Procediment de gestió d'Adaptació Curricular Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Procediment de gestió d'Adaptació Curricular

  1. Entrada a l'aplicació
  2. Pantalla d'inici
  3. Llistat d'adaptacions curriculars

3.1 Filtrar adaptacions per estat

3.2 Ordenar sol·licituds

3.3 Cercar adaptacions per ID o nom de l'estudiant

3.4 Dades de la taula

     4. Gestió d'adaptació curricular

4.1 Sol·licitud

4.2 Documentació

4.2.1 Acceptació de la sol·licitud

4.2.2 Rebutjar sol·licitud

4.2.3 Falta de documentació

4.3 Contracte d'aprenentatge

4.3.1 Agregar un professor

4.3.2 Eliminar un professor

4.3.3 Resolució no favorable

4.3.4 Resolució favorable

     5. Seguiment Adaptacions Curriculars

 

1. Entrada a l'aplicació

Per a accedir a la gestió d'adaptacions curriculars has d'entrar en UACloud CV, dins disposes de l'aplicació Suport Estudiants on has de prémer sobre Entrar:

  Entrada a l'aplicació Recolze estudiants en UAcloud

2. Pantalla d'Inici

En la pantalla d'inici trobaràs un menú principal, contingut i l'accés a les guies d'accessibilitat.

01-Pantalla-de-inici

 

En la nostra pàgina tens més informació sobre gestió d'usuaris: https://web.ua.es/es/cae/apoyo-estudiantes/acceso-y-gestion-de-usuarios.html

Desplegable de Consultes en línia

Ajuda Menu principal Recolze Estudiants

 

En la part central, es mostra el panell d'Adaptacions Curriculars pendents on apareixerà una llista de les últimes adaptacions curriculars rebudes que es troben en estat pendent de tramitació. Pots prémer en cadascuna d'elles per a accedir als seus detalls. Addicionalment trobaràs un botó Veure totes les adaptacions, sota, per a accedir al llistat de gestió de totes les adaptacions curriculars.

 

Guies sobre diversitat funcional, productes de suport i documents electrònics accessibles dins de la nostra plataforma educativa inclusiva que el seu objectiu és adequar, formar i promoure les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) Accessibles en la comunitat universitària.

https://web.ua.es/es/accesibilidad/

 

3. Llistat d'adaptacions curriculars

Aquesta pantalla ens permet veure llistats d'adaptacions que s'ajusten als criteris triats, com t'explicarem més endavant. Una vegada realitzat el llistat desitjat pots prémer dins del llistat, en referència, per a accedir a la gestió de cada adaptació.

En principi, el llistat que ens mostra aquesta pantalla és el de totes les sol·licituds d'adaptacions curriculars rebudes pel nostre centre, mostrant la informació de cada sol·licitud i l'estat de la mateixa.

Com pots veure en la imatge inferior, disposes d'una sèrie d'elements que permeten filtrar i ordenar les adaptacions segons la teua necessitat. Hi ha dos filtres nous: Curs i Estudi.

Filtres de la pantalla Llistar Adaptacions

 

3.1 Filtrar adaptacions per estat

En el desplegable Estat, podrem filtrar les adaptacions i veure solament les que estiguen en l'estat seleccionat. Les adaptacions poden estar en els següents estats: pendent, revisant documentació, falta de documentació, sol·licitud acceptada, sol·licitud rebutjada, resolució favorable, resolució no favorable o veure-les totes.

04-Pantalla-del-deplegable-de-Estats-de-les-adaptacions

 

3.2 Ordenar sol·licituds

Per a ordenar les sol·licituds que prèviament hem filtrat, disposem del desplegable Ordre amb les opcions: la més recent, per cognoms o referències, el llistat d'adaptacions s'actualitzarà i ser ordenarà sobre la base d'aqueix criteri seleccionat.

05-Opcions-per a-ordenar-les-adaptacions-curriculars

 

3.3 Cercar adaptacions per ID o nom de l'estudiant

Si vols veure una adaptació en concret, pots utilitzar el quadre Cercar. La cerca pot fer-se per nom o cognoms de l'estudiant, o localitzar directament la sol·licitud introduint l'ID de l'adaptació.ID de l'adaptació són els dos últims dígits de la referència de la sol·licitud.

 

3.4 Dades de la taula

(Reglament d'Adaptacions Curriculars de la UA)

 

4. Gestió d'Adaptació Curricular

Una vegada dins de la gestió d'una adaptació curricular, es mostra en primer lloc, un resum de la sol·licitud i de l'estat de la mateixa i a continuació tres pestanyes: sol·licitud, documentació i contracte d'aprenentatge. Per tant, són passos seqüencials, hauràs d'anar passant d'un a un altre amb les accions que realitzes. Recorda que per a accedir a gestió d'adaptacions curriculars punxes sobre la referència de l'adaptació.

Comencem per la sol·licitud.

 

4.1 Sol·licitud 

En la pestanya apareixerà el símbol Pendent de realitzarque ens indica que està pendent. En el moment que punxem sobre Tramitar sol·licitud, apareixerà el símbol Fetper a indicar que ja podem passar a la següent pestanya Documentació.

06-Pantalla-Pestanya-sol·licitud

 

Ara t'apareixerà una finestra emergent, que pots veure a continuació. T'informa que la sol·licitud passa d'estat pendent a revisant documentació, amb un termini de 10 dies per a la seua resolució. En aquest moment, passes a ser el responsable de la gestió de la mateixa. A més l'alumne rebrà una notificació en el seu correu de la UA.

Finestra emergent de tramitació de sol·licitud

En punxar sobre acceptar, seguirem amb la tramitació des de la pestanya Documentació, que t'expliquem en el següent apartat.

 

4.2 Documentació 

En aquesta pestanya tens les opcions: Mancada documentació, Acceptar sol·licitud i Rebutjar sol·licitud. Aquestes opcions només apareceran quan els col·lectius no siguen Discapacitat ni NEAE.

 Pestanya Documentació

 

 

4.2.1 Acceptació de la sol·licitud

Després de comprovar que la sol·licitud es realitza en termini i s'adjunta la documentació exigida en el Reglament. El pas següent, si fóra necessari, és editar la proposta d'adaptacions. També podem rebutjar individualment cada adaptació si punxant a Editar columna d'Accions. S'obrirà una finestra emergent, imatge següent, on l'adaptació apareix acceptada per defecte. Si volem rebutjar l'adaptació, hem de deixar buida aquesta casella i guardar els canvis. També ens permet afegir les observacions que siguen necessàries.

Finestra editar adaptació

 

Realitzats els canvis necessaris, devem acceptar la sol·licitud. En punxar Acceptar la sol·licitud apareixerà una finestra informant del canvi d'estat de la sol·licitud a Sol·licitud acceptada i avisant de l'enviament d'una notificació a l'estudiant.

 

Pantalla Finestra emergent acceptada sol·licitud

 

 

4.2.2 Rebutjar sol·licitud

Seran rebutjades les sol·licituds dels alumnes que no pertanguen als col·lectius amb dret a adaptacions curriculars, sol·licituds duplicada o en cas de no haver aportat la documentació requerida, una vegada reclamada a través de l'aplicació (apartat següent). La sol·licitud passarà a l'estat Sol·licitud rebutjada, i l'alumne rebrà un correu electrònic amb les observacions que anyades en aquesta finestra.

 

Pantalla -Boton-Rebutjar-sol·licitud

 

4.2.3 Falta de documentació

Cada alumne haurà de pujar a l'aplicació la documentació que és requerida per a cada col·lectiu, en el procés de realització de la seua sol·licitud o posteriorment si fóra necessari. En el cas de ser incompleta, incorrecta o qualsevol altra incidència, has de sol·licitar que ho esmene a través del botó Mancada documentació. En aquest moment l'estat de la sol·licitud passarà a estat Mancada documentació i l'alumne rebrà un correu electrònic amb la informació que escrigues en observacions.

 Pantalla Finestra emergent de falta de documentació

 

 

4.3 Contracte d'aprenentatge

Aquesta pestanya es correspon a l'últim pas del procediment. En la part central podras veure una taula per assignatura on es carregaran els professors de l'assignatura. Amb el botó Editar podem canviar el tipus de professor: professor, coordinador de l'assignatura i tutor.

Edició perfil de professors

Finestra Editar professor

El coordinador de l'assignatura serà l'encarregat de signar el contracte d'aprenentatge, i el professor, de dur a terme l'adaptació. Per tant no pot haver-hi cap contracte sense cap professor que siga coordinador de l'assignatura. Podrem afegir, eliminar i editar els professors de cada assignatura com explicarem més endavant. Cada centre decidirà si és necessari incloure al tutor del PAT o no.

En la columna d'Estat , podem veure en primer lloc Enviat que ens indica si el contracte ha sigut enviat als professors i alumne. A continuació veiem Signat, que ens indica si el contracte d'aprenentatge ha sigut signat pel coordinador de l'assignatura, P , i per l'alumne, A.

 

4.3.1 Agregar un professor

Si necessites afegir un altre professor diferent als quals apareixen per defecte, pots fer-ho punxant sobre el botó Agregar professor. T'apareixerà una finestra emergent perquè pugues fer-ho. Has d'indicar la seua condició com: coordinador de l'assignatura (serà qui ferma el contracte d'aprenentatge), tutor PAT (encarregat del seguiment de l'adaptació), director de departament o només professor, a través d'aquesta finestra.

Pantalla Finestra emergent per a agregar professors

 

4.3.2 Eliminar un professor

Si necessites eliminar a un professor, tan sol has de punxar sobre el seu nom. T'apareixerà una finestra per a realitzar aquesta gestió. O pots utilitzar el botó Més accions que et permetrà una altra opcions per a eliminar a un grup de professors fins i tot l'assignatura.

Més accions dels contractes

 

4.3.3. Resolució no favorable

Comprovat que el professorat que ix en cada contracte és correcte, s'ha de resoldre. En el cas de resolució no favorable, es pot fer punxant sobre el botó Resolució NO favorable. L'estudiant rebrà en aquest moment un correu amb la resolució.

 

Pantalla Finestra emergent  de resolució no favorable

 

 4.3.4 Resolució favorable

Si la resolució és favorable punxarem sobre el seu botó. En aquest moment, la sol·licitud passarà a l'estat Resolució favorable i s'enviarà un correu electrònic amb la informació a tots els professors que apareixen en els contractes i a l'alumne.Pantalla Finestra emergent de resolució favorable

 

 5. Seguiment Adaptacions Curriculars - NOU

Podrem accedir a través del menú principal desplegant el botó Adaptacions Curriculars. En aquesta pantalla veurem tot el que està pendent. El seu objectiu és facilitar el seguiment i control de terminis, a més de les fases de les sol·licituds. També no permet realitzar filtres per anys i estudis. En ella podrem veure cinc taules ordenades cronològicament seguint el procés:

Pantalla Seguiment Adaptacions

 

Aquestes taules ens indiquen la data límit per a resoldre, a més dels dies hàbils que queden fins a aquesta data. En aquest termini haurem de realitzar l'acceptació de la sol·licitud, revisió de documentació i resolució. La cel·la apareixerà en color groc si el termini no està vençut, i en cas contrari apareixerà ombrejada de color roig indicant fora de termini.

Com a excepció, l'última taula Contractes d'aprenentatge per a signar, 5, ens indicarà la data límit per a la signatura dels contractes i els dies hàbils fins a la mateixa. De cada sol·licitud ens apareixerà una primera columna amb la data i en les següents files ombrejades en blava les assignatures amb contractes sense signar que aniran desapareixent conforme aquests se signen.

Us recordem que perquè la tramitació de les sol·licituds siga correcta, no es pot saltar cap estat del procés ja que són consecutius. Els estats són:

 

Estats de la sol·licitud d'adaptacions curriculars