència.

 

Què cal saber abans d’anar al campus

Abans d’assistir per primera vegada al Campus aquest curs és important informar-se a través dels centres, mitjançant l’eina appUA, de l’organització, la ubicació i els horaris de classe presencials, ja que la organització i el desenvolupament de la docència es basa en el model de docència dual, en què una part de l’alumnat seguirà les classes amb presència física a l’aula, d’acord amb les normes de distanciament i ocupació i la resta seguirà la classe de manera síncrona a través del sistema d’aula virtual.

Com ja es va informar, les aules han sigut adaptades amb monitors i tauletes gràfiques que permeten impartir la classe de manera síncrona a l’alumnat que hi estiga a l’aula i al que es trobe connectat per aula virtual.

A més, s’ha incorporat una nova aplicació en UACloud (DOCÈNCIA DUAL) que permet al professorat i alumnat informar-se sobre l’organització, la ubicació i els horaris de les classes presencials, amb la finalitat d’assegurar que l’assistència estiga permesa i accedir a l’aula virtual.

Els tutorials per a l’aplicació de la docència dual estan disponibles i en contínua actualització en: https://web.ua.es/va/aula-virtual/.

 

Organització d’espais comuns

S’ha instal·lat senyalització horitzontal i vertical en tots els edificis amb la finalitat de concretar les zones i el sentit de la circulació, com també els punts de subministrament de gels hidroalcohòlics. Les entrades i les eixides hauran de ser ordenades, i caldrà utilitzar les portes respectives degudament senyalitzades i mantenir la distància interpersonal recomanada. No es permetrà la permanència en corredors, zones de pas i altres espais d’ús comú, amb la finalitat de facilitar que, tant l’alumnat com el professorat, puga accedir a les aules, seminaris i laboratoris i mantenir la distància interpersonal recomanada. 

S’ha reestructurat la disposició de les aules per a garantir la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres recomanada i complir la normativa vigent. L’estudiantat haurà d’acudir directament a l’aula i ocupar els seients assenyalats com a hàbils amb un distintiu verd uns minuts abans de l’hora en què s’inicie la classe. El seient ocupat ha de mantenir-se durant tota la jornada, sempre que això siga possible. En les franges horàries sense classe, l’alumnat haurà de romandre en espais oberts o dirigir-se a les biblioteques o sales d’ús comú habilitades a aquest efecte. Una vegada finalitzades les classes, no haurà de romandre a les instal·lacions universitàries.

En espais comuns com els clubs socials, la zona esportiva, el MUA, etc., s’aplicarà la normativa específica vigent.

De manera general, la capacitat dels laboratoris docents es limitarà a una persona per cada 5 m² i s’utilitzarà mascareta en tot moment. De manera complementària, són recomanables les mesures addicionals com evitar l’intercanvi d’objectes, fer una neteja constant de material i espais, evitar un contacte interpersonal directe, assegurar una ventilació adequada i procurar una climatització sense recirculació de l’aire.

Aules i laboratoris disposaran de dispensadors amb preparats de base alcohòlica per a facilitar la higiene de mans i tots els espais estan subjectes a programes diaris de neteja i desinfecció. En aquests programes s’inclouen, entre altres, zones d’ús comú i superfícies de contacte més freqüent.

Addicionalment, amb el material d’aula d’ús compartit entre el professorat, com el teclat o el ratolí, es mantindrà la desinfecció de mans i material docent amb la utilització de preparats de base alcohòlica. Complementàriament, el professorat podrà utilitzar altres elements de neteja disponibles en les consergeries.

Quan el material siga compartit entre l’alumnat d’un mateix grup o de diferents grups durant les pràctiques de laboratori o semblants, hi haurà d’instruccions específiques integrades en el desenvolupament de cada activitat, en què l’estudiantat serà partícip i agent actiu.

 

Actuació en cas de símptomes

Per als casos en què es puguen presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 durant la permanència en els recintes universitaris, caldrà informar immediatament al professorat en el cas del col·lectiu estudiantil, o al Servei de Prevenció, a través del telèfon 965 90 95 95.

El protocol ha habilitat sales d’aïllament en diferents punts del campus a les quals serà remesa la persona amb simptomatologia compatible, sempre acompanyada per personal tècnic o sanitari del Servei de Prevenció des d’on es rebrà l’assistència oportuna.

El Protocol respon a l’Acord del 19 de juny del 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la COVID-19, modificat per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que atorga competències a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en coordinació amb la de Sanitat Universal i Salut Pública, i les universitats de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del protocol d’actuació de cara al començament del curs universitari, sempre respectant l’autonomia universitària. El document fet per la Universitat d’Alacant és una adequació a les especificitats pròpies de les instal·lacions i de l’organització docent dels diferents Centres de la Universitat d’Alacant, a partir del document fet conjuntament per les cinc universitats i les Conselleries.

 

 

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464