Seguiment de les pràctiques Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Seguiment de les pràctiques

PERFIL DE TUTOR O TUTORA UA: SEGUIMENT I TUTELA

L'aplicació de Pràctiques en Empresa en UA Cloud té quatre opcions de menú: Gestiones - Comunicació - Estudiants - Qualificació

1. Gestions:
2. Comunicació:

Des d'ací es pot accedir directament a les eines de comunicació habituals i ja conegudes d'UA Cloud, i que es poden utilitzar per a comunicar-se amb els estudiants en pràctiques o amb els tutors i les tutores d'empresa, de forma individual o a través de Grups de Treball.

3. Estudiants:

En aquesta opció de menú apareix per curs acadèmic (desplegable + Mes dades) l'alumnat tutelat. Es pot consultar en la taula alguna pràctica concreta especificant algun criteri (si es posa el DNI es sense lletra)  i prement a Cercar. Si es deixen buits els criteris de cerca es mostraran totes les pràctiques del curs. Si en lloc de Cercar es prem Descarregar, s'obtindran totes les dades en un Excel.

Para accedeix a la fitxa de cada pràctica, en la taula que es mostra en prémer a Cercar cal prémer sobre Més informació. Apareix una pantalla emergent amb diverses pestanyes: Estudiant - Tutor UA - Tutor Empresa - Pràctica -  Gestors - Avaluació. En cada pestanya està la informació de cada participant i també l'opció d'enviar Missatge. Aquests missatges s'envien directament des d'ací, però es reben i contesten des de l'opció Missatges del menú Comunicació. Quan s'envia un missatge al tutor o tutora d'empresa o centre de pràctiques, el destinatari rep un avís en el seu e-mail personal vinculat al seu usuari UACloud.

Si es vol enviar un missatge a diversos destinataris, cal fer-ho des de Comunicació - Missatges (si s'envia un missatge a un màxim de 5 destinataris) o des de Grups de Treball (si són més de 5 destinataris). Els e-mails necessaris per a enviar els missatges o per a crear un Grup de Treball s'obtenen en l'Excel que es descarrega en la pantalla Estudiants, per curs acadèmic.

En la fitxa també es poden consultar les accions realitzades durant el seguiment de les pràctiques.

En la pestanya Avaluació es poden consultar les respostes al qüestionari d'avaluació que ha emplenat el tutor o la tutora de l'empresa o centre de pràctiques, i es pot posar la qualificació en el camp Nota Tutor UA, així com incloure Observacions. Una vegada avaluada és necessari prémer a Bloquejar Avaluació perquè el tutor/a extern no puga modificar-la. Si fóra necessari, es pot desbloquejar.

 

4. Qualificació:

Aquest punt de menú solament mostra dades al professor o professora responsable de l'acta, per a descarregar en un Excel les qualificacions dels diferents tutors/as UA. Es descarreguen les dades seleccionant el curs acadèmic i l'assignatura.