Altes Capacitats Intel·lectuals

A qui es dirigeix

A l'estudiant matriculat en estudis oficials de la Universitat d'Alacant, que en etapes educatives anteriors ha rebut mesures de flexibilització, acceleració i/o d'enriquiment, que disposen d'informes certificats pels Serveis Psicopedagògics Escolars.

Què oferim

Un Pla d'Actuació Personalitzat (PAP) que inclou:

A. Assessorament per a afrontar situacions d'integració social i personal:

 S'atén a l'estudiant en entrevistes individuals amb psicòlegs

 • S'avalua l'abast de la seua demanda o problema (mobbing, crísis personals, conflictes familiars i socials)
 • Se li assessora  sobre els canvis convenients en la seua forma de pensar, comportar-se o relacionar-se
 • Se li orienta cap a centres o professionals especialitzats

B.  Assessorament per a afrontar situacions relacionades amb el rendiment acadèmic i la carrera professional:

 • Sessions de millora en els processos  d'aprenentatge (establiment de metes, focalització en el present, resiliència, treball en equip, tutorización rebuda i oferida a companys)
 • Assessorament vocacional
 • Adaptació Curricular per a flexibilitzar el currículum

 

Actualment també es disposa d'assessorament sexológico especialitzat

Objectius

 • Oferir una atenció i una oferta de serveis i activitats que contribuïsquen a optimitzar el desenvolupament i l'adaptació de l'estudiant, durant els seus estudis universitaris.
 • Oferir eines, estratègies i tècniques de suport i millora per a la consecució d'objectius acadèmics als estudiants de la UA.
 • Contribuir i fomentar la recerca de temes relacionats amb l'assessorament psicològic i psicopedagògic d'estudiants amb altes capacitats intel·lectuals en els estudis superiors.

 

Com accedir al servei

 • Atenem individualment, en grups i també on-line.
 • Per a sol·licitar cita on-line o en persona, evitant esperes innecessàries: emplena les teues dades, incloent els qüestionaris que consideres segons la problemàtica que necessites abordar (història personal, hàbits d'estudi, nerviosisme davant els exàmens, aïllament social, etc.), en UACLOU - Suport a Estudiants - Programa Psicopedagògic - Sol·licitud del Programa d'Altes Capacitats Intel·lectuals.

 

Recursos

UAYUDA del CSE, on trobaràs articles variats com a consells de professors per a afrontar assignatures, materials sobre tècniques d'estudi, por als exàmens, informació sobre problemes d'alimentació, alcohol, conflictes familiars, etc.

Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari (BOE 31-12-10)

Guia de l'Alumnat de la Universitat d'Alacant, del Vicerectorat d'Estudiants