Departaments

En el següent llistat només es mostren els llocs situats en Vualà2, no els de Vualà1 ni els allotjats en altres servidors.

Lloc URL
Departament de Construccions Arquitectòniques https://dca.ua.es/
Departament de Ciències Historicojurídiques https://dchj.ua.es/
Departament d'Economia Aplicada i Política Econòmica https://deape.ua.es/
Departament d'Expressió Gràfica, Composició i Projectes https://degraf.ua.es/
Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat https://deje.ua.es/
Ciència Política i de l'Administració https://deje.ua.es/ciencia-politica-administracion/
Observatori Lucentí d'Administració i Polítiques Públiques Comparades https://deje.ua.es/ciencia-politica-administracion/observatorio-lucentino/
Dret Administratiu https://deje.ua.es/derecho-administrativo/
Dret Constitucional https://deje.ua.es/derecho-constitucional/
Departament d'Enginyeria Civil https://dic.ua.es/
Departament de Matemàtica Aplicada https://dma.ua.es/
Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia https://dofa.ua.es/
Veo Veo https://dofa.ua.es/veoveo/
Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia https://dqana.ua.es/
Departament de Traducció i Interpretació / Departamento de Traducción e Interpretación https://dti.ua.es/
CONTEXT. El context com a eina. Escales d'aplicació en els processos de canvi en l'Alta Edat Mitjana (PID2019-108192GB-I00) https://inaph.ua.es/context/
Departament d'Economia Financera i Comptabilitat https://web.ua.es/defc/
Web de Docència de l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori https://web.ua.es/docenciaurbanismo/