Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant

¿Què són les adaptacions curriculars?

Imatge d'una lupa electrònica

Són modificacions o ajustos que et faciliten l'accés, permanència i aprofitament del curs que fins i tot no sent importants et permetran adquirir totes les competències professionals i continguts acadèmics que necessitaràs per a exercir com a professional.

 

Com sé si hi tinc dret?

Podem agrupar tots els casos en dos grups:

  • El primer grup format per estudiants amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat física, sensorial o psíquica, inclosos  estudiants “erasmus”. També pertanyen a aquest grup estudiants amb necessitats específiques- de suport educatiu.
  • El segon grup el formarien que siguen esportistes d'elit o que representen a la UA, les víctimes de violència de gènere, embarassades o en procés d'adopció/acolliment, estudiants amb un fill/a menor de 3 anys a càrrec seu o un familiar dependent, amb una jornada laboral incompatible amb les classes o estudiants en un programa de mobilitat i algun cas més.

Per a veure tota la informació pots anar a l'article 2 del reglament

 

¿Què he de fer?

Totes les sol·licituds es realitzaran a través de l'aplicació Suport Estudiants, en UACloud   Enllaç UACloud CV

¿Quin termini de sol·licitud tinc?

El termini general s'estableix durant les dues primeres setmanes del començament del curs o del semestre, encara que queda obert excepcionalment el termini per a sol·licituds per situacions sobrevingudes o no contemplades anteriorment.

Done suport a Estudiants

Guia de sol·licitud d'adaptacions curriculars

¿En què consisteixen les adaptacions?

Les adaptacions es poden aplicar en dos nivells: suport a l'aula i en les proves d'avaluació.

Perquè et faces una idea són adaptacions de suport a l'aula: adequar la il·luminació o la qualitat del so, adaptar les pràctiques o els continguts acadèmics, fins i tot utilitzar un sistema de comunicació alternatiu o complementari.

Són adaptacions en les proves d'avaluació , per exemple, una ampliació del temps de la seua durada o transcriure les proves a un altre sistema de comunicació alternatiu.

Sol·licitud adaptació curricular

 

¿Quins documents he de presentar?

Preguntes freqüents