Sol·licitud de pràctiques externes Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Sol·licitud de pràctiques externes

Durant les dates que indique cadascun dels Centres, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques externes podrà accedir a l'aplicació web de Pràctiques per a sol·licitar les places que s'oferisquen per al seu pla d'estudis. L'adjudicació es realitzarà seguint els criteris que contemple la normativa de cada Centre en la UA.

Com accedir:

UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> SOL·LICITUDS I OFERTES

És important que consultes el procediment del teu Centre i de la teua titulació amb suficient antelació. Tingues en compte que no s'utilitzarà aquest procediment web per a totes les titulacions.

Guies de sol·licitud per Centre i titulació:

Abans d'entrar en l'aplicació, recomanem que es consulte la guia d'ús de l'aplicació i se seguisquen els passos perquè la sol·licitud siga correcta. A continuació pots consultar les instruccions per a cada Centre i/o titulació:

Escola Politècnica Superior

Manual de consulta i sol·licitud d'ofertes de pràctiques curse 2019-20

Termini de solictud: una vegada començat el curs, quan el coordinador o la coordinadora de les pràctiques de cada titulació indique al seu alumnat.

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de l'EPS .

 

Facultat de Ciències

Termini de consulta d'ofertes: obert des del 15 de juliol 2019 fins el 30 de juny de 2020.

Guia de consulta d'ofertes curs 2019-20

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Ciències OPEMIL

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

GRAU EN TREBALL SOCIAL (alumnat de Tercer)

Manual de sol·licitud de places 2019-20

Termini de sol·licitud: del 27 de setembre al 2 d'octubre de 2019

Adjudicació provisional: 4 d'octubre de 2019

Adjudicació definitiva: 11 d'octubre de 2019

 

ALTRES GRAUS I MÀSTERS DE LA FACULTAT DE CC. ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS:

Guia de consulta d'ofertes de pràctiques curs 2019-20

Termini de consulta d'ofertes disponibles: del 22 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2020.

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Facultat de Ciències de la Salut

 

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA - ASSIGNATURA 27523 Nutrició Clínica

 

Manual per a sol·licitud de places curs 2019-20

 

Termini de sol·licitud: el 23 i 24 de setembre de 2019

Adjudicació provisional:  26 de setembre de 2019

Adjudicació definitiva: 1 d'octubre de 2019

 

 

Facultat de Dret

Graus Dret, Relacions Laborals i Recursos Humans, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Dret+Criminologia

Manual per a sol·licitud de places curs 2019-20

Termini d'inscripció i sol·licitud de places: del 3 al 9 de setembre de 2019

Adjudicació provisional: 2 d'octubre de 2019

Adjudicació definitiva: 23 d'octubre de 2019

Segon termini de sol·licitud: del 22 al 25 de gener de 2020.

 Adjudicació provisional: 3 de febrer de 2020

Adjudicació definitiva: 20 de febrer de 2020

 

Màster Universitari en Gestió Administrativa

 Manual per a sol·licitud de places curs 2019-20

 Termini d'inscripció i sol·licitud de places: 

Adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva:

 

Facultat d'Educació

FACULTAT D'EDUCACIÓ - GRAUS EN MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA


PRACTICUM I

Manual de sol·licitud de places Graus Mestre

Termini de sol·licitud: de l'11 al 14 d'octubre de 2019

 Adjudicació provisional: 17 d'octubre de 2019

Adjudicació definitiva: 21 d'octubre de 2019

 

PRACTICUM III ESPECIALITATS

Manual per a sol·licitud de places PIII Especilitats Graus Mestre

Termini de sol·licitud: del 20 de desembre 2019 al 7 de gener 2020, ambdós inclosos

Adjudicació provisional: 13 de gener de 2020

Adjudicació definitiva: 17 de gener de 2020

 

FACULTAT D'EDUCACIÓ - GRAUS EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Manual per a sol·licitud de places

Termini de sol·licitud:  del 27 al 30 de setembre de 2019

Adjudicació provisional: l'1 d'octubre de 2019

Adjudicació definitiva: el 4 d'octubre de 2019

 

FACULTAT D'EDUCACIÓ - MÀSTER EN PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

Manual per a sol·licitud de places

Termini de sol·licitud: 27 i 28 de novembre de 2019

Adjudicació provisional: 2 de desembre de 2019

Adjudicació definitiva: 5 de desembre de 2019

Termini de sol·licitud de places vacants en centres adscrits a la UMH: del 20 de desembre 2019 al 7 de gener 2020, tots dos inclosos.

Adjudicació provisional: 9 de gener de 2020

Adjudicació definitiva: 13 de gener de 2020

 

Facultat de Filosofia i Lletres

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

 

Manual de consulta i sol·licitud d'ofertes de pràctiques curs 2019-20

Termini de sol·licitud:

 

Per a més informació sobre el procediment d'assignació de les pràctiques consulteu amb l'oficina de pràctiques de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

Centre de Formació Contínua

El Centre de Formació Contínua realitza la gestió acadèmica de les pràctiques assignades a l'alumnat dels títols propis, però per a informació general sobre les pràctiques, la sol·licitud i l'assignació cal dirigir-se al responsable acadèmic de cada titulació.

 

Per a qualsevol consulta o incidència sobre l'ús i maneig de l'aplicació web de Pràctiques, estem a la disposició de l'alumnat a través de:

Les consultes o dubtes de caràcter acadèmic o sobre les diferents ofertes , l'adjudicació i la realització de les pràctiques han de dirigir-se a la Secretaria o a l'Oficina de Pràctiques de cada Centre.