Assessorament social

Què és?

Aquest recurs proporciona a l'estudiant informació, assessorament, orientació tècnica, i mediació, amb la finalitat de posar al seu abast tots els recursos socials que la Universitat d'Alacant com altres entitats públiques o privades pogueren oferir.

En tot moment es persegueix el foment del benestar integral de la persona minimitzant riscos psicosocials i facilitant recursos concrets.

Així mateix en l'aposta que la Universitat d'Alacant manté amb l'equiparació d'oportunitats de tots els seus estudiants, aquest recurs implica prestar una especial atenció al col·lectiu d'estudiants, especialment a aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Què podem fer?

  • Facilitar assessorament tècnic en recursos socials en l'àmbit universitari
  • Minimitzar l'impacte de les desigualtats socials donant suport en situacions personals o familiars que incidisquen en els estudis.
  • Orientar en recursos socials externs a la Universitat que puguen pal·liar la situació individual.
  • Gestionar amb entitats públiques o privades ajudes per a l'alumnat amb dificultats socials i/o econòmiques.
  • Promoure en l'alumnat la cerca de recursos socials comunitaris.
  • Elaborar informes sobre la situació de l'alumne quan siga procedent al servei de Beques, Vicerectorats, ... o a entitats socials externes a la UA per a millorar la seua circumstància individual o familiar.

Si consideres que precises d'aquest recurs, posa't en contacte a través de Suport Estudiants,  UACloud.

Logo de l'aplicació Suport Estudiants