Procediment de gestió d'Adaptació Curricular Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Procediment de gestió d'Adaptació Curricular

1. Entrada a l'aplicació
2. Pantalla d'inici
3. Llistat d'adaptacions curriculars
3.1. Filtrar adaptacions per estat
3.2. Ordenar sol·licituds
3.3. Cercar adaptacions per ID o nom de l'estudiant
3.4. Dades de la taula
4. Gestió d'Adaptació Curricular
4.1. Sol·licitud
4.2. Documentació
4.2.1. Afegir proposta d'adaptacions i acceptació de la sol·licitud
4.2.2. Rebutjar sol·licitud
4.2.3. Falta de documentació
4.3 Contracte d'aprenentatge
4.3.1. Afegir un professor
4.3.2. Eliminar un professor
4.3.3. Resolució no favorable
4.3.4. Resolució favorable
5. Consultes en línia

 

1. Entrada a l'aplicació

Per a accedir a la gestió d'adaptacions curriculars has d'entrar en UACloud CV,  dins disposes de l'aplicació Suport Estudiants, on has de punxar sobre Entrar:

 Entrada a la aplicación Apoyo estudiantes en UAcloud

2. Pantalla d'inici

En la pantalla d'inici on trobaràs un menú principal, el contingut i l'accés a les guies d'accessibilitat.

Des de menú principal, en el botó Ajuda tindrem accés a la guia de l'aplicació per a resoldre qualsevol dubte.

Ajuda Menu principal Suport Estudiants

Una important novetat d'aquesta versió és el botó de Seguiment, a través d'aquesta opció podrem realitzar un senzill seguiment de tots els tràmits que estiguen pendents de realitzar.

02-Desplegable-de-adaptaciones-curriculares

En la part central, es troba el panell d'Adaptacions Curriculars pendents on hi ha la llista de les últimes adaptacions curriculars rebudes que es troben en estat pendent de tramitació. Pots prémer en cadascuna per accedir-ne detalls. Addicionalment trobaràs un botó baix per a accedir al llistat de gestió de totes les adaptacions curriculars, botó Veure totes les adaptacions.

 

 

 

Per a accedir al llistat d'adaptacions curriculars, dirigeix-te al menú principal, i en Adaptacions Curriculars es desplegaran dues opcions de llistat, has de prémer sobre Llistar Adaptacions Curriculars. 

 

3. Llistat d'adaptacions curriculars

Aquesta pantalla ens permet veure llistats d'adaptacions que s'ajusten als criteris triats, com t'explicarem més endavant. Una vegada realitzat el llistat desitjat pots prémer dins del llistat, en referència, per a accedir a la gestió de cada adaptació.

En principi, el llistat que ens mostra aquesta pantalla és el de totes les sol·licituds d'adaptacions curriculars rebudes pel nostre centre, i mostra la informació de cada sol·licitud i l'estat d'aquesta.

Com pots veure en la imatge inferior, disposes d'una sèrie d'elements que permeten filtrar i ordenar les adaptacions segons la teua necessitat.

 

03-Pantalla-para-listar-adaptaciones-curriculares

 

3.1 Filtrar adaptacions per estat

En el desplegable Estat, podrem filtrar les adaptacions i veure solament les que estiguen en l'estat seleccionat. Les adaptacions poden estar en els següents estats: pendent, revisant documentació, falta de documentació, sol·licitud acceptada, sol·licitud rebutjada, resolució favorable, resolució no favorable o veure-les totes.

04-Pantalla-del-deplegable-de-Estados-de-las-adaptaciones

 

3.2 Ordenar sol·licituds

Per a ordenar les sol·licituds que prèviament hem filtrat, disposem del desplegable Ordre amb les opcions: la més recent, per cognoms o referències, el llistat d'adaptacions s'actualitzarà i ser ordenarà sobre la base del criteri seleccionat.

05-Opciones-para-ordenar-las-adaptaciones-curriculares

 

3.3 Cercar adaptacions per ID o nom de l'estudiant

Si vols veure una adaptació en concret, pots utilitzar el quadre Cercar. La cerca pot fer-se per nom o cognoms de l'estudiant, o localitzar directament la sol·licitud introduint l'ID de l'adaptació. ID de l'adaptació són els dos últims dígits de la referència de la sol·licitud.

 

3.4 Dades de la taula

 

4. Gestió d'Adaptació Curricular

Una vegada dins de la gestió d'una adaptació curricular, es mostra en primer lloc un resum de la sol·licitud i de l'estat d'aquesta i a continuació tres pestanyes: sol·licitud, documentació i contracte d'aprenentatge per les quals aniràs passant a mesura que tramites la sol·licitud. Per tant, són passos seqüencials, aniràs passant d'un a l'altre automàticament amb les accions que realitzes.  Recorda que per a accedir a gestió d'adaptacions curriculars punxes sobre la referència de l'adaptació.

Comencem per la sol·licitud.

4.1 Sol·licitud 

En aquesta pantalla podem veure les dades del sol·licitant i la documentació aportada. Per a continuar punxarem el botó Tramitar sol·licitud.

06-Pantalla-Pestaña-solicitud

 

Ara apareixerà una finestra emergent, que pots veure davall aquest text. S'hi informa que la sol·licitud canvia d'estat a revisant documentació, amb un termini de 15 dies de resolució. En aquest moment, l'alumne passa a ser-ne el responsable de la gestió. També s'afigen les assignatures i els professors, i l'alumne rebrà una notificació en l'adreça de correu de la UA.

En punxar sobre acceptar, es passa a la següent pestanya Documentació, que t'expliquem en el següent apartat.

Ventana emergente de tramitación de solicitud

 

4.2 Documentació

En aquesta pestanya tens les opcions: Rebutjar la sol·licitud i Falta documentació, que pots utilitzar en el cas de ser necessàries com et detallarem en els apartats següents. Si no rebutgem la sol·licitud i la documentació està completa, has d'agregar la proposta d'adaptació punxant en el botó que hi ha davall, per a continuar amb el procediment.

 

Pantalla Documentación de gestión de la adaptacióncion

 

4.2.1 Agregar proposta d'adaptacions i acceptació de la sol·licitud

Complits els requisits de col·lectiu (si no compleix els requisits hem d'anar a l'apartat 4.2.2) i documentació sol·licitada (si falta documentació hem d'anar a l'apartat 4.2.3), el pas següent, si fóra necessari, és editar la proposta d'adaptacions. L'aplicació permet afegir observacions a cadascuna de les adaptacions, agregar noves adaptacions i si es desitja, afegir un text amb observacions generals.

 12-pantalla-Ventana-propuesta-adaptaciones

 La pantalla següent t'apareixerà quan afiges observacions a alguna adaptació.Pantalla de Ventana emergente para añadir adaptacón.

 

Acabada la proposta és el moment d'acceptar la sol·licitud.  En pitjar acceptar la sol·licitud apareixerà una finestra informant del canvi d'estat de la sol·licitud i avisant de l'enviament d'una notificació a l'estudiant. Des d'aquest moment, hi ha un termini de 15 dies per a resoldre.

 

Pantalla Ventana emergente aceptada solicitud

 

 

4.2.2 Rebutjar sol·licitud

Seran rebutjades les sol·licituds dels alumnes que no pertanguen als col·lectius amb dret a adaptacions curriculars o en cas de no haver aportat la documentació requerida, una vegada reclamada a través de l'aplicació (apartat següent). La sol·licitud passarà a l'estat Sol·licitud rebutjada, i l'alumne rebrà un correu electrònic amb les observacions que afiges en aquesta finestra.

Recorda que els col·lectius són:

Pots veure un esquema dels col·lectius amb dret a adaptació així com la documentació requerida en la nostra pàgina:

http://web.ua.es/va/cae/suport-studiants/documentacio-requerida-per-a-sol-licitud-d-adaptacio-curricular.html

Pantalla -Boton-Rechazar-solicitud

 

4.2.3 Falta de documentació

Cada alumne haurà de pujar a l'aplicació, en el procés de realització de la seua sol·licitud o posteriorment, si fóra necessari, la documentació que és requerida per a cada col·lectiu. Pots veure aquesta documentació en la nostra pàgina:

http://web.ua.es/va/cae/suport-studiants/documentacio-requerida-per-a-sol-licitud-d-adaptacio-curricular.html

En el cas de ser incompleta, incorrecta o qualsevol altra incidència, has de sol·licitar que ho esmene a través del botó Falta documentació. En aquest moment l'estat de la sol·licitud passarà a estat Falta documentació i l'alumne rebrà un correu electrònic amb la informació que escrigues en observacions.

 Pantalla Ventana emergente de falta de documentación

 

 

4.3 Contracte d'aprenentatge

Aquest és l'últim pas del procediment, passaràs a l'última pestanya de la pantalla Contracte d'aprenentatge. En la part central podràs veure una taula per assignatura de l'estudiant on apareixerà, per defecte, el correu del coordinador de l'assignatura i el professor.

El coordinador de l'assignatura serà l'encarregat de signar el contracte d'aprenentatge, i el professor, de dur-lo a terme. Cada centre decidirà si és necessari incloure el tutor del PAT o no.

En la columna d'Estat, podem veure en primer lloc Enviat que ens indica si el contracte ha sigut enviat als professors i alumne. A continuació veiem Signat, que ens indica si el contracte d'aprenentatge ha sigut signat pel coordinador de l'assignatura, P , i per l'alumne, A.

 

 Pantalla Gestión AC con contratos de aprendizaje

 

4.3.1 Afegir un professor

Si necessites afegir un altre professor diferent dels que hi ha per defecte, pots fer-ho punxant sobre el botó Afegir professor. T'apareixerà una finestra emergent perquè pugues fer-ho. Has d'indicar-ne la condició com: coordinador de l'assignatura (serà qui signa el contracte d'aprenentatge), tutor PAT (encarregat del seguiment de l'adaptació), director de departament o només professor, a través d'aquesta finestra.

Pantalla Ventana emergente para agregar profesores

 

4.3.2 Eliminar un professor

Si necessites eliminar algun professor, només has de punxar sobre el seu nom. T'apareixerà una finestra per a realitzar aquesta gestió.

 

4.3.3. Resolució no favorable

Existeix l'opció de resoldre de manera no favorable les adaptacions curriculars sol·licitades, punxa sobre el botó Resolució NO favorable. L'estudiant rebrà en aquest moment un correu amb la resolució.

 

Pantalla Ventana emergente  de resolución no favorable

 

 4.3.4 Resolució favorable

Resumint una mica els passos anteriors, podem dir que ja hem comprovat que l'alumne compleix els requisits, que ha aportat la documentació necessària per al seu col·lectiu, que les propostes d'adaptació s'ajusten al sol·licitat per l'alumne i els professors que apareixen en les adaptacions de totes les assignatures són correctes. El pas següent és punxar sobre el botó Resolució favorable. En aquest moment, la sol·licitud passarà a l'estat Resolució favorable i s'enviarà un correu electrònic amb la informació a tots els professors implicats i l'alumne.Pantalla Ventana emergente de resolución favorable

 

 

5. Consultes en línia

En la part superior de l'aplicació disposes d'una barra verda amb diferents opcions. Si punxes en Consultes en línia, podràs posar-te en contacte directe amb el Centre de Suport a l'Estudiant per a resoldre qualsevol dubte o realitzar preguntes.