Trajectòria

Constitució

El Secretariat de Serveis Assistencials va ser creat en 1997, per a respondre a les necessitats socioeducatives de l'alumnat de la Universitat d'Alacant. Agustín Bueno Bueno, professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat d'Alacant, va ser el primer director del Servei.

En els seus començaments, els objectius eren la Gestió de l'Oficina Social Substitutòria, l'Orientació a Associacions d'estudiants universitaris i el suport als alumnes amb discapacitat en necessitats personals cobertes pels objectors de consciència.

En el curs 1998-1999, passe a dir-se Secretariat d'Assumptes Socials, incorporant-se personal tècnic de suport en l'atenció a la discapacitat i en orientació psicoeducativa, configurant-se el Centre de Suport a l'Estudiant (d'ara en avant, CSE).

Estudiants en la I Jornades per a la Igualtat d'Oportunitats

En 1999 es realitzen les I Jornades per a la Igualtat d'Oportunitats que marcaran una fita per la intervenció de representants dels estudiants amb discapacitat mateixos que plantejaran les seues necessitats i la participació de diverses associacions que treballen per la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu. De les seues conclusions, es va elaborar el disseny del programa de suport a estudiants amb discapacitat del CSE.

El Servei de Transport Adaptat per a alumnes amb discapacitat en la Universitat d'Alacant va ser incorporat durant el curs 2000-2001.

En el curs 2001-2002, els programes presentats pel Secretariat eren ja els següents:

  • Programa d'assessorament psicològic i psicoeducatiu.
  • Programa de suport a estudiants amb discapacitat.
  • Programa de captació, formació i seguiment del voluntariat universitari.
  • Programa d'ajudes d'emergència.
  • Prestació social substitutòria. 

Posteriorment es va incorporar el programa d'Assessorament Sexològic, en el curs 2002-03.

En 2004 Antonio Muñoz González, professor titular del Departament de Sociologia I, va passar a dirirgir el Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant.

A partir d'aquest curs, el CSE s'ha consolidat com a servei amb una major visibilitat tant dins com fora de la Universitat.

Des de finals del curs 2011-12, el CSE està dirigit per Josefa Parreño Selva, professora titular en el Departament de Màrqueting.

L'Observatori de la Discapacitat, creat en el curs 2005-06, passa a ser un nou programa del Centre de Suport a l'Estudiant com a Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats durant el curs 2012-13.

Memòria

Premis

 

Participació en altres plataformes

  • SIL (Serveis per a la Integració Laboral), Comissió de COEPA, FEDORA.
  • Participació en plataformes específiques de serveis per a estudiants amb discapacitat en la Universitat: UNIDISVAL, SAPDU
  • Participació en plataformes específiques de serveis d'assessorament psicològic i psicopedagògic per a estudiants: SPPU , FEDORA-PSYQUE, EAIE