Centre de Suport a l'Estudiant

Estudiants voluntaris de la Universitat d'Alacant

  Facebook Centre de Suport a l'Estudiant   Twitter Centre de Suport a l'Estudiant   Instagram Centre de Suport a l'Estudiant

Discapacitat i NESE

Accés a mesures de suport personalitzades per a garantir la participació plena de l'alumnat amb discapacitat en l'àmbit universitari.

Atenció psicològica

Assessorament per psicòlegs que contribueix a millorar el teu desenvolupament personal i t'ajuden a aconseguir els teus objectius acadèmics.

Assumptes socials

Informació, Assessorament i Recursos proporcionat per Treballadores Socials.

Adaptacions curriculars

Procediment i ajustos raonables que faciliten l'aprenentatge i la promoció en la diversitat.

 

Primera edició del Programa "Beques Santander Tecnologia | Connecta" convoquen 43 beques a fi de pal·liar la bretxa digital existent en el sector educatiu que consisteixen en cessió de l'ús d'un ordinador portàtil per un termini de 12 mesos, i ajuda a la connectivitat, amb una aportació econòmica per valor de 350€.

Beques i ajudes Alumnat
14/06/2021

L'ajuda econòmica per a cursos o programes formatius, max. 600€, que desenvolupen la competència lingüística de l'idioma anglès i preparació d'exàmens oficials per a l'obtenció de certificat, per a estudiants amb discapacitat. Termini: fins al 15 de setembre. Bases: https://bit.ly/3nb42gb. Sol·licitud: https://bit.ly/2qf7g5t

Beques i ajudes Alumnat
22/04/2021

MODALITAT 1: cursos o proves d'idiomes adaptats en AULES del CSI i fomentar l'aprenentatge d'idiomes entre l'estudiantat que, a conseqüència d'una discapacitat, necessita d'una adaptació curricular.

MODALITAT 2: cursos d'idiomes realitzats per l'estudiantat durant una estada de pràctiques a l'estranger, tant si les pràctiques es realitzen dins del programa Erasmus Prácticas com a través d'una altra convocatòria de la UA, i tant si són curriculars com a extracurriculars

El termini finalitza a les 14.00 hores de l'11 d'octubre 2021.

Orientació i inserció laboral Beques i ajudes Alumnat
13/04/2021