Informació General

Missió

El Centre de Suport a l'Estudiant (CSE), forma part del Secretariat de Suport a Estudiants i Ocupabilitat, com una unitat del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat. Som un equip multidisciplinari de tècnics.

La nostra missió és oferir una atenció específica als alumnes de la Universitat d'Alacant amb la finalitat de garantir la seua plena participació universitària, seguint els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal.