Pràctiques en el MAEC Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Pràctiques en el MAEC

Convocatòria de pràctiques del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació

CANCEL·LACIÓ PRÀCTIQUES PRIMER I SEGON QUADRIMESTRE 2020-2021. El MAEC comunica la cancel·lació de les convocatòries de pràctiques previstes per al primer i segon quadrimestre davant la situació d'excepcionalitat generada per la COVID-19.

 

El MAEC ofereix  places de pràctiques en les seues Representacions en l'exterior i els seus serveis centrals  a través d'una convocatòria en la qual pot participar l'alumnat de les  universitats espanyoles amb les quals ha subscrit un conveni de cooperació educativa, entre elles la Universitat d'Alacant.  Les pràctiques no tenen remuneració per part del MAEC però la Universitat d'Alacant ofereix ajudes en una convocatòria pròpia per a les pràctiques que es realitzen en les representacions en l'estranger.

El MAEC  ha establit al llarg de l'any tres convocatòries i períodes de pràctiques, i envia a les universitats el llistat d'ofertes disponibles per a cadascun d'ells. Les universitats ens encarreguem de publicar les ofertes, rebre les sol·licituds del nostre alumnat interessat, seleccionar fins a un màxim de 3 candidatures per plaça i enviar-les al MAEC, des d'on realitzaran la selecció definitiva.

En la UA les pràctiques es tramitaran com a pràctiques extracurriculares amb caràcter general, sense perjudici que en determinats casos puguen ser tramitades com a curriculars a petició del/de l'estudiant i amb el vistiplau del centre que corresponga.

 Períodes de pràctiques

 • Primer quadrimestre: 1 d'octubre a 31 de gener (Publicació d'oferta aproximadament en el mes d'abril)
 • Segon quadrimestre: 1 de febrer a 31 de maig (Publicació d'oferta aproximadament en el mes de setembre).
 • Pràctiques d'estiu: 1 de juliol a 30 de setembre (Publicació d'oferta aproximadament en el mes de febrer).

La unitat de Pràctiques de la UA publicarà el llistat de places i les dates de sol·licitud una vegada rebut el llistat facilitat pel MAEC.

Requisits per a poder sol·licitar les pràctiques

 • Estar matriculat o matriculada en la UA en el curs que corresponga a la convocatòria en el pla d'estudis requerit en la plaça o places per a les quals es vulga optar, no haver superat tots els crèdits en el moment de la sol·licitud, i tenir almenys el 50% dels crèdits del pla d'estudis si es tracta d'un grau. Si després d'haver presentat la sol·licitud per a la convocatòria se superen tots els crèdits del pla d'estudis, no es podrà iniciar la tramitació i expedició del títol universitari ja que impediria la realització de les pràctiques.
 • Si ja s'han realitzat unes pràctiques extracurriculars vinculades al mateix pla d'estudis, la suma de les hores realitzades i les que correspondria realitzar amb les pràctiques d'aquesta convocatòria no podrà superar el màxim establit en la normativa de pràctiques externes de la UA.
 • Complir els requisits específics (idiomes, informàtica, etc.) que s'establisquen en l'oferta o ofertes a les quals es vol optar.

 Documentació necessària per a sol·licitar les pràctiques

 • Sol·licitud: si s'opta a diverses places, cal presentar una sol·licitud per a cadascuna d'elles, indicant en cada sol·licitud el nombre d'ordre quant a preferències. Per a facilitar la preselecció de candidatures cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de sis places, encara que solament s'enviaran al MAEC candidatura per a tres. En la sol·licitud es pot incloure la informació addicional que es desitge i s'ha de posar el nom complet de la Representació, ja que hi ha ciutats amb més d'una Representació
 • Fitxa de l'expedient acadèmic en la qual aparega la nota mitjana (és suficient la fitxa que es pot obtenir des del Campus Virtual)
 • Currículum vitae acompanyat de la documentació que acredite els coneixements que es requerisquen en el perfil de la plaça o places a les quals es vulga optar.

 Procés de selecció

La unitat de Pràctiques realitzarà una preselecció d'entre els candidats i candidates atenent als següents criteris:

 • Requisits generals per a poder participar en la convocatòria (matrícula, nombre de crèdits,  adequació a la normativa per a realitzar pràctiques, etc.)
 • Requisits  de la plaça o places a les quals es vol optar (pla d'estudis, coneixements d'idiomes, etc.)
 • Nota mitjana d'expedient

Una vegada realitzada la preselecció, la UA proposarà al MAEC les candidatures.

El MAEC durà a terme un segon procés selectiu entre els candidats presentats per totes les Universitats o centres educatius universitaris a través de l'examen dels seus currículums i, quan s'estime oportú, una entrevista persona o telefònica. En funció de l'edició de la qual es tracte, a la fi de juliol o intervinguts de desembre o maig, els centres educatius faran pública la llista de candidats finalment seleccionats pel MAEC.

Si finalment és seleccionada alguna de les candidatures d'estudiants de la UA,  la unitat de Pràctiques i el Centre en el qual estiga matriculat/a se encarregaran de la tramitació dels acords de pràctiques i altra documentació acadèmica i administrativa.

Els estudiants seleccionats, en cas d'assignació de l'ajuda econòmica per part de la UA segons la convocatòria que corresponga, no podran simultanejar aquesta ajuda amb una beca de mobilitat Erasmus de qualsevol de les seues modalitats si coincideixen les pràctiques amb el període de mobilitat. No obstant açò, les pràctiques es podran realitzar sempre que es renuncie a l'ajuda específica per a les pràctiques MAEC.

Més informació en la unitat de Pràctiques, correu electrònic coordinacionpracticas@ua.es

23-07-2020.CANCEL·LACIÓ PRÀCTIQUES PRIMER QUADRIMESTRE 2020-2021. El MAEC comunica la cancel·lació de la convocatòria de pràctiques prevista per al primer quadrimestre davant la situació d'excepcionalitat generada per la COVID-19.

Convocatòria per a pràctiques en primer quadrimestre curs 2020-21: Presentació de sol·licituds des del 4 de juny fins al 10 de juny de 2020 (El termini és reduït per raons alienes a la UA, ja que el MAEC ens ha enviat l'oferta avui dia 4 de juny)

 


Convocatòries anteriors