Serveis

En el següent llistat només es mostren els llocs situats en Vualà2, no els de Vualà1 ni els allotjats en altres servidors.

Lloc URL
Biblioteca Universitària https://biblioteca.ua.es/
Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea https://biblioteca.ua.es/cde/
CID. Competència digital https://biblioteca.ua.es/cid/
Ajuda de RUA https://biblioteca.ua.es/rua/
Servei d'Arxiu i Registre https://sar.ua.es/
Arxiu https://sar.ua.es/archivo/
REGISTRE GENERAL https://sar.ua.es/registro/
SERVEI D'ESPORTS https://sd.ua.es/
Servei de Gestió Acadèmica https://sga.ua.es/
Unitat de Suport a la Docència https://sga.ua.es/apoyo-docencia/
Unitat de Gestió d'Espais https://sga.ua.es/gestion-espacios/
Sotsdirecció d'Espais Docents https://sga.ua.es/subdireccion-espacios-docentes/
Unitat de Verificació d'Espais i Lloguers https://sga.ua.es/verificacion-espacios/
Subdirecció de Comptabilitat https://sgeyc.ua.es/contabilidad/
Subdirecció de Pressupost https://sgeyc.ua.es/presupuestacion/
Subdirecció de Subvencions https://sgeyc.ua.es/subvenciones/
Subdirecció d'Ingressos i Tresoreria https://sgeyc.ua.es/tesoreria/
Servei de Gestió de la Investigació https://sgi.ua.es/
Gestió Econòmica de la Investigació https://sgi.ua.es/gestion-economica/
Projectes Internacionals d'R+D+I https://sgi.ua.es/proyectos-internacionales/
Convocatòries Públiques d'I+D+i https://sgi.ua.es/proyectos-publicos/
Servei d'Informàtica https://si.ua.es/
Centre d'Atenció a l'Usuari del Servei d'Informàtica https://si.ua.es/cau/
Correcció d'exàmens per lectura òptica https://si.ua.es/correccion-de-examenes/
Qüestionaris https://si.ua.es/cuestionarios/
Laboratori de Creació de Continguts Multimèdia https://si.ua.es/lccm/
Manual d'UACloud https://si.ua.es/manuales/uacloud/
Moodle UA https://si.ua.es/moodle/
Pildoras formatives PUAS https://si.ua.es/puas/
Serveis web https://si.ua.es/servicios-web/
Turnitin https://si.ua.es/turnitin2/
Vértice https://si.ua.es/vertice/
Servei de Videoconferència https://si.ua.es/videoconferencia/
Xarxa Privada Virtual - VPN https://si.ua.es/vpn/
Gestor de continguts Vualà2 https://si.ua.es/vuala2/
Web Institucional de la Universitat d'Alacant https://si.ua.es/web-institucional-ua/
Xarxa Sense fil de la Universitat d'Alacant https://si.ua.es/wifi/
Apertium https://sl.ua.es/assessorament/apertium/
Servei de Prevenció https://sp.ua.es/
Clínica Optomètrica https://sp.ua.es/clinica-optometrica/
Servei de Relacions Internacionals https://sri.ua.es/
Oficina de Mobilitat - Servei de Relacions Internacionals https://sri.ua.es/movilidad/
Serveis Tècnics d'Investigació https://sstti.ua.es/
COMITÈ D'ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ https://sstti.ua.es/comite-etica/
Unitat de Formació i Internacionalització del PAS https://ssyf.ua.es/formacion/
Unitat Tècnica de Qualitat https://utc.ua.es/
Documents de Qualitat https://utc.ua.es/documentos-calidad/
Servei d'Informació https://web.ua.es/oia/
Activitats per a Secundària https://web.ua.es/oia/actividades-secundaria/
Allotjament Universitari https://web.ua.es/oia/alojamientos/
Beques i Ajudes https://web.ua.es/oia/becas-ayudas/
Guia d'Estudiants. Versions. https://web.ua.es/oia/bienvenida/
Atenció telefònica: Preinscripció i Matrícula https://web.ua.es/oia/especial-ingreso/
Preguntes més Freqüents https://web.ua.es/oia/faq/
Transport Universitari https://web.ua.es/oia/transporte-universitario/
Servei d'Informació (antic) https://web.ua.es/oia2/
Unitat de Difusió i Promoció Cultural https://web.ua.es/udpc/