presentació VII Col·loqui Internacional Lucentí de Traducció i Interpretació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo VII Col·loqui Internacional Lucentí de Traducció i Interpretació   VII Col·loqui Internacional Lucentí de Traducció i Interpretació
VII Col·loqui Internacional Lucentí de Traducció i Interpretació

presentació

 

La traducció i la interpretació institucional des d'una perspectiva interdisciplinària: nous reptes professionals i acadèmics

 28 i 29 de novembre de 2019, Universitat d'Alacant (Espanya)

 

El Col·loqui Lucentí organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant arriba a la setena edició.

Aquesta VII trobada internacional, caracteritzada per la seva multiplicitat d'enfocaments a l'hora d'abordar la traducció i la interpretació, es desenvoluparà al voltant de la traducció i la interpretació institucional, enteses d'una manera àmplia com aquelles que es duen a terme en ministeris, organismes dependents de les administracions públiques, organismes internacionals, organitzacions no governamentals, entitats financeres i algunes empreses.

La impartició des de 2010 d'un Màster oficial en Traducció Institucional pel Departament de Traducció i Interpretació de la UA feia imperiós que la setena edició del nostre Col·loqui es dedicara de manera específica a aquesta varietat de traducció i interpretació.

Amb el títol "La traducció i la interpretació institucional des d'una perspectiva interdisciplinària: nous reptes professionals i acadèmics" el col·loqui aspira a ser un lloc de trobada i de reflexió intensa i rigorosa entre professionals, investigadors i persones en formació. Presta especial interès als desafiaments que comporta una traducció i una interpretació fortament reglamentada i subjecta a restriccions i condicionants socials, polítics, econòmics, culturals i ideològics generalment en entorns multilingües. Una traducció i una interpretació que en moltes ocasions és imprescindible per a l'exercici de la pròpia funció rectora de les institucions i com a mitjà fonamental per a la seua comunicació amb l'exterior.

 Sense voler establir una llista exhaustiva, els organitzadors del col·loqui sol·liciten contribucions sobre els eixos següents:

 

- Traducció/interpretació  en els/per als organismes nacionals i internacionals

- Traducció/interpretació del text i discurs institucional 

- Jurilingüística comparada

- Noves tecnologies en la traducció/interpretació institucional

- Terminologia i traducció/interpretació institucional

- Retòrica de gènere en la traducció/interpretació institucional

- Didàctica de la traducció/interpretació institucional

- Traducció/interpretació en situacions de conflicte, activisme i compromís social

- El traductor/intèrpret institucional com a agent social i cultural

- Acreditació i selecció de traductors/intèrprets

- La qualitat de processos i productes lingüístics en entorns institucionals

 

La convocatòria està oberta tant a investigadors com a alumnes i professionals en actiu, i les contribucions presentades podran versar sobre la investigació, l'ensenyament-aprenentatge o els aspectes professionals relacionats amb qualsevol de les línies esmentades anteriorment.

Les propostes es poden redactar en castellà, català, francés i anglés, i s'enviaran a través del formulari habilitat a la pàgina web del Col·loqui. Les propostes inclouran un títol, un resum (d'aproximadament 400 paraules), així com una bibliografia preliminar i una breu bionota de l'autor o autors.

 

DATES IMPORTANTS

 

Data límit d'enviament de propostes de comunicació: 20 de juny de 2019

Data de comunicació d'acceptació o rebuig de les propostes: 1 de juliol de 2019

Data límit de pagament de les taxes del col·loqui: 28 d'octubre 2019

 

Ampliació del termini d'enviament de propostes:

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'ENVIAMENT DE PROPOSTES per a VII Col·loqui Internacional Lucentino. La traducció i la interpretació institucional des d'una perspectiva interdisciplinària: nous reptes professionals i acadèmics. Alacant, 28 i 29 de novembre de 2019.
Data límit: 20 de juny de 2019