Accés i gestió d'usuaris

Entrada a l'aplicació

Entrada a l'aplicació Suport estudiants en UAcloud

Entra en UACloud CV i dins de  les aplicacions d'UACloud, disposes de Suport Estudiants on has de prémer sobre Entrar

 

 

 

Llistat i tipus d'usuaris

En el menú principal de Suport Estudiants selecciona l'opció Adaptacions Curriculars i en el submenú que es desplega selecciona Llistat d'usuaris.

Només podran accedir a la gestió d'Adaptació Curricular els usuaris que estiguen creats i activats en l'aplicació Suport Estudiants. Hi ha dos perfils d'usuari:

  • Gestor: Usuari que podrà veure i gestionar les adaptacions curriculars del seu centre.
  • Coordinador: Usuari que a més de veure i gestionar les adaptacions curriculars, serà l'encarregat d'acceptar/rebutjar i resoldre favorablement/no favorablement.

 

Afegir un usuari

Per a afegir un usuari, una vegada dins del Llistat d'usuaris premem en el botó Afegir usuari i a continuació introduïm tots els camps requerits:

  • Nom: Nom de l'usuari.
  • Cognoms: Cognoms de l'usuari.
  • Nom a mostrar: Nom de l'usuari que s'utilitzarà per a ús en l'aplicació i en informes si és necessari. Per exemple: Primer nom i primer cognom.
  • E-mail UA: Adreça de correu electrònic de la UA de l'usuari amb el qual accedeix a UACloud.
  • Perfil: Triar un tipus d'usuari: Gestor o Coordinador.
  • Actiu: Indica si l'usuari està actiu i té accés a l'aplicació o si per contra té l'accés deshabilitat.

Una vegada introduïdes totes les dades, premem en Crear i l'usuari es crearà immediatament, de forma que ja hi podrem accedir.

 

Editar un usuari

Per a modificar l'usuari, ens situem en el llistat d'usuaris i premem en el botó d'Editar  corresponent a aquest usuari. Editem la informació que es desitge modificar i finalment hem de prémer en Actualitzar perquè es guarden els canvis.

 

Eliminar un usuari

Per a esborrar un usuari, en el mateix quadre de diàleg d'edició de l'usuari, en opcions: haurem de prémer en el botó Eliminar usuari. Ens preguntarà si n'estem segurs i premerem sobre Acceptar.