Procediment de sol·licitud d'Adaptació Curricular

1. Entrada a l'aplicació

2. Selecció Adaptació Curriculars

3. Sol·licitud de nova adaptació

4. Selecció de col·lectiu

4.1 Col·lectiu Discapacidad (Certificat 33% o superior).

4.2 Col·lectiu Necessitats Específiques de Suport Educatiu i/o trastorns de salut

4.3 Col·lectiu Menors, cuidadors i vida laboral

4.4 Col·lectius Esportista d'elit, Violència de gènere, Menors, cuidadors i vida laboral, Representants UA i Mobilitat

5. Completa la teua sol·licitud d'adaptació curricular

6. Documentació adjunta

7. Comprovant de la sol·licitud

8. Tramitació de la sol·licitud

9. Aplicació de les adaptacions curriculars

10. Consultes en línia

 

1. Entrada a l'aplicació

Per a sol·licitar una adaptació curricular has d'entrar en UACloud CV i punxar l'aplicació Suport Estudiants:

 

Entrada a la aplicación Apoyo estudiantes en UAcloud

2. Selecció Adaptació Curriculars

A continuació podràs veure una pantalla amb tots els serveis del Centre de Suport a l'Estudiant. Has de punxar dins de les Adaptacions Curriculars en Sol·licitud d'adaptació curricular.

 

Pantalla de inicio del programa de Apoyo Estudiantes de UACloud

Nota: Art 5.2 Període de sol·licitud i avaluació de la sol·licitud: "la sol·licitud s'haurà de cursar durant les dues primeres setmanes de l'inici del curs acadèmic o semestre docente. En el cas de l'alumnat que, per motius justificats, no tinguen formalitzada la seua matrícula en la data d'inici del curs o del període d'impartició de l'assignatura, el termini indicat començarà a computar des de la seua incorporació a la titulació. Excepcionalment quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es cursa fora del període ordinari establit". 

 

3. Sol·licitud de nova adaptació

En aquesta pantalla primer podràs llegir què són les adaptacions i a continuació com sol·licitar-les. Ací has de punxar en el botó sol·licitud d'una nova adaptació curricular.  En el cas de Discapacitat o NEAE, després pots tornar a aquesta pantalla i punxar en l'enllaç sol·licitar suports per a discapacitat per a concertar una cita d'assessorament o ajuda i agilitar els tràmits.

 

Pantalla de Solicitud de Adaptaciones Curriculares

 

 

4. Selecció de col·lectiu

En aquesta pantalla “Sol·licitar nova adaptació curricular” primer hauràs de seleccionar els teus estudis dins del desplegable Seleccionar l'estudi per al qual sol·licites l'adaptació curricular i després dins de Selecciona el col·lectiu per al qual sol·licites l'adaptació curricular triar un col·lectiu dels que hi ha: Discapacitat (Certificat 33% o superior), Necessitats Específiques de Suport Educatiu i/o trastorns de salut, Esportista d'elit, Violència de gènere, Menors, cuidadors i vida laboral, Representants UA i Mobilitat. Si pertanys a més d'un col·lectiu, has de fer una sol·licitud per col·lectiu. Pots veure amb detall aquesta informació en el Reglament

 

Pantalla para selección de colectivo

4.1 Col·lectiu Discapacitat (Certificat 33% o superior)

En seleccionar aquest col·lectiu hauràs de continuar seleccionant dins de  ¿De quin tipus és la teua discapacitat?, tantes opcions com consideres necessàries: Auditiu, Ceguesa, Baixa visió, Motor, Psíquica i Salut.

Pantalla para la selección de tipo de discapacidad: auditivo, ceguera, baja visión, motor, psíquica y salud

4.2 Col·lectiu Necessitats Específiques de Suport Educatiu i/o trastorns de salut

En seleccionar aquest col·lectiu hauràs de continuar seleccionant dins de ¿De quin tipus és la teua discapacitat?, tantes opcions com consideres necessàries: psíquica i salut.

Pantalla para selección el tipo de discapacidad: Psíquica o Salud

4.3 Menors, cuidadors i vida laboral

Per a aquests col·lectius és necessari seleccionar dins d'un desplegable el subcolectivo al que corresponen.

Pantalla-opcions-col·lectiu-menors

4.4  Col·lectius Esportista d'elit, Violència de gènere, Menors, cuidadors i vida laboral, Representants UA i Mobilitat

Tots aquests col·lectius tenen les mateixes opcions a triar dins de Selecciona les adaptacions que sol·licites: Faltes d'assistència, terminis lliures, dates exàmens i avaluació alternativa. Has de triar totes les opcions que vulgues sol·licitar.

Pantalla para la selección de adaptaciones de otros colectivos: Faltas asistencia, plazos de entrega, fechas de exámenes y evaluación alternativa

 

5. Completa la teua sol·licitud d'adaptació curricular

Dins de la mateixa pàgina, ara has de completar dos requadres. El primer indicant si has tingut ja adaptacions en cursos anteriors i el segon per a explicar el motiu de la teua sol·licitud.

Pantalla para completar con texto la información de tu solicitud de adaptación curricular

6. Documentació adjunta

Aquest pas és molt important, has d'adjuntar la documentació requerida per al teu col·lectiu, pots utilitzar els tres botons Seleccionar arxiu. Després de comprovar que està tot correcte, no oblides clicar en Enviar sol·licitud.

Pantalla con enlace: Seleccionar archivo, para que subas los documentos  

7. Comprovant de la sol·licitud

Després d'enviar la teua sol·licitud, passaràs a la següent pàgina on s'arreplega tota la teua informació, l'estat en què es troba la sol·licitud i descarregar-te, si ho desitges, un pdf de la sol·licitud si punxes en Comprovant de sol·licitud.

Pantalla con todos los datos, desde donde se puede descargar el comprobante de la solicitud

 

8. Tramitació de la sol·licitud

Enviada la teua sol·licitud al responsable de tramitar-la, aniràs rebent la informació de cada pas en què es trobe la teua sol·licitud en el teu correu de la UA. També et notificaran si falta algun document o qualsevol incidència. Finalitzats tots els tràmits, rebràs un contracte d'aprenentatge per assignatura signada pel coordinador de l'assignatura que hauràs de signar seguint els passos.

 

9. Aplicació de les adaptacions curriculars

Ja tens un contracte d'aprenentatge de cadascuna de les assignatures que vas sol·licitar adaptar. Ara has de posar-te en contacte amb el teu professor per a portar a la pràctica les adaptacions.

 

 

10. Consultes en línia

En la part superior de l'aplicació disposes d'una barra verda amb diferents opcions. Si punxes en Consultes en línia, podràs posar-te en contacte directe amb el Centre de Suport a l'Estudiant per a resoldre qualsevol dubte o realitzar preguntes. Amb Gestions podràs pujar més documentació si ho necessites.