Beques Santander Ocupabilitat Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Beques Santander Ocupabilitat

Prácticas Santander Empleabilidad 

 

04/05/2021:Llista provisional d'admesos

04/05/2021: Llista provisional d'exclosos

Vols optar a una estada de pràctiques en empresa fora d'Espanya, o en entorns rurals espanyols?

En el període comprés entre juny i setembre d'enguany.

Becada entre 650 i 1.200 euros al mes.

- I amb possibilitat de realitzar-la en:

Europa, fora d'Europa, o en un entorn rural a Espanya

Pots aportar empresa o esperar a una assignació posterior després d'inscriure't des del formulari corresponent.

Pren-te el teu temps i consulta, a continuació, tots els detalls, per a inscriure't abans del 26 d'abril.

 

Flecha hacia abajo 

 

 

CONVOCATÒRIA AJUDES SANTANDER - OCUPABILITAT PER A PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2021

 DATA DE PUBLICACIÓ EN DOGV: 23-03-2021

Termini d'inscripció: del 24-03-2021 al 26-04-2021

 

La present convocatòria està destinada a concedir ajudes a estudiants de la Universitat d'Alacant (UA) per a realitzar una estada de pràctiques durant el curs 2020-21. Les ajudes són finançades per Banc Santander en el marc del conveni subscrit amb la Universitat d'Alacant el 12 de novembre de 2020.

Amb aquest programa tant el Santander com la Universitat d'Alacant volen enfortir la millora de l'ocupabilitat i l'accés a una ocupació de qualitat per al col·lectiu d'estudiants de la Universitat.

L'ajuda estarà destinada a cofinançar les despeses de desplaçament i allotjament que l'estudiantat realitzarà amb motiu de la seua estada en pràctiques en qualsevol mena d'organització, pública o privada situada a Espanya o a l'estranger.

 

CONDICIONS DEL PROGRAMA

Les pràctiques podran dur-se a terme durant el curs 2020-21 i podran tenir una duració d'entre 2 i 4 mesos. El període d'estada podrà ser superior als 4 mesos si hi haguera disponibilitat pressupostària en el marc del programa, prèvia sol·licitud per part dels beneficiaris amb almenys 15 dies d'antelació a la data de finalització de l'estada.

Podrà optar a aquestes beques l'estudiantat matriculat en títols oficials de la UA (de grau, màster i doctorat) o en un màster propi en el curs 2020-2021. Les pràctiques podran realitzar-se de manera excepcional a partir de setembre de 2021, o prolongar-se més enllà d'aquest mes, però l'estudiantat haurà de continuar estudis i estar matriculat en el curs 2021-22.

L'estudiantat podrà triar una d'aquestes opcions:

OPCIÓ 1: estades de pràctiques a l'estranger (no Erasmus). L'estudiantat podrà realitzar pel seu compte la cerca de les pràctiques en aquelles empreses o institucions situades a l'estranger que resulten del seu interès i que estiguen disposades a acceptar-li respectant els requisits i en els termes especificats en aquesta convocatòria i la normativa de pràctiques externes de la UA.

Si la formació que rebrà l'estudiantat poguera estar vinculada a una empresa del Parc Científic de la Universitat d'Alacant, podrà realitzar un primer període de pràctiques en aquesta empresa, prèvia acceptació d'aquesta, i un segon període en l'empresa situada en un altre país fins a completar el període de pràctiques.

OPCIÓ 2: estades de pràctiques en entorns rurals en territori espanyol. L'estudiantat podrà realitzar les seues pràctiques en empreses i entitats en entorns rurals, dins una iniciativa del vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, amb la qual es vol acostar a l'alumnat universitari a les zones menys poblades del territori col·laborant amb empreses, institucions i emprenedors de la zona.

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 

QUANTIA DE LES AJUDES

L'import de les ajudes serà de 650 euros bruts al mes si l'entitat col·laboradora es troba a Espanya o en un país a Europa, siga membre o no de la UE, i de 1.200 euros al mes si es troba en un país no europeu.

La dotació de la convocatòria és de 79.000 euros i és finançada pel BANC DE SANTANDER. La previsió és assignar 25 beques, 15 per a pràctiques a l'estranger i 10 per a pràctiques en entorns rurals.

 

SOL·LICITUD I TERMINIS

Inscripció en la plataforma de Beques Santander www.becas-santander.com en l'apartat Ajudes SANTANDER - OCUPABILITAT PER A PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2021 https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-ayudas-santander-empleabilidad-para-practicas-ua i a través del següent formulari, acompanyat de

1. Curriculum vitae i carta de motivació

2. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d'idiomes i d'aquells mèrits que aportació l'o l'estudiant.

3. Carta d'acceptació de l'entitat en què realitzarà el període de pràctiques (podrà aportar-se fins al dia en què es publique la llista provisional d'admesos).

4. Formulari amb la proposta de pràctiques signada per l'entitat d'acolliment (podrà aportar-se fins al dia en què es publique la llista provisional d'admesos).

Termini: des del 24 de març fins al 26 d'abril de 2021

 

Models de carta de acceptació en castellà, valencià i anglés

EMPRESES I ENTITATS QUE PODEN PARTICIPAR

Per a l'opció 1, poden participar com a receptores de les pràctiques, empreses públiques i privades, fundacions, associacions, i tota organització empresarial o professional que puga oferir pràctiques formatives adequades als estudis universitaris i que puga supervisar de manera efectiva a l'estudiantat seleccionat durant l'estada.

Per a l'opció 2, poden participar com a entitats d'acolliment de les pràctiques, empreses públiques i privades, fundacions, associacions, i tota organització empresarial o professional que tinguen la seua ubicació en el món rural. Des d'empreses de tots els sectors industrials, cooperatives, ongs vinculades al territori, ajuntaments, comarques, mancomunitats, i negocis de qualsevol tipus, ue puga oferir pràctiques formatives adequades als estudis universitaris i que puga supervisar de manera efectiva a l'estudiantat seleccionat durant l'estada.

Documentació perquè les empreses envien les seues propostes:

Correu electrònic per a l'enviament dels formularis: centroempleo@ua.es 

Ací anirem publicant les entitats que es vagen incorporant com a empreses d'acolliment.

Més informació per a las entitats col·laboradores

 No dubtes a inscriure't encara que en aquests moments no veges una empresa que s'ajuste al teu perfil o als teus interessos. Rebrem més proposades una vegada tancat el termini de sol·licitud per a estudiants.

 

 

CALENDARI DE GESTIÓ PREVIST

 

LLISTES I RESOLUCIONS

Llista provisional de sol·licitud admeses i excloses:

Llista definitiva de sol·licitud admeses i excloses

Baremació provisional i proposta d'assignació d'ajudes

Baremació definitiva i assignació d'ajudes

BASES AMB LA CONVOCATÒRIA COMPLETA

MÉS INFORMACIÓ:

centroempleo@ua.es

O demana una cita a través de l'appCE: