Saltar apartados

Acord de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres en relació amb el Reial decret-llei 14/2012 sobre "mesures urgents per a la racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu"

Alacant, 11 de juny de 2012

La Junta de Facultat de Filosofia i Lletres, en sessió ordinària celebrada el 7 de juny de 2012, acorda, en relació amb el Reial decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, "sobre mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu", convalidat pel Congrés dels Diputats el 17 de maig, així com amb altres manifestacions sobre el futur dels ensenyaments en les universitats valencianes, expressar-se en els següents termes:

1. Rebutgem rotundament l'esmentat Reial decret-llei, ja que inclou mesures contràries als principis de qualitat i excel·lència acadèmica de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els principis que han animat la seua promulgació denoten un profund desconeixement dels termes acordats, en el seu moment, pels països signataris de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

2. Manifestem la nostra rotunda defensa de les titulacions de grau i postgrau existents actualment en la Facultat, que és també expressió de defensa dels ensenyaments en matèries humanístiques, base fonamental i primera del coneixement de tot ésser humà.

3. Conscient de la difícil situació econòmica actual, la Facultat de Filosofia i Lletres realitza contenció estricta de la despesa sense que açò haja afectat al bon funcionament acadèmic de les titulacions. Som favorables a qualsevol negociació per a cercar solucions a aquesta situació i per açò critiquem obertament el procediment seguit per a la tramitació del Decret, alié a tot diàleg i consens entre les parts implicades i que tanca aspectes d'enorme calat més enllà de la mera qüestió econòmica.

4. Posem de manifest que, si s'aplicara el Reial decret-llei en els termes estrictes de la seua redacció, resultaria inviable la qualitat docent que es persegueix amb l'ús de la metodologia de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Recordem, a més, arreplegant la recomanació de la Comissió de Garantia de Qualitat del Centre en reunió celebrada el passat 24 de maig, que el sistema de control de la qualitat dels ensenyaments de grau i postgrau es veurà seriosament afectat, per la qual cosa les Universitats de la Comunitat Valenciana hauran de reconsiderar aquest sistema, quan no rebutjar-ho en la seua concepció actual.

5. Considerem abusiva la pujada de taxes del Reial decret-llei, per la càrrega econòmica que implica per a l'alumnat i les seues famílies. Açò va a dificultar seriosament l'accés als estudis universitaris per part dels sectors més desfavorits de la societat. D'altra banda, aquesta mesura pot resultar molt nociva per al manteniment d'alguns estudis de grau i, especialment, de postgrau en la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.

6. Expressem el nostre rebuig a l'establiment d'un nombre mínim d'estudiants (50) per al manteniment de les titulacions de grau en les universitats públiques valencianes, fent constar que l'elaboració dels graus de la Facultat de Filosofia i Lletres d'Alacant es va dur a terme, en el seu moment, baixos els supòsits de cost zero i d'eficiència acadèmica.

7. L'assignació de capacitat docent al professorat en relació amb els mèrits d'investigació ("trams vius") és contrària al principi de voluntarietat que regeix el procés de sol·licitud de reconeixement de l'activitat investigadora. L'aplicació dels estàndards de capacitat que contempla el Reial decret-llei resulta contrària als principis d'incentivament de l'activitat investigadora i persegueix la creació de dos tipus de professorat en la universitat pública: un d'elit amb investigació reconeguda i un altre de base, amb exclusiva dedicació docent i amb quasi impossible transvasament al primer. Es contravé un principi bàsic de la universitat pública, on docència de qualitat i investigació estan estretament relacionades.

8. Ens solidaritzem amb tot el professorat que puga veure's afectat en el seu lloc laboral per l'aplicació d'aquest Reial decret-llei, i som conscients que la pèrdua de llocs de treball que tanca l'orientació del mateix anirà en detriment de la qualitat docent en les titulacions de la Facultat.

9. La Facultat de Filosofia i Lletres se sumisca, finalment, a les manifestacions de rebot del Reial decret-llei expressades pel Consell de Govern de la UA (sessió ordinària de 29 de maig), així com als escrits elaborats sobre aquest tema en els diferents departaments de la Facultat.

L'Acord es troba penjat en la web

Actualitat Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464