Vicerectorats

En el següent llistat només es mostren els llocs situats en Vualà2, no els de Vualà1 ni els allotjats en altres servidors.

Lloc URL
Direcció de Relacions i Projectes Institucionals https://web.ua.es/dir-inst/
Prevenció COVID UA https://web.ua.es/prevencion-covid-ua/
Gabinet de Protocol https://web.ua.es/protocolo/
XII Trobada d'Igualtat 2019 https://web.ua.es/unidad-igualdad/xii-encuentro-2019/
Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària https://web.ua.es/vr-cultura/
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat https://web.ua.es/vr-estudiants/
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües https://web.ua.es/vr-estudis/
Vicerectorat d'Estudis i Formació https://web.ua.es/vr-estudis/guias-verificadas/
Vicerectorat d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral https://web.ua.es/vr-infraestructures/
Vicerectorat d'Investigació https://web.ua.es/vr-investigacio/
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat https://web.ua.es/vr-oacademica/
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament https://web.ua.es/vr-ric/
Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social https://web.ua.es/vr-social/
Vicerectorat de Transformació Digital https://web.ua.es/vr-tdigital/
Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica https://web.ua.es/vr-transferencia/