Procediment de signatura de Contractes d'Aprenentatge d'Adaptació Curricular Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Procediment de signatura de Contractes d'Aprenentatge d'Adaptació Curricular

1. Introducció

2. Suport Estudiants

2.1 Informe personal

2.2 Proposta d'adaptacions

2.3 Signar contracte d'aprenentatge

3. Aplicació de les adaptacions curriculars

4. Consulta en línia

 

 

1. Introducció

El Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant arreplega el dret dels alumnes de la UA a sol·licitar adaptacions curriculars per pertànyer a un dels col·lectius que s'hi enumeren. La tramitació d'aquestes sol·licituds es farà a través de l'aplicació Suport Estudiants en UACloud. Els centres seran els responsables de la gestió de les sol·licituds, i comprovaran la pertinença dels alumnes a aquests col·lectius i l'aportació de la documentació requerida. Complit aquest tràmit, els contractes seran enviats als coordinadors de les assignatures perquè siguen signats per ells, i posteriorment enviats als/les estudiants per a la seua signatura. D'igual manera, s'informa als professors de l'assignatura de l'existència del contracte, ja que ells són els que portaran a la pràctica aquestes adaptacions. El tutor del PAD serà informat, si el centre així ho estableix, d'aquests contractes sent la seua funció la de seguiment del compliment d'aquests.

 

2. Suport Estudiants

Fitxa-Recolze-estudiants

 

Els coordinadors d'assignatures i els professors d'aquestes rebran un correu electrònic d'avís, per cada sol·licitud d'adaptació que faça un dels seus alumnes.

Suport Estudiants és l'aplicació que gestiona les sol·licituds d'adaptacions i els contractes d'aprenentatge. La pots trobar en UACloud.

 

 

La següent imatge mostra la pantalla d'inici, amb els contractes d'aprenentatge de cada professor, en qualitat de coordinador de l'assignatura o com a professor. Ens informa de l'assignatura, alumne i els botons d'Informe personal, Proposta d'adaptacions i Veure i Signar contracte d'aprenentatge.

 

 

2.1. Informe personal

En el cas dels col·lectius de discapacitat i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE), el Centre de Suport a l'Estudiant (CSE) realitza un informe personal al qual el professorat pot accedir a través d'aquest botó: Informe personal.

 

2.2. Proposta d'adaptacions

L'adaptació curricular és el conjunt de modificacions o ajustos no significatius que es realitzen del currículum ordinari sense perjudici de l'adquisició de les competències  professionals i els continguts acadèmics que estableixen els títols universitaris i que habiliten per a l'exercici professional. Podrà aplicar-se en dos nivells: adaptacions curriculars de suport a l'aula i adaptacions curriculars en les proves d'avaluació. (Art. 6 del Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant)

Podem veure la proposta d'adaptacions d'aquest contracte, punxant sobre aquest botó. Dins d'aquest desplegable es podran puntualitzar les observacions que s'estimen necessàries.

 

Pantalla signa de contracte

 

 2.3. Signar contracte d'aprenentatge

El responsable de la signatura del contracte és el coordinador de l'assignatura, ho podrà fer punxant sobre el botó Veure i Signar el contracte d'aprenentatge.  En el moment que el contracte estiga signat s'indicarà, en Signat P, i estarà pendent la signatura de l'alumne la qual serà notificada de manera automàtica per l'aplicació.

 

 

 

3. Aplicació de les adaptacions curriculars

Signat el contracte d'aprenentatge pel coordinador de l'assignatura i l'estudiant, el professor de l'assignatura ha de posar-se en contacte amb l'alumne per a materialitzar de la manera més adequada l'adaptació curricular.

 

4. Consultes en línia

En la part superior de l'aplicació, en la barra d'eina verda disposes d'aquesta opció. Punxant en Consultes en línia, pots contactar de manera directa amb el Centre de Suport a l'Estudiant per a resoldre qualsevol dubte o realitzar preguntes.