Preguntes freqüents de coordinadors de l'assignatura

ÍNDEX

 

Amb el contracte d'aprenentatge no estic donant un tracte igual a tots els estudiants?

Gràcies a les adaptacions curriculars, els estudiants que pertanguen a un dels col·lectius arreplegats en el Reglament d'Adaptacions Curriculars podrà cursar les assignatures en condicions similars als altres estudiants en compensar situacions personals que li dificultarien la mateixa.

Puc editar les observacions de cada adaptació proposada?

No, és el centre el que està capacitat per a fer aquesta edició.

Com puc concretar aspectes de la proposta d'adaptacions curriculars?

Després de llegida la sol·licitud de l'estudiant i la proposta d'adaptacions, es considera convenient afegir qualsevol puntualització, matisació o afegir qualsevol aspecte el podran fer els coordinadors tenint en compte al professorat de l'assignatura. Aquesta acció es podrà fer en la signatura del contracte d'aprenentatge en l'apartat d'Observacions generals. Aquest apartat, per defecte, conté un text que pot ser editat i que s'afegirà al contracte que ha de signar l'estudiant.

 

03-Pantalla-signa-de-contracte