Estudiants de centres en l'estranger Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Estudiants de centres en l'estranger

Ofertes d'estades per a pràctiques 2019-20

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ

TIPUS DE PRÀCTIQUES: CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES ESTUDIANTS “INCOMING”

Pràctiques oferides per unitats organitzatives de la UA i dirigides a estudiants d'universitats estrangeres en el marc del programa de mobilitat Erasmus + o un altre tipus de convenis de cooperació.

PROCEDIMENT

1. OFERTA DE PRÀCTIQUES:

2. CONVOCATÒRIA: si s'oferira una contraprestació econòmica en espècie, l'oferta haurà de ser objecte de convocatòria i la Unitat de Pràctiques s'encarregarà de la seua publicació en el BOUA.  En la convocatòria constarà:  

  1. Les destinacions oferides, el nombre de places i les característiques de les pràctiques.
  2. Els requisits que hauran de complir els candidats per a cada destinació.
  3. El procediment d'inscripció / lliurament de candidatures, el procediment i criteris de selecció,  i els terminis.
  4. La comissió encarregada de resoldre el procés de selecció.

 

3. PREPARACIÓ I SEGUIMENT DE L'ESTADA DEL / DE L'ESTUDIANT ACOLLIT:

  1. El o l'estudiant seleccionat/da rebrà una carta d'acceptació per part de la UA i remesa des de la unitat de Pràctiques (document annex II), de manera que puga tramitar en la seua universitat d'origen la beca Erasmus + o el conveni que corresponga.
  2. La tramitació del “Learning Agreement” o conveni correspon a la universitat d'origen. La UA,  com a entitat d'acolliment, a través de la unitat de Pràctiques i de la unitat d'acolliment de les pràctiques, facilitarà les dades necessàries per al seu emplenament. La signatura del mateix correspondrà a la direcció del Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants (en el cas de l'Erasmus “Learning Agreement”) o al/a la vicerector/a de Estudiants i Ocupació (en el cas de convenis de cooperació educativa).
  3. El seguiment de les pràctiques i la seua avaluació correspondrà a la persona que haja supervisat les pràctiques en la unitat d'acolliment.
  4. En cas que la unitat proponent vulga pagar l'allotjament en una residència universitària, aquest pagament serà responsabilitat de la unitat proponent, que rebrà la factura que envie el proveïdor al que s'encomane aquest servei. El  Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants sol·licitarà pressupostos i comunicarà les dades del proveïdor del servei.

 

CONTACTE: Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat - practicasacogida@ua.es - 965909887