Preguntes freqüents sobre adaptacions curriculars

Si tens alguna pregunta sobre el procés de sol·licitud o gestió d'Adaptacions Curriculars, consulta les preguntes freqüentes per si el teu dubte ja ha sigut resposta anteriorment.

  • Per què no he rebut un e-mail de confirmació?

Enllaç a Webmail de la pàgina d'inici de la UA

Tots els correus de confirmació o informatius s'envien al teu compte d'e-mail de la Universitat d'Alacant. Per tant, hauràs d'accedir al WebMail i comprovar des d'ací els teus correus.

No s'envien correus a adreces Gmail, Hotmail, etc, sinó al teu correu de la UA (@alu.ua.es si eres estudiant o @ua.es si treballes en la UA).

 

  • Si vull sol·licitar matrícula reduïda, he de realitzar una sol·licitud d'adaptació curricular?

No. Per a poder acollir-te a aquesta mena de matrícula, a més de presentar el teu certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent en la secretaria administrativa del teu centre, hauràs de comptar amb un informe favorable emès per Centre de Suport a l'Estudiant.

Per a sol·licitar aquest informe pots demanar cita directament amb un dels nostres Tècnics a través de l'aplicació "Suport Estudiants" que trobaràs dins d'UACloud.

 

  • Si no puc anar a un examen per hospitalització, he de fer una sol·licitud d'adaptació curricular?

La sol·licitud individual de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa com a defunció, hospitalització, etc. no són objecte d'adaptacions curriculars perquè no estan arreplegades en cap dels col·lectius que el Reglament d'Adaptacions Curriculars contempla.

El Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, en el seu article 10, arreplega que aquestes sol·licituds de convocatòria d'incidència per causa justa es presentaran, per escrit, a l'adreça del Departament responsable, amb antelació suficient excepte situació sobrevinguda.

El Departament amb l'alumne acordarà la modificació de la data que serà única per a tots els alumnes d'una assignatura. En cas de falta d'acord sobre la concurrència de causa justa serà la direcció del Centre qui resolga.

 

  • Si vull sol·licitar un canvi de grup, quin procediment hauria de seguir?

Les sol·licituds de canvi de grup per solapament d'assignatures no es tramitaran pel procediment d'adaptació curricular, sinó que es resoldran directament pel centre on curses els teus estudis o pel coordinador de l'assignatura.

 

  • Si tinc algun dubte, on em poden informar?

Depèn del col·lectiu al qual pertangues a l'hora de fer la sol·licitud d'adaptació curricular. A continuació te'ls enumerem de manera general, però si vols més informació, està disponible en el reglament:

Primer grup - atesos pel Centre de Suport a l'Estudiant: Discapacitat i NESE

Segon grup - atesos per la Secretaria del teu centre: esportistes d'elit, víctimes de gènere, embarassades o en procés d'adopció/acolliment, estudiants amb un fill/a menor de 3 anys a càrrec seu o un familiar dependent, amb una jornada laboral incompatible amb les classes o estudiants en un programa de mobilitat i algun cas més.

 

  • Vull sol·licitar un canvi de data d'examen perquè m'incorpore a una altra universitat per mobilitat. 

Malgrat pertànyer al col·lectiu de mobilitat, si només sol·licites un canvi de data de l'examen, perquè et coincideix amb la incorporació a la teua universitat de destinació però pots assistir a les classes amb normalitat, NO has de sol·licitar una Adaptació Curricular, seria una sol·licitud de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa, arreplegat en el Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, art 10, sent necessari que presentes la sol·licitud per escrit a l'adreça del Departament amb suficient antelació excepte situació sobrevinguda.