Igualtat d'oportunitats per a estudiants amb discapacitat Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Igualtat d'oportunitats per a estudiants amb discapacitat

A qui es dirigeix

A tots aquells estudiants de la Universitat d'Alacant (UA) amb algun tipus de discapacitat, ja siga d'índole física, sensorial, psíquica o mental o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. Aquesta actuació es troba en el marc dels drets que en l'art. 49 de la nostra Constitució reconeix a tots els ciutadans i la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat que garanteixen la seua inclusió educativa en totes les etapes educatives i la seua participació plena en la vida social.

 

Objectius

 

  • Garantir als alumnes amb discapacitat de la UA el dret a cursar els seus estudis i als ajustos raonables en funció de les seues necessitats individuals.

  • Desenvolupar un conjunt de mesures de suport personalitzades i efectives en  els entorns que fomenten al màxim el desenvolupament acadèmic i social.

  • Garantir la professionalitat, la confidencialitat  i la qualitat de l'atenció.

  • Impulsar la participació dels alumnes amb discapacitat en les activitats complementàries del sistema educatiu per a la seua participació plena en la vida universitària.

  • Protocol d'actuació

 

Moments clau en la vida de l'estudiant

Aquest programa comprèn tota la vida acadèmica de l'estudiant des que realitza l'accés a la Universitat fins que finalitza els seus estudis.

 

Incorporació a la universitat

El nostre interès se centra a conèixer les necessitats individuals de l'estudiant ja siguen manifestes o latents, les seues capacitats i competències i la seua trajectòria educativa anterior. Es plasma en la proposta del Pla Individualitzat d'Actuació (PIA).

 

Acompanyament en els estudis

Les ajudes que requereix un estudiant en cada curs acadèmic no són necessàriament les mateixes perquè les circumstàncies poden variar, l'alumne pot desenvolupar les seues competències i habilitats, ampliar la seua xarxa social. Per això, cada curs acadèmic reprenem el contacte amb ell i plantegem una revisió del PIA.

 

Orientació laboral

La incorporació a la vida laboral suposa un pas important en la vida de qualsevol universitari que s'ha de preparar durant el desenvolupament dels seus estudis cosa que implica el desenvolupament d'unes competències personals i la presa de consciència de les nostres actituds individuals a l'hora d'afrontar reptes. El CSE dedica una especial atenció a la igualtat d'oportunitats dels estudiants amb discapacitat en l'àmbit laboral proporcionant orientació tècnica i vocacional, accés a serveis de col·locació i formació contínua i ajudant l'estudiant en la cerca d'ocupació.

 

Entitats i grups amb els quals col·labora el CSE

SAPDU: Xarxa de Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat en la Universitat

Des de 2009, la Universitat d'Alacant està adscrita a aquest grup de treball pertanyent a la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

 

Entitats que hi col·laboren

Treballem en xarxa amb altres secretariats com ara Accés, Mobilitat, Desenvolupament de Campus, les secretaries de Centre, les adreces de departament i els docents. Així mateix, la xarxa s'amplia a entitats externes a la UA com ara associacions de persones amb discapacitat, Fundacions o serveis socials.  

     Cocenfe Alicante       Villa Universitaria