Ajudes Econòmiques d'Emergència

CONVOCATÒRIA

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, 11 de setembre de 2020

Curs 2020-2021

 OBJECTIU

Fer front a la precarietat econòmica per situacions sobrevingudes i que condicionen la continuïtat dels seus estudis

Compatibilitat amb altres ajudes o beques

MODALITATS

Les ajudes tenen caràcter finalista i es poden sol·licitar per a diferents modalitats que no són excloents entre si.

Modalitats

SOL·LICITANTS

Has de complir uns requisits i tindràs unes obligacions:

SOL·LICITUDS

És molt senzill, entra en UACloud, i cerca l'app Suport Estudiants.

Guia

DESPRÉS...

  1. Entrevista 
  2. Rebràs la resolució de les ajudes en el teu correu de la UA (...@alu.ua.es)
  3. Justicar les ajudes concedides

Justificar la despesa de l'ajuda

DECLARACIÓ JURADA

Ací et pots descarregar el model de declaració jurada.

Declaració jurada

CONTACTE

  • Consulta en línia, en Suport Estudiants
  • Correu electrònic: Cae.apoyo@ua.es
  • Telèfon: 965903873 - 965909402
  • Atenció al públic: Ed. Ciències Socials, núm. 34