Centre de Suport a l'Estudiant

Estudiants voluntaris de la Universitat d'Alacant

  Facebook Centre de Suport a l'Estudiant   Twitter Centre de Suport a l'Estudiant   Instagram Centre de Suport a l'Estudiant

Discapacitat i NESE

Accés a mesures de suport personalitzades per a garantir la participació plena de l'alumnat amb discapacitat en l'àmbit universitari.

Atenció psicològica

Assessorament per psicòlegs que contribueix a millorar el teu desenvolupament personal i t'ajuden a aconseguir els teus objectius acadèmics.

Assumptes socials

Informació, Assessorament i Recursos proporcionat per Treballadores Socials.

Adaptacions curriculars

Procediment i ajustos raonables que faciliten l'aprenentatge i la promoció en la diversitat.

 

Adecco

  • L'ajuda econòmica podrà sol·licitar-se per a la realització de cursos o programes formatius, ja siguen presencials, online o mixtes que desenvolupen la competència lingüística de l'idioma anglès i preparació d'exàmens oficials per a l'obtenció de certificat del mateix idioma. Les beques assignades seran per a finançar programes que es realitzen l'any 2021.
  • Termini sol·licitud: des del 15 d'abril fins al 15 de setembre de 2021.
  • Amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% .
  • Finançarà fins a un màxim de 600 ? per alumne/a.
  • Bases: https://bit.ly/3nb42gb
  • Sol·licitud: https://bit.ly/2qf7g5t

Beques i ajudes Alumnat
22/04/2021
Santander Becas

La Universitat d'Alacant a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat amb la col·laboració econòmica del Banc Santander convoca la primera edició del Programa "Beques Santander Tecnologia | Connecta" convoquen 43 beques a fi de pal·liar la bretxa digital existent en el sector educatiu que consisteixen en:

  • Cessió de l'ús d'un ordinador portàtil per un termini de 12 mesos, i
  • Ajuda a la connectivitat, amb una aportació econòmica per valor de 350?.

Beques i ajudes Alumnat
19/04/2021
Santander SmartBank

MODALITAT 1: cursos o proves d'idiomes adaptats en AULES del CSI i fomentar l'aprenentatge d'idiomes entre l'estudiantat que, a conseqüència d'una discapacitat, necessita d'una adaptació curricular.

MODALITAT 2: cursos d'idiomes realitzats per l'estudiantat durant una estada de pràctiques a l'estranger, tant si les pràctiques es realitzen dins del programa Erasmus Prácticas com a través d'una altra convocatòria de la UA, i tant si són curriculars com a extracurriculars

El termini finalitza a les 14.00 hores de l'11 d'octubre 2021.

Orientació i inserció laboral Beques i ajudes Alumnat
13/04/2021