Programa estudis propis (PEP) de la Universitat d'Alacant per a ocupació dirigida a joves amb discapacitat intel·lectual Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Programa estudis propis (PEP) de la Universitat d'Alacant per a ocupació dirigida a joves amb discapacitat intel·lectual

TÍTOLS

  • TÍTOL D'EXPERT EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Inici de classes: 14 d'octubre 2019

Fi de classes: 6 de febrer 2020

  • TÍTOL D'ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Inici de classes: 10 de març 2020

Fi de classes: 4 de juny 2020

La formació de tots dos títols s'impartirà de dilluns a dijous en horari de 9:30 a 14:00

 

OBJECTIUS

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través de la modalitat d'ocupació amb suport.

2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la participació de l'alumnat com a membres de ple dret en la seua comunitat.

3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.

 

REQUISITS ESTUDIANTS

Haurà de complir-los almenys 10 dies abans del començament del curs, l'11 d'octubre.

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la Comunitat Valenciana.

2. Tenir una edat compresa entre els 18 i els 30 anys.

3. Estar inscrits o inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:

3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

3.3. En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

3.4. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

3.5. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 

Instruccions per a sol·licitar el certificat en la data correcta (11 d'octubre de 2019)

 

SOL·LICITUD

Termini: Del 2 al 25 de setembre 2019

Procés de selecció:

En aquesta entrevista participarà:

L'objectiu de l'entrevista és:

 

 

Més informació en la web:

https://web.ua.es/es/vr-social/2019-2020-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual.html