Saltar apartados

La Universitat d'Alacant lidera un projecte europeu dirigit a avaluar els serveis de traducció i interpretació en els processos penals

Qualitas1   Qualitas2

Alacant, 29 de gener de 2013

La Universitat d'Alacant lidera Qualitas: Avaluació de la Qualitat de la Interpretació Legal a través de Proves i Certificació, un ambiciós projecte d'investigació finançat per la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea amb l’objectiu de proporcionar un full de ruta per al desenvolupament de procediments de certificació vàlids i fiables, que regulen els serveis de traducció i interpretació en processos penals i estiguen a la disposició de tots els estats membres.

La coordinadora del consorci és la professora del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant Cynthia Giambruno, juntament amb el professor Juan Manuel Ortega, també del mateix departament. En el projecte participen 15 països de la Unió Europea i tindrà una durada de dos anys.

El fenomen de la creixent internacionalització dels procediments judicials europeus ha revelat certes mancances en un dels requisits fonamentals i imprescindibles per a poder impulsar un procediment amb les garanties degudes: la necessitat creixent d'intèrprets judicials i policials amb la qualificació adient.

A Espanya, per exemple, cap normativa específica regula la prestació de serveis de traducció i interpretació en organismes públics que desenvolupe les disposicions internacionals en l'àmbit dels drets humans i els articles constitucionals pertinents. Hi ha un reduït nombre de disposicions anacròniques, concretament en la Llei d'enjudiciament criminal i en la Llei Orgànica del Poder Judicial, que palesen la problemàtica existent en la figura de l'intèrpret judicial. A títol il·lustratiu, un jutge espanyol pot nomenar en qualsevol moment com a intèrpret en les actuacions que se segueixen en el seu jutjat qualsevol persona que considere convenient.

A la vista d’aquesta mancança, que afecta molts països, sorgeix la iniciativa de la Comissió Europea recollida en la Directiva 2010/64/UE relativa al dret a interpretació i a traducció en els processos penals, a la qual els estats membres estan obligats a adaptar-se el 2013. El text comunitari parla per primera vegada de la qualitat en la interpretació i la traducció i de l'obligació dels estats membres d’establir un o més registres de traductors i intèrprets independents amb la qualificació escaient.

La primera fase del Projecte Qualitats té com a objectiu proporcionar informació específica als ens, organismes i organitzacions en els estats membres encarregats de l'establiment i habilitació dels serveis legals d'interpretació per a processos judicials. S'oferirà informació comprensible i útil sobre les mesures concretes que cal prendre per a desenvolupar instruments de certificació vàlida i fiable per a tots els idiomes requerits en els respectius sistemes judicials. Formats específics, tipus de preguntes i criteris de rendiment, amb justificacions raonades i les indicacions per al seu ús en situacions específiques que es puguen adaptar a la realitat de cada país. Una vegada establit aquest full de ruta, la segona fase del projecte pretén que s'establisquen un o diversos registres de traductors i intèrprets oficials amb la qualificació deguda.

En definitiva, indica Giambruno, «el que volem és proporcionar les eines necessàries que ajudaran els operadors jurídics (jutges, magistrats, advocats, policies, etc.) a complir amb les seues responsabilitats respecte de les garanties processals; d'aquesta manera es reduiran els casos en què el procediment s'interromp o es retarda a causa dels serveis d'interpretació defectuosa o inadequada. I el que és més important, ajudarà a garantir que es faça justícia. En l'actualitat, els mecanismes d'acreditació de la competència dels intèrprets en molts dels estats membres de la UE, si no en la majoria, són inadequades o inexistents».

«La conscienciació ha de començar pels mateixos operadors jurídics, sens dubte», afirma Juan Manuel Ortega. «Un jutge no ha d'admetre certes situacions, i menys encara un lletrat que defense els interessos d'una persona estrangera a la qual un servei precari pot generar una indefensió manifesta i menyscabar els seus drets. Així, per exemple, no són pocs els casos en què a l'acusat només se li interpreta quan se li formulen preguntes directament i la resta del judici no sap què ocorre.»

Els intèrprets judicials assisteixen en la tasca de la comunicació les administracions de justícia i les parts que intervenen en un procés penal i constitueixen el nexe d'unió comunicatiu entre el ciutadà, els advocats, els jutges i cossos policials. «La tasca dels intèrprets que treballen en els jutjats esdevé així en un requisit indispensable de la mateixa justícia, ja que difícilment cal jutjar un assumpte o defensar una persona si no es té una comunicació fluïda amb la part afectada, els testimonis o, si és el cas, la víctima estrangera», indica Giambruno.

«A la vista de la situació descrita, la nostra opinió professional aconsella la implantació gradual d'un sistema de nova planta que prenga com a referència el vigent en altres països desenvolupats com els EUA, França o el Regne Unit, que ha de comportar la normalització, regulació i organització del servei com un autèntic servei públic i el disseny de programes específics de formació i acreditació professional que garantisquen el control de la qualitat i l’eficàcia. D'aquesta manera, s'espera avançar cap a l'acceptació de normes uniformes que salvaguarden la seguretat jurídica i confiança en els sistemes judicials en la Unió Europea», afegeix la professora Giambruno.

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464