Sol·licitud de pràctiques externes Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Sol·licitud de pràctiques externes

Durant les dates que indique cadascun dels Centres, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques externes podrà accedir a l'aplicació web de Pràctiques per a sol·licitar les places que s'oferisquen per al seu pla d'estudis. L'adjudicació es realitzarà seguint els criteris que contemple la normativa de cada Centre en la UA.

Com accedir:

UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> SOL·LICITUDS I OFERTES

És important que consultes el procediment del teu Centre i de la teua titulació amb suficient antelació. Tingues en compte que no s'utilitzarà aquest procediment web per a totes les titulacions.

Guies de sol·licitud per Centre i titulació:

Abans d'entrar en l'aplicació, recomanem que es consulte la guia d'ús de l'aplicació i se seguisquen els passos perquè la sol·licitud siga correcta. A continuació pots consultar les instruccions per a cada Centre i/o titulació:

Escola Politècnica Superior

Manual de consulta i sol·licitud d'ofertes de pràctiques curse 2020-21

Termini de solictud: una vegada començat el curs, quan el coordinador o la coordinadora de les pràctiques de cada titulació indique al seu alumnat. Les ofertes són visibles en UACloud des del 16 de setembre de 2020.

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de l'EPS .

 

Facultat de Ciències

Termini de consulta i sol·licitud d'ofertes: obert des del 24 de juliol 2020 fins el 30 de juny de 2021

Guia de consulta i sol·licitud d'ofertes curs 2020-21

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Ciències OPEMIL

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

GRAU EN TREBALL SOCIAL (alumnat de Tercer)

Manual de sol·licitud de places 2020-21

Termini de sol·licitud:

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

ALTRES GRAUS I MÀSTERS DE LA FACULTAT DE CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS:

Guia de consulta d'ofertes de pràctiques curs 2020-21

Termini de consulta d'ofertes disponibles: del 24 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Facultat de Ciències de la Salut

 

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA - ASSIGNATURA 27523 Nutrició Clínica

 Manual per a sol·licitud de places curs 2020-21

 

Termini de sol·licitud:

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

 

Facultat de Dret

Graus Dret, Relacions Laborals i Recursos Humans, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Dret+Criminologia

Manual per a sol·licitud de places curs 2020-21

Termini d'inscripció i sol·licitud de places: del 18 al 21 d'octubre de 2020

Adjudicació provisional: 6 d'octubre de 2020

Adjudicació definitiva: 26 d'octubre de 2020

Segon termini de sol·licitud: de l'1 al 9 de febrer de 2021

 Adjudicació provisional: 9 de febrer de 2021

Adjudicació definitiva: 17 de febrer de 2021

 

Màster Universitari en Gestió Administrativa

 Manual per a sol·licitud de places curs 2020-21

 Termini d'inscripció i sol·licitud de places: 

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

Facultat d'Educació

FACULTAT D'EDUCACIÓ - GRAUS EN MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Manual de sol·licitud de places Graus Mestre curs 2020-21

 

Termini de sol·licitud: del 21 al 27 d'octubre de 2020 (accés per grups segons indicarà la Facultat d'Educació)
Adjudicació provisional:
29 d'octubre de 2020

Adjudicació definitiva: 2 de novembre de 2020

 

PRACTICUM III ESPECIALITATS

Manual per a sol·licitud de places PIII Especilitats Graus Mestre curs 2020-21

Termini de sol·licitud:

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

FACULTAT D'EDUCACIÓ - GRAUS EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Manual per a sol·licitud de places curs 2020-21

Termini de sol·licitud:  del 19 al 21 d'octubre de 2020

Adjudicació provisional: 23 d'octubre de 2020

Adjudicació definitiva: 27 d'octubre de 2020

 

FACULTAT D'EDUCACIÓ - MÀSTER EN PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

Manual per a sol·licitud de places curs 2020-21

Termini de sol·licitud:

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

Termini de sol·licitud de places vacants en centres adscrits a la UMH:

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

Facultat de Filosofia i Lletres

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

 

Manual de consulta d'ofertes de pràctiques curs 2020-21

Termini de consulta: Les ofertes estan visibles en UACloud des del 21 de setembre.

 Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

Centre de Formació Contínua

El Centre de Formació Contínua realitza la gestió acadèmica de les pràctiques assignades a l'alumnat dels títols propis, però per a informació general sobre les pràctiques, la sol·licitud i l'assignació cal dirigir-se al responsable acadèmic de cada titulació.

 

Per a qualsevol consulta o incidència sobre l'ús i maneig de l'aplicació web de Pràctiques, estem a la disposició de l'alumnat a través de:

Les consultes o dubtes de caràcter acadèmic o sobre les diferents ofertes , l'adjudicació i la realització de les pràctiques han de dirigir-se a la Secretaria o a l'Oficina de Pràctiques de cada Centre.