Pràctiques en Entorns Rurals Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Pràctiques en Entorns Rurals

 

 

 

 

SEGONA CONVOCATÒRIA AJUDES SANTANDER - OCUPABILITAT PER A PRÀCTIQUES EN ENTORNS RURALS 2021

 DATA DE PUBLICACIÓ EN BOUA: 20-07-2021

Termini d'inscripció: del 22-07-2021 al 02-09-2021

Llista provisional d'admesos: 06/09/2021

Llista definitiva d'admesos: 09/09/2021

Aquesta convocatòria està destinada a concedir les ajudes a estudiants de la Universitat d'Alacant (UA) per a realitzar una estada de pràctiques durant el curs 2021-22 en les entitats situades en Entorns Rurals les propostes de les quals van quedar sense cobrir en la primera convocatòria d'abril 2021.  Les ajudes reben finançament del Banc Santander en el marc del conveni subscrit amb la Universitat d'Alacant el 12 de novembre de 2020.

Amb aquest programa tant el Santander com la Universitat d'Alacant volen enfortir la millora de l'ocupabilitat i l'accés a una ocupació de qualitat per al col·lectiu d'estudiants de la Universitat.

L'ajuda estarà destinada a cofinançar les despeses de desplaçament i allotjament que l'estudiantat realitzarà amb motiu de la seua estada en pràctiques en qualsevol mena d'organització, pública o privada situada en un entorn rural a Espanya.

 

CONDICIONS DEL PROGRAMA

Les pràctiques podran dur-se a terme entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2021.

Podrà optar a aquestes beques l'estudiantat matriculat en títols oficials de la UA (de grau, màster i doctorat) o en un màster propi en el curs 2021-2022 i que complisquen els requisits de la clàusula Quarta.

L'estudiantat podrà realitzar les seues pràctiques en entorns rurals i zones menys poblades del territori col·laborant amb empreses, institucions i emprenedors de la zona.

Abans de l'inici de les pràctiques, se signarà un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques i l'acord individual amb els detalls del període de pràctiques. Tots dos documents els facilitarà la Unitat de Pràctiques degudament emplenats i preparats per a la signatura.

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 

QUANTIA DE LES AJUDES

L'import de les ajudes serà de 650 euros bruts al mes i la previsió és assignar 12 pràctiques de 3 mesos de duració (entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2021)

La UA s'encarregarà d'abonar l'ajuda a final de cada mes i es comunicarà alta a la Seguretat Social com a estudiant en pràctiques remunerades. Per a aquestes gestions, abans de l'inici de les pràctiques l'estudiantat seleccionat haurà de facilitar a la unitat de Pràctiques la documentació que se li haurà sol·licitat en comunicar-li l'assignació de la beca.

Aquestes ajudes reben finançament del BANC DE SANTANDER

SOL·LICITUD I TERMINIS

Has d'inscriure't a través del següent formulari en el qual hauràs d'adjuntar el Curriculum vitae i una carta de motivació

Termini: des del 22 de juliol fins al 2 de setembre de 2021

Les persones seleccionades a la finalització del procés d'assignació de pràctiques i beques hauran d'inscriure's en la plataforma www.becas-santander.com seguint les instruccions que els facilitarà la unitat de Pràctiques.  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

 

Les ajudes s'assignaran a l'estudiantat que, reunint els requisits generals per a participar en la convocatòria i els específics de les propostes rebudes i publicades siguen seleccionats per l'entitat d'acolliment. 

En la fase de preselecció, les sol·licituds d'ajudes seran valorades per una Comissió de Selecció formada per la Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat (o persona en qui delegue), que actuarà com a presidenta, el Director del Secretariat de Suport a Estudiants i Ocupabilitat, un tècnic o tècnica de la Unitat d'Orientació per a l'Ocupació i l'Emprenedoria del Servei d'Alumnat, i la Subdirectora de Pràctiques, Ocupació i Emprenedoria del Servei d'Alumnat, que actuarà com a secretària, d'acord amb el següent barem:

  1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic: Nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada de 0 a 1 multiplicant la nota mitjana per 0,10 (per a estudiants de Màster o Doctorat, la nota mitjana de la titulació d'accés):  fins a 1 punt
  1. Adequació de la pràctica per al desenvolupament de l'estudiant i l'adequació al programa de formació proposat per l'empresa: 1 punt en les propostes a les quals s'adeqüe i 0 en les quals no s'adeqüe.

Els CV i cartes de motivació de les persones que obtinguen 1 punt en l'adequació del seu perfil, seran enviats a les entitats col·laboradores perquè realitzen entrevista i proposen a la Comissió un candidat o candidata.  Si el nombre de candidatures per oferta proposada és major de 5, s'enviaran les que hagen obtingut major puntuació sumant el punt 1 i el 2.

EMPRESES I ENTITATS QUE PARTICIPEN

Per a poder optar a alguna de les propostes rebudes hauràs d'estar matriculat/a en el curs 2021-22 en els estudis que sol·liciten

Llistat de propostes rebudes

 

 

 

CALENDARI DE GESTIÓ PREVIST

 

LLISTES I RESOLUCIONS

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses:

Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses:

Assignació de pràctiques i d'ajudes

BASES AMB LA CONVOCATÒRIA COMPLETA

MÉS INFORMACIÓ:

centroempleo@ua.es