Pràctiques extracurriculares Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Pràctiques extracurriculares

Les pràctiques externes extracurriculares també són pràctiques formatives que es realitzen en entitats col·laboradores a través d'un conveni de cooperació educativa, però en aquest cas no estan vinculades a una assignatura del pla d'estudis, encara que sí han d'estar directament relacionades amb els projectes formatius de la titulació.

Aquestes pràctiques poden realitzar-se a través de propostes que arriben a la unitat de Pràctiques o als diferents Centres i que es publiquen a través de convocatòries específiques o en els taulons de pràctiques extracurriculares. La gestió i la realització de les pràctiques extracurriculares ha d'ajustar-se a la normativa aplicable a les pràctiques externes , excepte en allò que es referisca exclusivament a aquesta modalitat de pràctiques externes.


 • Pràctiques extracurriculares a través del Centre

  Un/una estudiant pot presentar en el seu Centre una sol·licitud de realització d'unes pràctiques extracurriculares concretes que l'entitat col·laboradora ha d'enviar a través del formulari de propostes de pràctiques.  El Centre revisa la proposta,  dóna el vistiplau i autoritza o o no les pràctiques. Ací estan el document de sol·licitud de l'estudiant i l'enllaç a la proposta que ha de realitzar l'entitat:
 • Una entitat col·laboradora vol presentar una proposta de pràctiques extracurriculares

  Podrà presentar-la a través de la Unitat de Pràctiques de la UA o directament en el Centre que corresponga segons el perfil d'estudis amb el formulari de proposta de pràctiques
 • Programes amb convocatòria específica

  Els/les estudiants hauran de presentar la seua sol·licitud en el termini i en la forma que cada convocatòria indique (Erasmus +, MAEC, Conselleries, Práctique a la UA, etc.) Mes informació

   

La sol·licitud del alumne o alumna i la proposta de pràctiques de l'entitat col·laboradora s'hauran d'haver rebut en la unitat de Pràctiques i en el Centre corresponent amb almenys una antelació de 10 dies hàbils anteriors a la data prevista com a inici de les pràctiques. En qualsevol cas, no es tramitaran pràctiques extracurriculares entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.

 

Estem a la disposició de l'alumnat a través de: