Signatura de l'acord de pràctiques per part del tutor/a extern Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Signatura de l'acord de pràctiques per part del tutor/a extern

GUIA PER A LA SIGNATURA DE L'ACORD DE PRÀCTIQUES EXTERNES

PERFIL DE TUTOR O TUTORA D'EMPRESA

L'acord de pràctiques és el document acadèmic que acredita les pràctiques externes que l'alumnat de la UA va a realitzar en una entitat col·laboradora. Es tracta d'un document oficial considerat annex al conveni de cooperació educativa subscrit en el seu moment per l'entitat col·laboradora i la UA, i ha d'estar signat per totes les parts abans de l'inici de les pràctiques.

L'acord de pràctiques s'ha incorporat com a tràmit en la i-administració de la UA i aquests són els passos que ha de seguir el tutor o la tutora d'empresa per a la seua signatura electrònica.

1. Accedir a UACloud > i-administració

Una vegada ha signat el / l'estudiant l'acord de pràctiques (el procediment s'inicia amb la signatura de l'estudiant), el tutor o la tutora d'empresa reben en el correu electrònic personal associat a l'usuari UA un avís en el qual s'indica que tenen un document pendent de signatura i es facilita l'accés directe al Portafirmas de la i-administració (EADMUA) . Es recomana deixar obert el correu electrònic perquè també es rebrà durant la tramitació una clau per a signar l'acord.

Recordem que l'usuari UA dni@usr.ua.es no és un correu electrònic, solament serveix per a identificar-se en la UACloud - veure guia Com identificar-se en UACloud

En el missatge apareixerà un enllaç que porta directament al Portafirmas de l'EADMUA, prèvia identificació com a usuari d'UACloud: en el primer requadre s'insereix l'usuari UA (dni@usr.ua.es o si ja es té un usuari previ com a alumne o alumna, el correu @alu.ua.es) i en el segon la contrasenya creada en el seu moment

 

Pàgina d'inici de sessió de l'UACloud

 

Tant si s'accedeix directament des de l'enllaç a Portafirmas que conté el missatge rebut, com si s'accedeix des de la web de la UA a UACloud, a tots els usuaris de la comunitat universitària se'ls demana la identificació amb el correu UA i la contrasenya.

Després de la identificació, si s'ha accedit des de l'enllaç del missatge apareix directament el Portafirmas.

També podrà accedir des de la ruta completa en:

UACloud > Pràctiques en empresa >Gestiones > Document d'acord de pràctiques > Accedir

Part de portafirmas d'eAdministración de l'UACloud

En la pantalla apareix el nombre d'expedient electrònic (únic per a cada tràmit), la data del document, el nom del / de l'estudiant, la denominació del document i la seua numeració interna, i les següent opcions:

Anul·lar procés de signatures de la part de portafirmas de l'UACloud

2. Signatura del document d'acord de pràctiques

Si es procedeix a la signatura, apareix un missatge en el qual s'indica que en el correu electrònic no UA associat a l'usuari s'ha d'haver rebut la clau per a introduir-la en el camp corresponent.

 

Signatura de document d'acord de pràctiques de la part de portafirmas d'eAdministración de l'UACloud

 

 

Una vegada introduïda la clau, es prem a Acceptar. Després d'acceptar, seguim en la i-administració , per la qual cosa si no hi ha més documents pendents de signatura, es pot tancar l'aplicació (en la fletxa a l'esquerra del nom i cognoms de l'usuari, en la fila blava de l'encapçalat de la pàgina).

Des de la targeta Practiques en Empresa, Gestions , es podrà consultar o descarregar els acords de pràctiques ja signats.