Guia de sol·licitud d'Ajudes d'Emergència

1. Entrada en l'aplicació Suport Estudiants

2. Informació prèvia

3. Sol·licitud

3.1 Estudis

3.2 Causa de la situació desfavorable

3.3. Motius de la sol·licitud

3.4 Documentació necessària

3.5 Cita

3.6 Protecció de dades

3.7 Envio sol·licitud

4. Comprovant de la sol·licitud

 

1. Entrada en l'aplicació Suport Estudiants

Per a realitzar la teua sol·licitud has d'entrar en l'aplicació Suport Estudiants dins d'UACloud CV.

Aplicació Recolze Estudiants

 

En la pantalla d'Inici trobaràs tots els serveis del Centre de Suport a l'Estudiant. Has de punxar en Ajudes Econòmiques d'Emergència.

Pantalla Inicie amb cinc taules. El progrma d'Ajudes Econòmiques d'Emergència està dins de la taula amb encapçalat Acció Social

2. Informació prèvia

La sol·licitud es realitzarà online d'una manera senzilla sense que hages de desplaçar-te.

Pantalla prèvia completa amb l'objectiu de les ajudes, els passos que s'han de realitzar, enllaços al procediment i consultes en línia

1. En aquesta pantalla podràs veure, en primer lloc, l'objectiu d'aquestes ajudes.

2. A continuació trobaràs una breu explicació dels passos que hauràs de realitzar. Prepara els documents que es detallen i estaràs llest per a començar punxant sobre el botó Sol·licitar ajudes d'emergència.

Passos necessaris per a sol·licitar les ajudes. Has de preparar els documents que hauràs d'adjuntar a la teua sol·licitud: DNI o NIE i en cas d'extracomunitaris el Permís de Residència, Expedient acadèmic, Ingressos de la unitat familiar, sol·licitud/resolució de beques.

3. Pots sol·licitar més cites en el botó Sol·licitar cita, si ho necessites, en relació a l'ajuda sol·licitada.

4. En la taula Les meues sol·licituds, a la dreta, podràs veure que estat està totes les teues sol·licituds.

5. En la taula Més informació podràs accedir al procediment d'ajudes o realitzar consultes en línia

 

3. Sol·licitud

Després de punxar en botó Sol·licitar ajudes d'emergència passaràs a realitzar la teua sol·licitud que contindrà les teues dades personals així com els estudis que realitzes, causa de la situació, motiu de la sol·licitud i documentació.

 

3.1 Estudis

Has de seleccionar del desplegable els estudis per als quals necessites ajudes d'emergència.

Desplegable d'estudis

3.2 Causa de la situació desfavorable

En aquest apartat podràs seleccionar només una causa de la teua situació econòmica desfavorable de la llista. En el cas que es donara més d'una causa, has de seleccionar una sola i detallar l'existència de més causes en el següent apartat Motiu de la sol·licitud.

Causa de la situació desfavorable, llista de causes per a la selecció d'una: defunció, separació o divorci, malaltia greu, situació legal de desocupació, membre pensionista, dones en situació d'especial vulnerabilitat i altres circumstàncies acreditables que repercutisquen en la teua situació econòmica

3.3 Motius de la sol·licitud

En aquest apartat has d'indicar si ja has tingut ajudes anteriorment a més d'explicar els motius que t'han portat a sol·licitar aquestes ajudes.

Motiu de la sol·licitud. Aquest apartat conté dos quadres per a introduir informació. Primer quadre: ¿Has tingut ajudes en cursos anteriors?¿Cuales? i segon quadre - Explica els motius pels quals solitas aquesta ajuda

3.4 Documentació

Com a requisit per a realitzar la sol·licitud, és imprescindible que puges a l'aplicació cadascun dels quatre documents relatius a la teua identitat, rendiment acadèmic, situació econòmica i beques. En el cas de no disposar d'algun d'aquests documents podràs pujar en el seu lloc un document amb la justificació de l'absència d'aquest.

A més, disposes d'un quadre de text, on podràs escriure totes les observacions que necessites o consideres.

Documents necessaris: En aquest apartat es disposa de quatre botons per a poder seleccionar els documents necessaris. El Fitxer 1 serà DNI o NIE i en cas d'extracomunitaris Permís de Residència. Fitxer 2 - Expedient académicao. Fitxer 3 - Ingressos de la unitat familiar. Fitxer 4 - Sol·licitud/Resolució de beques tant del Ministeri, Generalitat Valenciana o UA. A més pots escriure qualsevol observacion que consideres en el quadre de text

 

 

Per a pujar més documentació a l'aplicació, has de seguir els següents passos:

1 - Finalitzar la teua sol·licitud, després de donar al botó Enviar sol·licitud.

2 - Anar a la barra de menú de Suport Estudiants, a la pestanya de Gestions.

3 - Pujar els documents

Menu Recolze Estudiants - Gestiones

 

 

3.5 Cita

En el calendari apareixeran les cites disponibles, indicant el/la tècnic a qui correspon, perquè seleccions la que més t'interesse.

Calendari de cites

 

 

4.6 Protecció de dades

Ja introduïts totes les teues dades i la informació necessària, t'informem de la nostra política de protecció de dades personals, ja que en enviar el formulari en aquestes donant la teua autorització per al tractament de les teues dades personals.

Política de protecció de dades personals. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades facilitades per Vè. van a ser objecte de tractament, passant a formar part del fitxer del Secretariat d'Assumptes Socials en aquesta Universitat, la finalitat de la qual i usos previstos són la gestió i prestació de serveis per a alumnes
Botó d'enviament de sol·licitud

 

 

3.7 Envio sol·licitud

La sol·licitud no estarà realitzada si no l'envies, per açò, NO OBLIDES enviar la teua sol·licitud estrenyent el botó Enviar sol·licitud.

 

4. Comprovant de la sol·licitud

L'aplicació Suport Estudiants crea un PDF amb totes les dades de la teua sol·licitud, que al seu torn serà la teua declaració jurada que tot l'exposat i la documentació aportada es corresponen fidelment amb la realitat.