Formació en Accessibilitat TIC Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Formació en Accessibilitat TIC

El Centre de Suport a l'Estudiant (CSE) amb la col·laboració de la Fundació Vodafone Espanya especialment i de diferents serveis de la Universitat d'Alacant posen en marxa el Projecte: Plataformes educatives inclusives i documents electrònics accessibles 2014, amb l'objectiu d'adequar, formar i promoure les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) Accessibles  en la comunitat universitària.

 

Motivació

Des de la seua creació, el Centre de Suport a l'Estudiant (CSE), ha mantingut el seu compromís social amb els principis d'igualtat d'oportunitats i disseny per a tots. Durant 15 anys, la nostra Universitat ha realitzat un gran esforç per a facilitar l'accés a l'educació superior  als col·lectius amb major risc d'exclusió i, com no podia ser d'una altra forma, a les persones amb necessitats específiques d'aprenentatge que precisen el nostre suport i atenció.

En el nou escenari tecnològic, les plataformes educatives digitals i els nous espais virtuals estan a l'ordre del dia en la nostra Universitat, i tal com hem realitzat en altres àmbits com el de les adaptacions  curriculars, ens correspon l'esforç d'adaptar-nos a les exigències i trencar les "barreres digitals" que, en ocasions, dificulten l'aprenentatge i ocasionen noves distàncies difícils de percebre.

En la Universitat actual és necessari que el personal, tant d'Administració i Serveis (PAS) com el Docent i Investigador (PDI), siguen conscients de les necessitats de la comunitat universitària.

Des del punt de vista tècnic el contingut ha de ser accessible i mostrar-se d'una forma similar des de qualsevol dispositiu, ja siguen ordinadors personals, tecnologies de suport utilitzades per persones amb discapacitat i dispositius mòbils, com mòbils i tauletes, o les limitacions sota les quals opere: entorns sorollosos, habitacions infra o supra il·luminades, entorn de mans lliures, etc.

Avui dia els continguts estan molt enriquits: s'usen elements multimèdia com ara animacions, videotutorials, fitxers d'àudio, formularis d'insercción de text, gràfics vectorials... i com qualsevol lloc web mostrat en internet, les plataformes digitals d'aprenentatge necessiten ser accessibles tenint sempre presents les Pautes d'Accessibilitat del Contingut en la Web ( WCAG 2.0 (anglès) 

El valor afegit d'aquest pas està en que, a més de garantir l'accessibilitat dels continguts, contribueix a donar major homogeneïtat i coherència a les plataformes docents que utilitzem en la Universitat; no ha de concebre's com un esforç afegit sinó com una exigència organitzativa que, una vegada implantada, redunda en favor d'una major eficàcia i millor adequació de les activitats d'administració i docència .

És l'espai digital sense barreres que volem dissenyar... entre tots i per a tots.

 

Pla de formació

Dirigit a Personal d'Administració i Serveis (PAS)
Objectius
Edicions 2016: Creació de documents electrònics accessibles.
Edicions 2015: Creació de documents electrònics accessibles.
Edicions 2014: Creació de documents electrònics accessibles.

La inscripció als cursos per al PAS es realitzarà a través de  Formació i Internacionalització del PAS  i s'informarà dels terminis en la present pàgina i en la de l'esmentat servei de formació.

 

Dirigit a Personal Docent i Investigador (PDI)
Objectius

La inscripció als cursos per a PDI es realitzarà a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i s'informarà dels terminis en la present pàgina i en la de l'esmentat Institut.

Dirigit a Personal tècnic del Servei d'Informàtica, centres i departaments.
Objectius

Edicions del curs Accessibilitat web i documents electrònics.

 

Jornada de promoció

El 7 d'octubre de 2014 celebrem la Jornada sobre recursos tecnològics per a la inclusió social. Comptem amb la presència d'experts nacionals i internacionals com Olga Carreras, Emmanuelle Gutierrez o Federico Rueda. També comptem amb avanços en recerca de TICs accessibles com les Google Glass para invidents o programari de simplificació de textos.

Pots consultar els videos i materials de la jornada sobre recursos tecnològics per a la inclusió social.

 

Contacte

Si tens alguna consulta o suggeriment sobre aquest projecte de promoció de les TIC Accessibles pots fer-la arribar a Jose Maria Fernandez al correu electrònic josema.fernandez@ua.es .