Saltar apartados

Presentació


La internacionalització s'ha convertit des de fa algun temps en àmbit vertebral per a qualsevol institució d'educació superior que es precie. La Universitat d'Alacant va entendre aquest fet des de la seua creació mateixa, apostant des d'aqueix instant per obrir-se al món com una institució moderna, dinàmica, integradora i socialment responsable. Dins d'aqueixa idea de mostrar un fort caràcter internacional, sens dubte ha sigut l'àrea iberoamericana en la qual més i des d'abans s'han activat relacions acadèmiques, generadores d'iniciatives que han derivat en programes institucionals dins de la pròpia universitat.

D'acord amb aqueixa realitat, el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la seua reunió de febrer de 2016, previ informe favorable de la Comissió Acadèmica del Consell Social, va aprovar per unanimitat la creació del Campus Iberoamericà Universitat d'Alacant. Aquesta estructura, que compta amb un reglament de règim intern on s'estableixen les seues competències, així com els paràmetres organitzatius i funcionals per al desenvolupament de les mateixes, té per objecte coordinar, impulsar i desenvolupar qualssevol accion que la universitat duga a terme a Iberoamèrica en matèria de formació, servint així mateix com a nus de connexió a activitats de recerca, transferència de coneixement, intercanvi i cooperació, sempre en franca col·laboració amb universitats i institucions d'aqueix àmbit geogràfic a través dels corresponents convenis per al compliment del seu objectiu constitutiu.

El Campus Iberoamericà Universitat d'Alacant es concep com una eina de coordinació de les competències conferides dins de les estructures que ja les vénen exercint (vicerectorats, facultats, instituts d'investigació, etc.), al mateix temps que com un ens de connexió institucional entre la Universitat d'Alacant i les universitats o institucions iberoamericanes amb les quals aquella es relacione.

La formació, sensu stricto, és la seua raó d'existir, tant dins de l'ordenació distingida en l'EEES (grau, màster, doctorat), com en fórmules pròpies que focalitzen sobre un model formatiu vinculat a l'enfortiment institucional. El foment de l'activitat investigadora i de la transferència de coneixement científic és un altre dels seus reptes, impulsant la creació de Càtedres Internacionals d'Investigació que tinguen per objecte posar en valor investigació bàsica i aplicada relativa a l'espai iberoamericà, al mateix temps que la possibilitat de generar una estratègia d'aliances amb algunes universitats iberoamericanes que done lloc a l'establiment de seus físiques UA en aqueixes latituds. Amb tot açò, el Campus Iberoamericà Universitat d'Alacant es presenta com un instrument institucional per a captar estudiants, exportar serveis educatius i eixamplar el valor reputacional de la nostra universitat a Iberoamèrica.

 

José Vicente Cabezuelo Pliego

Director Campus Iberoamericà Universitat d'Alacant

 

Reproducir

Campus Iberoamericà Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9367

Fax: (+34) 96 590 9447

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464