Preguntes freqüents Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Preguntes freqüents

Si tens alguna pregunta sobre l'aplicació Suport Estudiants o sobre adaptacions curriculars, pots revisar aquesta secció de Preguntes Freqüents per a aclarir els teus dubtes.

¿Per què no he rebut l'e-mail de confirmació?

Enllaç a Webmail de la pàgina d'inici de la UATots els correus de confirmació o informatius s'envien al teu compte d'e-mail de la Universitat d'Alacant. Per tant, hauràs d'accedir al WebMail i comprovar des d'ací els teus correus.

Repetim: no s'envien correus a la teua adreça personal (GMail, Hotmail, etc) sinó al teu correu de la UA (@alu.ua.es si eres estudiant o @ua.es si eres treballador).

 

 

Si vull sol·licitar matrícula reduïda, ¿he de realitzar una sol·licitud d'adaptació curricular?

No. Per a poder acollir-te a aquesta mena de matrícula, a més de presentar el teu certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent en la secretaria administrativa del teu centre, hauràs de comptar amb un informe favorable emès per Centre de Suport a l'Estudiant.

Per a sol·licitar aquest informe pots demanar cita directament amb un dels nostres Tècnics a través de l'aplicació "Suport Estudiants" que trobaràs dins d'UACloud.

Si no puc anar a un examen per hospitalització, ¿he de fer una sol·licitud d'adaptació curricular?

La sol·licitud individual de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa com a defunció, hospitalització, etc. no són objecte d'adaptacions curriculars com que no estan arreplegades en cap dels col·lectius que el Reglament d'Adaptacions Curriculars contempla.

El Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, en el seu article 10, arreplega que aquestes sol·licituds de convocatòria d'incidència per causa justa es presentaran, per escrit, a l'adreça del Departament responsable, amb antelació suficient excepte situació sobrevinguda.

El Departament amb l'alumne acordarà la modificació de la data que serà única per a tots els alumnes d'una assignatura.

En cas de falta d'acord sobre la concurrència de causa justa serà la direcció del Centre qui resolga.

Si vull sol·licitar un canvi de grup, ¿quin procediment hauria de seguir?

Les sol·licituds de canvi de grup per coincidència d'assignatures no es tramitaran pel procediment d'adaptació curricular, sinó que es resoldran directament pel centre on curses els teus estudis o pel coordinador de l'assignatura.

Si tinc algun dubte, ¿On em poden informar?

Depèn del col·lectiu al qual pertangues a l'hora de fer la sol·licitud d'adaptació curricular. A continuació te'ls enumerem de manera general, però si vols més informació, està disponible en el reglament:

 

Vull sol·licitar un canvi de data d'examen perquè m'incorpore a una altra universitat per mobilitat. Què he de fer?

Malgrat pertànyer al col·lectiu de mobilitat, si només sol·licites un canvi de data de l'examen, perquè et coincideix amb la incorporació a la teua universitat de destinació però pots assistir a les classes amb normalitat, NO has de sol·licitar una Adaptació Curricular, seriosa una sol·licitud de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa, arreplegat en el Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, art 10, sent necessari que presentes la sol·licitud per escrit a l'adreça del Departament amb suficient antelació excepte situació sobrevinguda.