Professors i altres

Espai de comunicació per al personal docent i d'administració i serveis que per diferents motius tinga relació amb estudiants amb necessitats educatives específiques (discapacitat, sobredotación, interculturalitat), o situacions compromeses amb les diferències de gènere, o d'adaptació en la comunitat universitària.

S'ofereixen recursos, guies, recerques i suggeriments d'adaptacions.

A l'una que ens posem a la seua disposició per a resoldre dubtes en general o sobre casos concrets d'estudiants amb i sense NEE en la Universitat d'Alacant.