Beques Adecco 2018 Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Beques Adecco 2018

¿QUI POT BENEFICIAR-SE DE LES BEQUES DE LA FUNDACIÓ ADECCO?

Les beques per a estudiants amb discapacitat van destinades a aquelles persones que complisquen amb els següents requisits:

 1. Tenir certificat de discapacitat oficial (igual o superior al 33% de discapacitat),
 2. Estar matriculats en una institució formativa oficial a Espanya (grau, FP, màster o escoles d'idiomes),
 3. Complir i acceptar les bases de la convocatòria
 4. Emplenar degudament la informació i presentar la documentació requerida en la inscripció.

Per a les persones que hagen sigut becades en altres programes de Fundació Adecco anteriorment, s'estableixen els següents criteris de concessió:

 1. En la modalitat de Màster només es concedirà una beca per persona sol·licitant.
 2. En la modalitat de Grau, es podrà concedir beca fins a en dues convocatòries, a criteri de la comissió avaluadora.

 

MODALITAT DE BEQUES, REQUISITS I DOTACIÓ ECONÒMICA

Beca de Mobilitat Internacional

 • Destinataris: Alumnes/as de Grau, Màster o FP matriculats en alguna Universitat o Centre de FP estranger en el curs 2018-2019 o amb preinscripció per al curs en vigor, un trimestre com a mínim.
 • Quantia: fins a 5000 euros/beca.

Beca de Grau

 • Destinataris: Alumnes/as de Grau matriculats en alguna Universitat espanyola en el curs 2018-2019.
 • Quantia: fins a 2500 euros/beca.

Beca de Màster

 • Destinataris: Alumnes/as de Màster matriculats o pre-inscrits en un Master oficial en alguna Universitat espanyola o entitat reconeguda en el curs 2018-2019.
 • Quantia: fins a 2500 euros/beca.

Beca de Cicle de Grau Superior i Grau Mitjà

 • Destinataris: Alumnes/as de matriculats en Cicle de Grau Superior o en Grau Mitjà en el curs 2018-2019.
 • Quantia: fins a 2500 euros/beca

Beca d'Inglés

 • Destinataris: Alumnes/as de matriculats en estudis de Grau, Màster, Cicle de Grau Superior o en Grau Mitjà en el curs 2018-2019 que s'estiguen preparant per a aconseguir un nivell B2, C1 o C2 d'anglès o equivalent.
 • Quantia: fins a 1000 euros/beca

Fundació Adecco adjudicarà Beques per a aquesta convocatòria fins a esgotar un pressupost de 200.000 euros.

Aquestes ajudes financeres són compatibles amb altres ajudes i préstecs nacionals, autonòmics o locals, sent responsabilitat del beneficiari de la beca l'observança de no incórrer en incompatibilitat respecte d'altres ajudes rebudes de l'Estat o de la pròpia Universitat.

Els sol·licitants podran optar a diverses modalitats de beca sempre que complisca els requisitas per a cadascuna d'elles, però només podran resultar beneficiari d'una d'elles.

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada pel sol·licitant, i en el cas que siga menor d'edat, pel pare, mare, tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant.
 • Còpia del certificat de discapacitat en vigor expedit a Espanya
 • Copia DNI.
 • Resguard de la matrícula per al curs 2018-2019 o resguard de la sol·licitud prèvia en el cas que encara no s'haja formalitzat la matrícula. (En el cas que siga concedida la beca no es farà efectiu el pagament fins a rebre el resguard de la matrícula ferma).
 • Còpia de l'expedient acadèmic.
 • Curriculum detallat: dades personals, formatius, professionals (en el cas que existisquen), competències lingüístiques, aptituds i capacitats personals.
 • Vida laboral actualitzada.
 • Projecte personal acadèmic i/o professional.
 • Destinació dels fons de la Beca.

Per a les Beques de Grau, Màster i FP presentar acreditació d'idioma (en el cas que es puga acreditar).

Per a les persones que hagen sigut becades en altres programes de Fundació Adecco anteriorment, s'estableixen els següents criteris de concessió:

 • En la modalitat de Master només es concedirà una beca per persona sol·licitant.
 • En la modalitat de Grau, es podrà concedir beca fins a en dues convocatòries, a criteri de la comissió avaluadora.

 

TERMINIS I FORMA DE PRESENTACIÓ

 • Dates d'inscripció: del 10 de setembre a l'11 de novembre 2018. La forma de presentació de les beques per a estudiants amb discapacitat serà exclusivament a través de la pàgina web habilitada per a açò.
 • Resolució provisional: 5 de desembre 2018
 • Període d'al·legacions: fins al 14 de desembre 2018
 • Resolució definitiva: 20 de desembre 2018
 • Justificació i memòria: fins al 31 de juliol 2019

La forma de presentació serà exclusivament a través de la pàgina web habilitada per a açò.

 

MÉS INFORMACIÓ

https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/