Avaluació

Avaluació en línia

Guia per a l'avaluació en línia per a professorat i alumnes.

Avaluació presencial

Recomanacions del Servei de Prevenció per als exàmens presencials atenent la situació sanitària provocada per la COVID-19.