Saltar apartados

COMPETÈNCIES

 

Article 53 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant

Correspon al Claustre Universitari les següents competències:

a) Elaborar l’Estatut de la Universitat i vetlar pel seu compliment i les seues possibles modificacions.

b) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rectora o rector a iniciativa d’un terç dels seus integrants i amb l’aprovació de dos terços.

c) Aprovar o censurar la gestió de la rectora o rector i de la resta d’òrgans generals de govern de la Universitat.

d) Aprovar la memòria anual de la Universitat que, a aquest efecte, presentarà la rectora o rector.

e) Elegir els seus representants en el Consell de Govern per i entre els qui integren cadascun dels sectors de la comunitat universitària.

f) Elegir les set catedràtiques o catedràtics d’universitat que han d’integrar la Comissió de Reclamacions prevista per l’article 36 d’aquest Estatut. Amb la prèvia proposta de la rectora o rector, seran elegits els qui obtinguen, en votació secreta, el major nombre de vots.

g) Elegir la defensora o defensor universitari.

h) Pronunciar-se sobre els temes per als quals siga convocat particularment, emetent recomanacions, propostes i, si s’escau, els acords vinculants que siguen pertinents.

i) Demanar la compareixença d’integrants dels òrgans de govern i administració de la Universitat, com també la informació precisa sobre el funcionament d’aquesta.

j) Elaborar i aprovar el seu reglament intern i aprovar, a proposta del Consell de Govern, el reglament electoral de desenvolupament d’aquest Estatut.

k) Qualsevol altra competència atribuïda per la legislació vigent i aquest Estatut.

Claustre universitari


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464